Ga naar hoofdinhoud

Documenteigenschappen: Openen

Op deze tab kunt u de openingswijze van een document aanpassen.

Eigenschappen document openen
Eigenschap Beschrijving
Afbeelding Schakel deze optie in als u een openingsafbeelding voor het document wilt gebruiken.
Selecteren... Klik op deze knop om het dialoogvenster Selecteer afbeelding te openen, waarin een afbeelding (bmp, jpg, jpeg of png) kan worden geselecteerd.
Door muisklik sluiten De openingsafbeelding wordt na een muisklik van de gebruiker gesloten. Deze of de onderstaande optie moet worden ingeschakeld.
Sluiten na n seconden De openingsafbeelding wordt automatisch gesloten. Deze of de onderstaande optie moet worden ingeschakeld.
Na het laden sluiten De openingsafbeelding wordt gesloten als het bestand is geladen.
Geluid Schakel deze optie in als u bij het openen van het document een geluid wilt laten horen. Hiermee wordt de knop Selecteren beschikbaar.
Selecteren... Met deze knop opent u het dialoogvenster Geluidsbestand selecteren, waarin u naar een geluidsbestand kunt bladeren.
Afspelen Klik op deze knop om het geselecteerde geluid af te spelen.
Aanvankelijke gegevensreductie gebaseerd op sectietoegang

Als de optie Beveiliging is geselecteerd, wordt er door QlikView een procedure uitgevoerd bij het openen van het document (of bij het opzetten van een nieuwe sessie op QlikView Server), waarbij bepaalde gegevens permanent worden verborgen voor de gebruiker, afhankelijk van de identiteit waarmee de gebruiker zich voor het document heeft aangemeld.
Als deze optie wordt gebruikt voor een document dat niet exclusief op een QlikView Server wordt uitgevoerd, moet ook de optie Binair laden verbieden (zie verderop) worden ingeschakeld om de gegevensbeveiliging te behouden. Deze instelling en Aanvankelijke selectie gebaseerd op sectietoegang sluiten elkaar wederzijds uit.

Beveiliging

Strikte uitsluiting Als deze optie in combinatie met Aanvankelijke gegevensreductie gebaseerd op sectietoegang is ingeschakeld, wordt strikte uitsluiting gebruikt bij het reduceren van de gegevens. Dit betekent dat de toegang tot het document wordt geweigerd indien een van de waarden in de section access-velden niet overeenkomt met het corresponderende section application-veld. Dit geldt echter niet voor gebruikers met beheerdersrechten. Zij zien de ongereduceerde gegevensset als er geen overeenkomsten zijn.
Aanvankelijke selectie gebaseerd op sectietoegang Als deze optie is ingeschakeld, wordt bij het openen van het document (of bij het opzetten van een nieuwe sessie op QlikView Server) aan de hand van de identiteit waarmee de gebruiker zich bij het document heeft aangemeld, bepaald of de selectie wordt getoond. Als deze optie wordt gebruikt voor een document dat niet exclusief op een QlikView Server wordt uitgevoerd, moet ook de optie Binair laden verbieden (zie verderop) worden ingeschakeld om de gegevensbeveiliging te behouden. Deze instelling en Aanvankelijke gegevensreductie gebaseerd op Section Access sluiten elkaar wederzijds uit.
Binair laden verbieden

Als deze optie is geselecteerd, is het niet mogelijk gegevens van het QlikView-document via de opdracht binary in een ander QlikView-document te laden.

Document miniatuur

Hiermee stelt u in hoe het document wordt weergegeven op het AccessPoint als de optie Miniatuur is gekozen.

  • Geen: Een miniatuur met het bericht Missing Image wordt weergegeven op het AccessPoint.
  • Beginwerkblad: Het beginwerkblad van het document wordt weergegeven op het AccessPoint.
  • Afbeelding: Klik op de knop Bladeren om de afbeelding op te zoeken die u op het AccessPoint wilt weergeven.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com