Ga naar hoofdinhoud

Sum - scriptfunctie

Sum() berekent het totaal van de waarden die zijn geaggregeerd in de uitdrukking, zoals gedefinieerd door een group by-clausule.

Syntaxis:  

sum ( [ distinct] expr)

Retourgegevenstypen: numeriek

Argumenten:  

Argumenten voor sum
Argument Beschrijving
distinct Als het woord distinct voor de uitdrukking staat, worden alle duplicaten genegeerd.
expr De uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden gemeten.

Voorbeelden en resultaten:  

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw document en voer dit uit. Voeg vervolgens ten minste de velden die in de resultatenkolom staan aan een werkblad in ons document toe om het resultaat te bekijken.

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|CustomerID

Astrida|AA|1|10|1

Astrida|AA|7|18|1

Astrida|BB|4|9|1

Astrida|CC|6|2|1

Betacab|AA|5|4|2

Betacab|BB|2|5|2

Betacab|DD

Canutility|DD|3|8

Canutility|CC

] (delimiter is '|');

 

Sum:

LOAD Customer, Sum(UnitSales) as MySum Resident Temp Group By Customer;

Resultaten voorbeeld 1
Resultaatveld (Customer) Resultaatwaarde (MySum)
Astrida 39
Betacab 9
Canutility 8

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com