Ga naar hoofdinhoud

Min - scriptfunctie

Min() retourneert de laagste numerieke waarde van de geaggregeerde gegevens in de uitdrukking, zoals gedefinieerd door een group by-clausule. Door een rank n op te geven, wordt de n-de laagste waarde gezocht.

Syntaxis:  

Min ( expr [, rank])

Retourgegevenstypen: numeriek

Argumenten:  

Argument Beschrijving
expr De uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden gemeten.
rank Expression

De standaardwaarde van rank is 1. Dit komt overeen met de laagste waarde. Als u bij rank 2 opgeeft, wordt de op één na laagste waarde geretourneerd. Als u bij rank 3 opgeeft, wordt de op twee na laagste waarde geretourneerd, enzovoort.

Voorbeelden en resultaten:  

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw document en voer dit uit. Voeg vervolgens ten minste de velden die in de resultatenkolom staan aan een werkblad in ons document toe om het resultaat te bekijken.

Voorbeeld 1:  

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|CustomerID

Astrida|AA|1|10|1

Astrida|AA|7|18|1

Astrida|BB|4|9|1

Astrida|CC|6|2|1

Betacab|AA|5|4|2

Betacab|BB|2|5|2

Betacab|DD

Canutility|DD|3|8

Canutility|CC

] (delimiter is '|');

 

Min:

LOAD Customer, Min(UnitSales) as MyMin Resident Temp Group By Customer;

Resultaten voorbeeld 1
Resultaatveld (Customer) Resultaatwaarde (MyMin)
Astrida 2
Betacab 4
Canutility 8

Voorbeeld 2:  

Stel dat de tabel Temp is geladen zoals in het vorige voorbeeld:

LOAD Customer, Min(UnitSales,2) as MyMinRank2 Resident Temp Group By Customer;

Resultaten voorbeeld 2
Resultaatveld (Customer) Resultaatwaarde (MyMinRank2)
Astrida 9
Betacab 5
Canutility -

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com