Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Extra veldinfo

Extra veldinfo biedt de mogelijkheid om metagegevens toe te voegen aan de velden in uw gegevensmodel. Er zijn twee verschillende soorten extra veldinfo:

 • Extra systeeminfo

  Extra systeeminfo wordt automatisch gegenereerd bij het uitvoeren van het script en het laden van gegevens. Bepaalde extra info kan worden bewerkt in het script. Extra systeeminfo wordt altijd voorafgegaan door een $-teken.

 • Aangepaste extra info

  U kunt aangepaste extra info toevoegen aan velden in het load-script met behulp van de opdracht Tag. Aangepaste extra info mag niet dezelfde naam gebruiken als al voor de extra systeeminfo wordt gebruikt.

  Tag

  Untag

Extra systeeminfo

De volgende extra systeeminfo wordt gegenereerd nadat de uitvoering van het script is voltooid.

Extra systeeminfo
Tag Beschrijving Kan worden bewerkt in het script
$system

Systeemveld dat wordt gegenereerd door QlikView tijdens de scriptuitvoering.

Systeemvelden

Nee
$key Sleutelvelden die een koppeling bieden tussen twee of meer tabellen. Nee
$keypart Het veld maakt deel uit van een of meer synthetische sleutels. Nee
$syn

Synthetische sleutel

Synthetische sleutels

Nee

$hidden

Verborgen veld, oftewel een veld dat niet wordt weergegeven in een lijst voor veldselectie bij het maken van grafieken, dimensies of metingen. U kunt nog steeds verborgen velden gebruiken in uitdrukkingen, maar u moet de veldnaam typen.

U kunt de systeemvariabelen HidePrefix en HideSuffix gebruiken om in te stellen welke velden moeten worden verborgen.

HidePrefix

HideSuffix

Ja
$numeric Alle waarden (niet-NULL) in het veld zijn numeriek Ja
$integer Alle waarden (niet-NULL) in het veld zijn gehele getallen. Ja
$text Geen waarden in het veld zijn numeriek. Ja
$ascii Veldwaarden bevatten alleen standaard ASCII-tekens. Ja
$date Alle waarden (niet-NULL) in het veld kunnen als datums (gehele getallen) worden geïnterpreteerd. Ja
$timestamp Alle waarden (niet-NULL) in het veld kunnen als tijdsstempels worden geïnterpreteerd. Ja

De volgende info wordt ingesteld in het dialoogvenster Documenteigenschappen: Tabellen en kan door de gebruiker worden in- en uitgeschakeld:

 • $dimension -geeft een aanbevolen veld aan voor gebruik in grafiekdimensies, keuzelijsten enzovoort.
 • $measure - geeft een aanbevolen veld aan voor gebruik in uitdrukkingen.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com