Ga naar hoofdinhoud

Documenteigenschappen: Tabellen

Als gegevens die circulaire referenties bevattten in QlikView worden geladen, worden automatisch losjes gekoppelde tabellen gemaakt om te vermijden dat de circulaire referenties een lus veroorzaken in de interne logica van QlikView. Deze losjes gekoppelde tabellen moeten worden afgehandeld om gegevens te kunnen visualiseren op een verwachte en begrijpelijke wijze.

Cirkelreferenties

Bovendien kan elke willekeurige tabel interactief losjes worden gekoppeld via dit dialoogvenster, of door middel van macro's.

De normale associatieve logica van QlikView is intern ontkoppeld voor losjes gekoppelde tabellen. Dit betekent dat selecties in het ene veld niet worden voortgezet in de overige velden in de tabel. Dit kan in sommige situaties erg nuttig zijn, vooral wanneer circulaire referenties in de gegevensstructuur moeten worden vermeden.

Losjes gekoppelde tabellen

InformatieAls u een of meer tabellen losjes koppelt, kunnen er radicale wijzigingen in het document optreden. Gebruik deze optie alleen als u heel zeker weet waar u mee bezig bent!

Deze pagina bevat twee lijsten, de lijst met tabellen en de lijst met velden.

Elk van de tabellen kan op elke gewenste kolom worden gesorteerd door op de betreffende kolomkop te klikken.

De lijst met tabellen bevat de volgende informatie:

Documenteigenschappen Tabellen
Eigenschap Beschrijving
Naam De naam van de interne tabel.
Losjes gekoppeld Als de optie is ingeschakeld, is de tabel losjes gekoppeld. Deze optie voor een tabel kan hier expliciet worden ingesteld.
Aantal records Het aantal records (rijen) van de tabel.
Aantal velden Het aantal velden (kolommen) van de tabel.
Aantal sleutels Het aantal sleutelvelden (verbindende kolommen) van de tabel.
Opmerking

Hiermee worden opmerkingen weergegeven die uit de gegevensbron worden gelezen, evenals de opmerking die voor het veld is gemaakt.

Comment field

In de lijst Velden onder aan de pagina worden alle velden in het QlikView-document weergegeven, of, als er in de bovenste lijst een interne tabel is geselecteerd, alle velden in die tabel. De lijst bevat de volgende kolommen:

Documenteigenschappen Tabelvelden
Eigenschap Beschrijving
# Het interne nummer van het veld. De nummers 0 t/m 5 worden gebruikt door QlikView-systeemvelden, die niet in deze lijst worden weergegeven.
Naam De naam van het veld.
Dimensies Schakel het selectievakje rechts naast de veldnaam in om de extra systeeminfo $dimension aan het veld toe te voegen. Deze extra info geeft een aanbevolen veld aan voor gebruik in grafiekdimensies, keuzelijsten enzovoort. Een veld met de extra info voor dimensie wordt weergegeven boven alle besturingselementen voor veldselectie in QlikView, behalve in het dialoogvenster Uitdrukking bewerken.
Metingen Schakel het selectievakje rechts naast de veldnaam in om de extra systeeminfo $measure aan het veld toe te voegen. Deze extra info geeft een aanbevolen veld aan voor gebruik in uitdrukkingen. Een veld met de extra info voor de meting wordt weergegeven boven alle besturingselementen voor veldselectie in het dialoogvenster Uitdrukking bewerken .
Extra info

Hier wordt de extra info voor velden weergegeven. $ geeft extra systeeminfo aan.

Extra veldinfo

Opmerking Geeft de opmerkingen weer uit de gegevensbron en een indicator voor een speciale status van een veld, zoals Semantisch, En-modus, Altijd één geselecteerd, Info, Vergrendeld of Verborgen.
Aantal tabellen Het aantal tabellen waarin het veld voorkomt.
Aantal waarden Het totale aantal veldwaarden, zonder rekening te houden met de selecties. Deze informatie is niet beschikbaar voor (verbindende) sleutelvelden.
Aantal uniek Het totale aantal unieke veldwaarden, zonder rekening te houden met de selecties.
Type

Toont een indicator voor een willekeurige speciale status van een veld, zoals Semantisch, En-modus, Altijd één geselecteerd, Vergrendeld of Verborgen.

Systeemvariabelen

Extra info bewerken... Hiermee wordt een dialoogvenster geopend waarin u extra info kunt toevoegen en verwijderen. Extra systeeminfo kan hier niet worden verwijderd. Toegevoegde extra info mag geen naam krijgen die al voor extra systeeminfo wordt gebruikt.
Structuur exporteren Door op deze knop te klikken kunt u de tabelstructuur van het document naar een set tekstbestanden exporteren. Deze tekstbestanden, een voor de tabellen (bestandsnaam.Tables.tab), een voor de velden (bestandsnaam.Fields.tab) en een voor de mapping daartussen (bestandsnaam.Mappings.tab) kunnen eenvoudig in QlikView worden teruggelezen en op de gebruikelijke wijze worden geanalyseerd en verwerkt. Er wordt een dialoogvenster weergegeven waarin een doelmap voor de exportbestanden kan worden gekozen. Standaard worden de bestanden in dezelfde map als het QlikView-document geplaatst.
Extra info opschonen Klik op deze knop om eventuele extra info op te schonen die is achtergebleven nadat een veld uit het QlikView-document is verwijderd.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com