Ga naar hoofdinhoud

Acties

Op deze pagina kunnen acties worden ingesteld voor bepaalde objecten:

  • knoppen
  • tekstobjecten
  • meters
  • lijn/pijl-objecten

Voorbeelden van acties zijn het starten van een externe toepassing of het exporteren van gegevens uit QlikView.

Acties
Actie Details
Toevoegen Hiermee wordt het dialoogvenster Actie toevoegen geopend waarin de acties voor het object worden gekozen. Kies het type actie in de lijsten. Welke parameters worden weergegeven op de pagina Acties, is afhankelijk van de gekozen actie. De acties worden uitgevoerd in de volgorde waarin ze in de lijst staan. Acties worden vervolgens door afzonderlijke threads afgehandeld en worden ook gestart als de vorige opdracht nog niet is voltooid. Hierdoor is het mogelijk dat acties in een andere volgorde worden voltooid dan de volgorde waarin ze zijn gestart.
Verwijderen Hiermee verwijdert u de actie van het object.
Naar boven Hiermee wordt de geselecteerde actie naar boven verschoven in de lijst met acties.
Alternatieve status Hiermee wordt de status ingesteld waarnaar de actie verwijst. Deze instelling is alleen relevant voor acties die betrekking hebben op selecties of bladwijzers.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com