Ga naar hoofdinhoud

Documenteigenschappen: Werkbladen

De tab Documenteigenschappen: Werkbladen helpt u alle werkbladen en werkbladobjecten van het QlikView-document overzichtelijk bij elkaar te houden. Deze pagina bevat twee lijsten, de lijst met werkbladen en de lijst met werkbladobjecten.

U kunt beide tabellen op elke gewenste kolom sorteren door op de betreffende kolomtitel te klikken.

De lijst met werkbladen bevat de volgende informatie:

Documenteigenschappen Werkbladen
Eigenschap Beschrijving
# Het werkbladnummer (de positie), beginnend bij 0.
Werkblad-ID De unieke ID van het werkblad.
Titel De huidige tekst die op de werkbladtab wordt weergegeven.
Status Indicatie of het werkblad "normaal" of verborgen is of een weergavevoorwaarde heeft.
Aantal objecten Het huidige aantal objecten op het werkblad.

Als u op een werkblad in de lijst klikt, kunt u de knoppen eronder gebruiken om het werkblad te verwijderen of het dialoogvenster Eigenschappen ervan te openen. U kunt het werkblad vanuit hier ook naar boven/naar beneden plaatsen in de lijst.

De lijst met werkbladobjecten bevat de volgende informatie:

Documenteigenschappen Werkbladobjecten
Eigenschap Beschrijving
Werkblad-ID De unieke ID van het werkblad.
Object-ID De unieke Object-ID van elk bestaand werkbladobject. Gekoppelde objecten hebben dezelfde ID.
Type Het objecttype.
Titelbalk De huidige tekst die op de titelbalk van het object wordt weergegeven.
Toonmodus Geeft aan of het object "normaal", geminimaliseerd, gemaximaliseerd of verborgen wordt weergegeven, of een toonvoorwaarde heeft.
Berekeningstijd De tijd in milliseconden die nodig was voor de laatste herberekening van de inhoud van het object. Deze informatie is alleen relevant voor objecten die daadwerkelijk berekend worden (grafieken, tabelvakken en alle objecten die formules bevatten).
Laag De laag die op de pagina Opmaak van een dialoogvenster met objecteigenschappen is gedefinieerd, waarbij Onderste, Normaal en Bovenste corresponderen met de getallen -1, 0 of 1 in de lijst. (De laag van een werkbladobject kan via de automatiserings-API echter op elke waarde tussen -128 en +127 worden ingesteld.)
Geheugen De hoeveelheid tijdelijk geheugen (in kBytes) die nodig was voor de laatste herberekening van de inhoud van het object. Deze informatie is alleen relevant voor objecten die daadwerkelijk berekend worden (grafieken, tabelvakken en alle objecten die formules bevatten).
Links, Boven, Rechts,
Onderaan
De huidige positie van de rand van het object ten opzichte van de rand van het documentvenster, uitgedrukt in pixels.
Breedte, Hoogte De afmeting van het object, uitgedrukt in pixels.
Links (min.), Boven (min.), Rechts (min.),
Onder (min.)
De huidige positie van het object als pictogram (geminimaliseerd), uitgedrukt in pixels.
Breedte De huidige breedte van het pictogram van het geminimaliseerde object, uitgedrukt in pixels.
Hoogte De huidige hoogte van het pictogram van het geminimaliseerde object, uitgedrukt in pixels.
Structuur exporteren Door op deze knop te klikken kunt u de structuur van het werkblad en de werkbladobjecten van het document naar een set tekstbestanden exporteren. Deze tekstbestanden, een voor de werkbladen (bestandsnaam.Tables.tab) en een voor de werkbladobjecten (bestandsnaam.Fields.tab), kunnen eenvoudig in QlikView worden teruggelezen en met behulp van het volledige prestatievermogen van de QlikView-logica worden geanalyseerd. Er wordt een dialoogvenster weergegeven waarin een doelmap voor de exportbestanden kan worden gekozen. Standaard worden de bestanden in dezelfde map als het QlikView-document geplaatst.

Als er op een object in de lijst wordt geklikt, kunnen de knoppen eronder worden gebruikt om het object te verwijderen of het dialoogvenster Eigenschappen ervan te openen. Met Ctrl-klik kunt u meerdere objecten selecteren.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com