Ga naar hoofdinhoud

Documenteigenschappen: Presentatie

Op deze eigenschappentab kunt u de standaardpresentatie instellen van de veldwaarden die worden gebruikt in keuzelijsten en meervoudige keuzelijsten die daarna worden gemaakt. De beschikbare velden worden in de groep Velden weergegeven.

De groep Meervoudige keuzelijst- en keuzelijststandaard bevat de subgroepen Uitlijnen, Cellen met meerdere regels enInstellingen. Standaard zoekmodus geeft de aanvankelijke standaardzoekmodus aan die moet worden gebruikt voor zoekopdrachten voor tekst.

Eigenschappen documentpresentatie
Eigenschap Beschrijving
Standaardthema voor nieuwe objecten Hier kan een QlikView-thema worden geselecteerd dat wordt toegepast op alle werkbladen en werkbladobjecten die u daarna maakt in het document. Het geselecteerde thema kan alleen worden gebruikt als het altijd toegankelijk is op de schijf. Daarnaast is het van belang dat het gebruikte thema is gedefinieerd voor alle objecttypen die kunnen voorkomen in een QlikView-document.
Onder in de keuzelijst bevindt zich de opdracht Bladeren.... Klik hierop als uw themabestand zich op een andere locatie bevindt dan in de standaardcatalogus met QlikView-thema's. Onder in de keuzelijst bevindt zich de opdracht Bladeren.... Klik hierop als uw themabestand zich op een andere locatie bevindt dan in de standaardcatalogus met QlikView-thema's. Als geen standaardthema wordt gebruikt, neemt elk nieuw werkbladobject de eigenschappen over van het object dat het laatst werd gemaakt of gewijzigd.
Uitlijning De standaarduitlijning van veldwaarden kan afzonderlijk worden ingesteld voor Tekst en Getallen. Standaard worden tekstwaarden links uitgelijnd en numerieke waarden rechts.
Cellen met meerdere regels Als de optie Tekstterugloop is ingeschakeld, wordt de (tekst-)inhoud van de cel (veldwaarde) op twee of meer regels weergegeven.
Het aantal celregels wordt in het tekstvak Celhoogte (regels) ingesteld.
Instellingen
  • Enkele kolom: Als deze optie is ingeschakeld, wordt de modus voor één enkele kolom gebruikt.
  • Sorteren op kolom: In weergaven met meerdere kolommen worden de veldwaarden gesorteerd op kolom en niet op rij.
  • Celranden: Als u deze optie inschakelt, worden horizontale lijnen ingevoegd tussen veldwaarden.
Standaard zoekmodus
  • Vorige gebruiken: De zoekmodus van de laatst uitgevoerde zoekopdracht wordt gebruikt.
  • Zoeken met jokertekens gebruiken: De aanvankelijke zoekreeks bevat twee jokertekens met daartussen de cursor om het zoeken met jokertekens te vergemakkelijken.
  • Normale zoekfunctie gebruiken: Er worden geen extra tekens aan de zoekreeks toegevoegd. Zonder jokertekens wordt een normale zoekopdracht uitgevoerd.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com