Ga naar hoofdinhoud

Module bewerken

Macro's en aangepaste gedefinieerde functies kunnen in VBScript of JScript worden geschreven in het dialoogvenster Module bewerken. De module wordt opgeslagen met het document.

Dit menu bevat de volgende opdrachten:

In het menu Bestand kunt u met de opdracht Naar modulebestand exporteren het script als bestand opslaan. Er is ook een optie waarmee u het script kunt afdrukken.

Het menu Bewerken bevat een aantal standaard opties: Ongedaan maken, Opnieuw, Kopiëren, Knippen, Plakken, Wissen, Alles selecteren en Zoeken/vervangen. Er is tevens een optie: Bestand invoegen, waarmee u een eerder opgeslagen scriptbestand kunt importeren. Transformeer een tekstrij in het script naar·een opmerking met behulp van de opdracht Opmerking en doe hetzelfde omgekeerd met behulp van de opdracht Opmerking verwijderen.

Eigenschappen Module bewerken
Eigenschap Beschrijving
(Tekstvak voor macro's) In het grote tekstvak voert u de macro's in. Alle macro's moeten worden geschreven als subroutines tussen een met elkaar overeenkomend paar sub .. end sub.
(Lijst met invoerpunten) Zodra een invoerpunt wordt herkend door de script-engine, verschijnt deze in de lijst in het kleinere tekstvak links. U kunt ook invoerpunten vanuit deze lijst selecteren.
(Bericht) De huidige status van elk foutbericht wordt weergegeven in het vak boven het tekstvak voor macro's.
Controleren Wanneer u een sub hebt geschreven, kunt u de syntaxis ervan controleren en valideren door op deze knop te drukken.
Ga naar Door een invoerpunt in de lijst met invoerpunten te markeren en op Ga naar te klikken, gaat u direct naar de positie van dat invoerpunt in het tekstvak voor macro's.
Testen U kunt een macro testen door een invoerpunt te selecteren en op de knop Testen te klikken. Eventuele fouten worden weergegeven in het berichtenvenster.
Script-engine Kies tussen VBScript en JScript.
Gevraagde modulebeveiliging

Met Veilige modus geeft de ontwerper van het document aan dat de macro's in dit QlikView-document geen code bevatten voor toegang tot het systeem of toepassingen buiten QlikView. Als een dergelijke code wordt aangetroffen bij uitvoering van de macro in een document in Veilige modus, mislukt de uitvoering.

Met de modus Systeemtoegang zorgt de ontwerper van het document ervoor dat de eindgebruiker bij opening van het document wordt gevraagd of hij toegang door het systeem goedkeurt (Systeemtoegang toestaan), alle macro's in het document uit wil schakelen (Macro's uitschakelen) of alleen macro's toe wil staan zonder toegang voor het systeem (Veilige Modus).

Huidige lokale beveiliging Bij het openen van een document in de veilige modus dat mogelijk "onveilige" macrocode bevat, wordt de gebruiker om actie gevraagd (zie Gevraagde modulebeveiliging hierboven). De actie van de gebruiker blijft in het systeem bewaard, maar u kunt deze instelling later wijzigen via dit menu. Het macrobeveiligingsniveau kan worden ingesteld op Helemaal niet uitvoeren, Alleen veilige modus of Systeemtoegang toestaan.

Interne Macro Interpreter

InformatieDit is slechts een beknopte inleiding tot de scriptengine van QlikView. Voor gedetailleerde informatie over VBScript of JScript moet u een handboek over dit onderwerp raadplegen.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com