Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Wizard Statistische grafiek

Met de wizard Statistische grafiek kunnen algemene statistische testen worden uitgevoerd voor gegevens in QlikView.

De wizard Statistische grafiek openen

U start de wizard Statistische grafiek door Wizard Statistische grafiek te kiezen in het menu Extra's. Op de eerste pagina kunt u kiezen uit een aantal statistische testen. Selecteer het gewenste testtype en klik op Volgende om verder te gaan.

Overigens ondersteunt QlikView meer testtypen dan de typen die in de wizard worden genoemd. Meer informatie over statistische testen en het gebruik ervan vindt u in boeken over statistiek.

Chi2-Test

Met deze optie wordt een standaard tabel gegenereerd met waarden die worden geretourneerd door een Chi2-Test. Een Chi2-test wordt vaak gebruikt om twee waardensets te vergelijken en de waarschijnlijkheid te bepalen dat de twee sets uit dezelfde statistische verdeling komen. Voor het maken van een Chi2-Test-grafiek moet u het volgende opgeven:

 • Kolom: Geef een veld of uitdrukking op waarmee kolomveldnamen voor het testgegevensvoorbeeld worden geretourneerd.
 • Rij: Geef een veld of uitdrukking op waarmee rijveldnamen voor het testgegevensvoorbeeld worden geretourneerd.
 • Waarde: Geef een veld of uitdrukking op waarmee testwaardegegevens worden geretourneerd.
 • Verwachte waarde: Schakel dit selectievakje in als u wilt toetsen aan een verwachte waarde. Geef een veld of uitdrukking op waarmee de verwachte waarde wordt geretourneerd in het onderstaande tekstvak. Als geen verwachte waarden worden opgegeven, wordt de toets uitgevoerd voor variaties binnen de rijen/kolommen.
 • p (p-waarde/significantie tonen): Schakel deze optie in als u de p-waarde (significantie) in de uiteindelijke grafiek wilt opnemen.
 • df (vrijheidsgraden tonen): Schakel deze optie in als u de df-waarde (vrijheidsgraden) in de uiteindelijke grafiek wilt opnemen.
 • Chi2 (Chi2-waarde tonen): Schakel dit selectievakje in als u de testwaarde in de uiteindelijke grafiek wilt opnemen.

Klik op Voltooien om de grafiek af te maken en terug te keren naar de layout. U kunt op elk willekeurig moment via het dialoogvenster Grafiekeigenschappen naar de grafiek terugkeren om aanpassingen te doen.

T-toets met afhankelijke steekproeven

Met deze optie wordt een standaard tabel gegenereerd met waarden die worden geretourneerd door een T-toets met afhankelijke steekproeven.

Voor het maken van een T-testgrafiek moet u het volgende opgeven:

 • Waarde van veld / uitdrukking: Geef een veld of uitdrukking op waarmee testwaardegegevensseries worden geretourneerd.
 • Testwaarde: Geef een veld of uitdrukking op waarmee een testwaarde wordt geretourneerd.
 • t (t-waarde tonen): Schakel deze optie in als u de t-waarde in de uiteindelijke grafiek wilt opnemen.
 • df (vrijheidsgraden tonen): Schakel deze optie in als u de df-waarde (vrijheidsgraden) in de uiteindelijke grafiek wilt opnemen.
 • p (p-waarde/significantie (2-zijdig) tonen): Schakel deze optie in als u de p-waarde (significantie, 2-zijdig) in de uiteindelijke grafiek wilt opnemen.
 • Gem. afwijking: Schakel deze optie in als u de gemiddelde afwijkingswaarde in de uiteindelijke grafiek wilt opnemen.
 • Onder (CL %): Schakel deze optie in als u de ondergrenswaarde voor het vertrouwensniveau (zoals opgegeven in Vertrouwensniveau hieronder) in de uiteindelijke grafiek wilt opnemen.
 • Boven (CL %): Schakel deze optie in als u de bovengrenswaarde voor het vertrouwensniveau (zoals opgegeven in Vertrouwensniveau hieronder) in de uiteindelijke grafiek wilt opnemen.
 • Vertrouwensniveau: Geef een percentage op voor het vertrouwensniveau.

Klik op Voltooien om de grafiek af te maken en terug te keren naar de layout. U kunt op elk willekeurig moment via het dialoogvenster Grafiekeigenschappen naar de grafiek terugkeren om aanpassingen te doen.

T-toets onafhankelijke steekproeven

Met deze optie wordt een standaard tabel gegenereerd met waarden die worden geretourneerd door een T-toets met onafhankelijke steekproeven.

Voor het maken van een T-testgrafiek moet u het volgende opgeven:

 • Groeperen van veld/uitdrukking: Geef een veld of uitdrukking op waarmee testgroepgegevensseries worden geretourneerd. Er moeten exact twee waarden worden geretourneerd.
 • Testveld/uitdrukking: Geef een veld of uitdrukking op waarmee testwaardegegevensseries worden geretourneerd.
 • t (t-waarde tonen): Schakel deze optie in als u de t-waarde in de uiteindelijke grafiek wilt opnemen.
 • df (vrijheidsgraden tonen): Schakel deze optie in als u de df-waarde (vrijheidsgraden) in de uiteindelijke grafiek wilt opnemen.
 • p (p-waarde/significantie (2-zijdig) tonen): Schakel deze optie in als u de p-waarde (significantie, 2-zijdig) in de uiteindelijke grafiek wilt opnemen.
 • Gem. afwijking: Schakel deze optie in als u de gemiddelde afwijkingswaarde in de uiteindelijke grafiek wilt opnemen.
 • Onder (CL %): Schakel deze optie in als u de ondergrenswaarde voor het vertrouwensniveau (zoals opgegeven in Vertrouwensniveau hieronder) in de uiteindelijke grafiek wilt opnemen.
 • Boven (CL %): Schakel deze optie in als u de bovengrenswaarde voor het vertrouwensniveau (zoals opgegeven in Vertrouwensniveau hieronder) in de uiteindelijke grafiek wilt opnemen.
 • Vertrouwensniveau: Geef een percentage op voor het vertrouwensniveau.

Klik op Voltooien om de grafiek af te maken en terug te keren naar de layout. U kunt op elk willekeurig moment via het dialoogvenster Grafiekeigenschappen naar de grafiek terugkeren om aanpassingen te doen.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com