Przeskocz do zawartości głównej

Właściwości dokumentu: Tabele

Załadowanie do aplikacji QlikView danych zawierających odwołania cykliczne powoduje automatyczne utworzenie tabel luźno powiązanych, aby odwołania cykliczne nie spowodowały zapętlenia wewnętrznej logiki aplikacji. Te luźno powiązane tabele należy odpowiednio obsługiwać, aby wyświetlać dane w sposób oczekiwany i zrozumiały.

Charakterystyka odwołań cyklicznych

Każdą tabelę można również ustawić jako luźno powiązaną z tego okna dialogowego albo przy użyciu makr.

W przypadku tabel luźno powiązanych normalna logika asocjacyjna QlikView jest wewnętrznie rozłączana. Oznacza to, że selekcje w jednym polu nie są propagowane do innych pól w tabeli. Taki sposób działania może być bardzo użyteczny w wielu sytuacjach, zwykle gdy wymagane jest unikanie odwołań cyklicznych w strukturze danych.

Tabele luźno powiązane

InformacjaUstawienie co najmniej jednej tabeli jako luźno powiązanej może spowodować radykalną zmianę zachowania dokumentu. Z tej opcji należy korzystać tylko w przypadku bardzo dobrej znajomości konsekwencji wprowadzanych zmian!

To okno dialogowe zawiera dwie listy: listę Tabele i listę Pola.

Każdą tabelę można posortować wg dowolnej kolumny, klikając jej nagłówek.

Lista Tabele zawiera następujące informacje.

Właściwości tabel dokumentu
Właściwość Opis
Nazwa Nazwa tabeli wewnętrznej.
Luźno powiązane Jeśli ta opcja zostanie zaznaczona, tabela będzie luźno powiązana. W tym miejscu można celowo zaznaczyć tę opcję dla tabeli.
Liczba wierszy Liczba wierszy tabeli.
Liczba pól Liczba pól (kolumn) tabeli.
Liczba kluczy Liczba pól (kolumn) kluczowych (łączących) tabeli.
Komentarz

W tym obszarze wyświetlane są komentarze odczytane ze źródła danych oraz komentarze dotyczące pola.

Comment field

Lista Pola u dołu strony przedstawia wszystkie pola dokumentu QlikView, albo — jeśli na powyższej liście wybrano jedną tabelę wewnętrzną — pola tej tabeli. Kolumny są następujące:

Właściwości pól tabel dokumentu
Właściwość Opis
# Wewnętrzny numer pola. Numery od 0 do 5 są używane przez pola systemowe QlikView, które nie są.wyświetlane na tej liście.
Nazwa Nazwa pola.
Wymiary Zaznacz pole wyboru po prawej stronie nazwy pola, aby dodać do pola znacznik systemowy $dimension. Ten znacznik określa pole zalecane do użycia w wymiarach wykresów, na listach wartości itd. Pole ze znacznikiem dimension będzie wyświetlane u góry wszystkich kontrolek przeznaczonych do selekcji pól w programie QlikView, ale nie w oknie dialogowym Edytuj wyrażenie.
Miary Zaznacz pole wyboru po prawej stronie nazwy. aby dodać do pola znacznik systemowy $measure. Ten znacznik oznacza pole rekomendowane do użycia w wyrażeniach. Pole ze znacznikiem measure będzie wyświetlane u góry wszystkich kontrolek przeznaczonych do selekcji pól w oknie dialogowym Edytuj wyrażenie .
Znaczniki

Wyświetla etykiety pól. $ oznacza znacznik systemowy.

Znaczniki pól

Komentarz Wyświetla komentarze odczytane ze źródła danych, a także wskaźnik dowolnego statusu specjalnego pola, np. Semantyczne, Tryb And, Zawsze pojedyncza selekcja, Inf., Zablokowane lub Ukryte.
Liczba tabel Liczba tabel, w których występuje pole.
Liczba wartości Łączna liczba wartości pola, z pominięciem selekcji. Te informacje są niedostępne w przypadku pól kluczowych (łączących).
Liczba różnych Łączna liczba odrębnych wartości pola, z pominięciem selekcji.
Typ

Wyświetla wskaźnik dotyczący dowolnego statusu specjalnego pola, np. Semantyczne, Tryb And, Zawsze pojedyncza selekcja, Zablokowane lub Ukryte.

Zmienne systemowe

Edytuj znaczniki... Otwiera okno dialogowe, w którym możliwe jest dodawanie i usuwanie znaczników. W tym oknie nie można usuwać znaczników systemowych. Dodawanym znacznikom nie można nadawać nazw, które są już przypisane do znaczników systemowych.
Eksportuj strukturę Naciśnięcie tego przycisku umożliwia wyeksportowanie struktury tabeli dokumentu do zestawu plików tekstowych. Te pliki tekstowe — jeden dla tabel (nazwa-pliku.Tables.tab), jeden dla pól (nazwa-pliku.Fields.tab) i jeden na potrzeby mapowania pomiędzy (nazwa-pliku.Mappings.tab) — można łatwo wczytać ponownie do programu QlikView w celu dalszej analizy z wykorzystaniem wszystkich funkcji logiki QlikView. Zostanie wyświetlone okno dialogowe, w którym można wybrać folder docelowy dla eksportu. Domyślnie pliki należy umieścić w tym samym folderze, w którym znajduje się dokument QlikView.
Czyszczenie znaczników Kliknij ten przycisk, aby wyczyścić wszelkie znaczniki, jakie mogły pozostać po usunięciu pola z dokumentu QlikView.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com