Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Opmaakthema's

Opmaakthema's in QlikView

Inleiding

Een QlikView-opmaakthema is een set opmaakeigenschappen die kan worden toegepast op een hele QlikView-opmaak of op delen ervan. Themabestanden worden in XML gecodeerd en gewoonlijk opgeslagen in een speciale QlikView-themamap in de Windows-map Application Data van de actieve gebruiker.

Met behulp van thema's kunt u sneller en gemakkelijker een fraaie en consistente opmaak realiseren in QlikView. U kunt er ook een bepaalde grafische stijl binnen bijvoorbeeld een bedrijf mee doorvoeren.

Themaopbouw

Een themabestand van QlikView bestaat uit afzonderlijke secties voor elk type opmaakobject (document, werkblad en alle verschillende soorten werkbladobjecten). Elke groep bevat drie subgroepen, één voor de specifieke eigenschappen van het objecttype, één voor de eigenschappen van de rand/titelbalk, en één voor de afdrukinstellingen (alleen voor afdrukbare objecttypen). Elke sectie en subsectie kan afzonderlijk worden gemaakt of vervangen met behulp van de wizard Thema's zonder andere secties in het themabestand te wijzigen.

Een themagroep wordt als volgt gemaakt:

 1. Maak een specifiekobject op zoals u dat wilt.

 2. Gebruik de wizard Thema's om geselecteerde eigenschappen uit dat object te extraheren en in een themabestand in te voegen.

Thema's met een algemeen doel

Thema's voor algemeen gebruik hebben gedefinieerde secties voor alle verschillende objecttypen. Een aantal van zulke thema's is bij het QlikView-installatiepakket aangeleverd.

U kunt dergelijke thema's als volgt zelf maken:

 1. Maak de Documenteigenschappen naar wens op.

 2. Maak de Werkbladeigenschappen van één werkblad naar wens op.

 3. Maak (indien nodig) een werkbladobject van elk type en maak dat naar wens op. Eigenschappen voor titelbalk en randen hoeft u meestal maar één keer in te stellen voor een objecttype met een titelbalk (bijvoorbeeld keuzelijsten en grafieken) en één keer voor een objecttype zonder titelbalk (bijvoorbeeld tekstobjecten en knoppen).

 4. Voer de wizard Thema's uit om een nieuw thema te maken en eigenschappen van de eerste opgemaakte entiteit in te voegen (de volgorde doet er niet toe).

 5. Voer de wizard Thema's uit voor elke opgemaakte entiteit.

Thema's met een specifiek doel

Het is mogelijk thema's voor specifieke gebruikers te maken. Afhankelijk van het doel hoeft u voor deze thema's slechts een klein deel van de beschikbare themagroepen en subgroepen op te geven. U kunt bijvoorbeeld een thema definiëren waarmee alleen het formaat en de positie van grafiekobjecten op het werkblad worden ingesteld. U definieert dan alleen voor grafieken een thema met een enkele eigenschap uit de groep titelbalk/rand, d.w.z. een enkele subsectie.

Thema's toepassen in de opmaak

Opmaakthema's in QlikView kunt u handmatig toepassen wanneer u maar wilt, of automatisch bij het maken van een nieuw object. Thema's kunnen worden toegepast op

 • afzonderlijke werkbladobjecten

 • een groep objecten

 • een werkblad

 • het hele document

Een thema toepassen op een afzonderlijk object

Ga als volgt te werk:

 1. Activeer het object door erop te klikken.

 2. Open het dialoogvenster Eigenschappen voor het werkbladobject via het contextmenu.

 3. Ga naar de pagina Opmaak.

 4. Klik op de knop Thema toepassen...

 5. Selecteer een thema in het browservenster dat wordt geopend.

 6. Klik op OK.

Alle relevante eigenschappen in het thema voor het geselecteerde werkbladobject worden nu toegepast. Als u een thema wilt toevoegen aan een groep werkbladobjecten, moet u deze eerst allemaal actief maken met Shift+klikken of via rechthoekselectie (teken een rechthoek met de linkermuisknop ingedrukt om alle objecten in de rechthoek te selecteren).

Een thema toepassen op een werkblad

Ga als volgt te werk:

 1. Activeer het werkblad door op de tab ervan te klikken.

 2. Open het dialoogvenster Werkbladeigenschappen in het menu Instellingen.

 3. Ga naar de pagina Algemeen.

 4. Klik op de knop Thema toepassen...

 5. Selecteer een thema in het browservenster dat wordt geopend.

 6. Klik op OK.

Alle relevante eigenschappen in het thema voor het geselecteerde werkblad worden nu toegepast. Het thema wordt ook toegepast op alle objecten in het werkblad.

Een thema toepassen op een heel document

Ga als volgt te werk:

 1. Open of activeer het document.

 2. Open het dialoogvenster Documenteigenschappen in het menu Instellingen.

 3. Ga naar de pagina Opmaak.

 4. Klik op de knop Thema toepassen...

 5. Selecteer een thema in het browservenster dat wordt geopend.

 6. Klik op OK.

Alle relevante eigenschappen in het thema voor het document worden nu toegepast. Het thema wordt ook toegepast op alle werkbladen en alle werkbladobjecten in het document.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com