Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Documenteigenschappen: Reactieveroorzakers

Op het tabblad Reactieveroorzakers kunt u acties opgeven (waaronder macroacties) die moeten worden uitgevoerd bij bepaalde gebeurtenissen op document-, variabele- en veldniveau.

Niet alle acties kunnen worden ingeschakeld via de volgende reactieveroorzakers.

Informatie

Er zijn enkele beperkingen in het gedrag van bepaalde reactieveroorzakers voor macro's als u met documenten werkt op QlikView Server.

Macro's gebruiken in QV-documenten op de QV-server

Reactieveroorzakers voor document

In deze groep kunnen acties worden opgegeven die moeten worden uitgevoerd bij geselecteerde gebeurtenissen in het document. Er moet een gebeurtenis in de lijst worden geselecteerd voordat er acties of macro's aan kunnen worden toegewezen.

 • OnAnySelect: Selecteer deze gebeurtenis als u een of meer acties wilt opgeven die moeten worden uitgevoerd telkens als er een selectie is gemaakt in een willekeurig veld van het QlikView-document.
 • OnOpen: Selecteer deze gebeurtenis als u een of meer acties wilt opgeven die moeten worden uitgevoerd telkens als het QlikView-document wordt geopend. Deze gebeurtenis wordt niet ondersteund bij uitvoeren in de AJAX-client.
 • OnPostReduceData: Selecteer deze gebeurtenis als u een of meer acties wilt opgeven die moeten worden uitgevoerd telkens als de opdracht Gegevens reduceren is uitgevoerd.
 • OnPostReload: Selecteer deze gebeurtenis als u een of meer acties wilt opgeven die moeten worden uitgevoerd telkens als het script opnieuw is uitgevoerd.
 • Actie(s) toevoegen: Met deze knop opent u de pagina Acties. Op deze pagina kunt u een of meer acties toevoegen aan de reactieveroorzaker. Kies de actie macro als u een bestaande macronaam wilt toewijzen, of typ een willekeurige naam en maak hiervoor later een macro in het dialoogvenster Module bewerken.

De actie wordt uitgevoerd elke keer dat de geselecteerde gebeurtenis op documentniveau voorkomt. Als er een of meer acties aan de gebeurtenis zijn toegewezen, verandert de knop in Actie bewerken en kan de actie voor de gebeurtenis worden gewijzigd.

Reactieveroorzakers voor veld

In deze groep kunnen acties worden opgegeven die moeten worden uitgevoerd bij veranderingen in de logische status van een opgegeven veld in het document. Selecteer een veld in de lijst en druk op een van de knoppen om er een of meer acties aan toe te wijzen. Met de knoppen opent u de pagina Acties. Hier kunnen een of meer acties worden toegewezen, zoals een bestaande macronaam, of u kunt hier een willekeurige naam typen en hiervoor later een macro maken in het dialoogvenster Module bewerken.

Als er een actie is toegewezen aan het veld, verandert de knop in Actie bewerken. Er zijn verschillende Reactieveroorzakers voor veld:

 • OnSelect: De actie wordt uitgevoerd elke keer dat er een selectie is gemaakt in het geselecteerde veld.
 • OnLock: Elke keer dat het veld wordt vergrendeld, wordt de actie uitgevoerd.
 • OnChange: De actie wordt uitgevoerd elke keer dat er een selectie wordt gemaakt in een willekeurig veld dat logisch is geassocieerd met het opgegeven veld.
 • OnUnlock: Elke keer dat het veld wordt ontgrendeld, wordt de actie uitgevoerd.

Reactieveroorzakers voor variabelen

In deze groep kunt u acties opgeven die moeten worden uitgevoerd bij veranderingen in de inhoud van een opgegeven variabele in het document.

Selecteer een variabele in de lijst en druk op een van de knoppen om er een of meer acties aan toe te wijzen. Met de knoppen opent u de pagina Acties. Op deze pagina kunt u een of meer acties toevoegen aan de reactieveroorzaker. Kies de actie macro als u een bestaande macronaam wilt toewijzen, of typ een willekeurige naam en maak hiervoor later een macro in het dialoogvenster Module bewerken.

Als er een actie is toegewezen aan de variabele, verandert de knop in Actie bewerken en kunt u de actie voor de gebeurtenis wijzigen. Er zijn verschillende Reactieveroorzakers voor variabelen:

 • OnInput: De actie wordt uitgevoerd elke keer dat er rechtstreeks een nieuwe waarde voor de geselecteerde variabele wordt ingevoerd.
 • OnChange: De actie wordt uitgevoerd elke keer dat de waarde van de geselecteerde variabele verandert als gevolg van wijzigingen in andere variabelen of in de logische status van het document. Dit is kenmerkend voor variabelen die een formule bevatten.
InformatieVoor achterwaartse compatibiliteit met eerdere versies van QlikView moet de actie bestaan uit een macroactie. Een actie die bestaat uit niet meer dan één macroactie, wordt bij het opslaan terugvertaald naar de oude tekenreeksopmaak.
InformatieActies die andere acties veroorzaken, zogeheten trapsgewijze acties, kunnen onvoorziene gevolgen hebben en worden niet ondersteund!

Meer informatie

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com