Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Losjes gekoppelde tabellen

Als gegevens die cirkelreferenties bevatten in QlikView worden geladen, worden automatisch losjes gekoppelde tabellen gemaakt. Hiermee wordt voorkomen dat de cirkelreferenties een lus in de interne logica genereren. De losjes gekoppelde tabellen moeten worden afgehandeld om gegevens logisch en begrijpelijk te kunnen visualiseren.

Met opzet losjes gekoppelde tabellen maken

In sommige speciale situaties wilt u wellicht bepaalde gegevens loskoppelen van de normale QlikView-logica. U kunt losjes gekoppelde tabellen gebruiken om te voorkomen dat selecties in één veld worden overgenomen in de andere velden van de tabel.

U kunt een tabel instellen als losjes gekoppeld door het dialoogvenster Documenteigenschappen te openen en het tabblad Tabellen te selecteren.

Dit hoofdstuk bevat enkele voorbeelden van de manier waarop losjes gekoppelde tabellen de QlikView-logica wijzigen.

Elk van de volgende drie tabelobjecten vertegenwoordigt een tabel in QlikView:

Three table boxes: Table1, containing fields B and A; Table2, containing fields A and C; and Table3, containing fields C and D.

Als de waarde 2 in veld B is geselecteerd, gebeurt er het volgende:

The tables are reduced, showing only 2 under B, y under A, 7 under C, and b under D.

De selectie werkt door in alle tabellen, en uitgesloten waarden worden niet verbonden.

Nu behouden we de selectie, maar maken Table2 losjes gekoppeld. Dit betekent dat de logica wordt doorbroken tussen de velden A en C in Table2. Het resultaat ziet er als volgt uit:

All fields under A in Table2 are now y.

De hier getoonde Table2 is een tabelobject en niet de tabel zelf. In het tabelobject worden alle mogelijke combinaties getoond tussen de velden van de kolommen. Omdat er geen logica bestaat tussen de velden A en C, worden alle combinaties getoond van de respectievelijke mogelijke waarden ervan.

Voorbeeld:  

De onderstaande drie tabellen maken onderdeel uit van een nogal veelvoorkomende structuur: een transactietabel en twee dimensietabellen die via een enkel veld in elk van de twee dimensietabellen met de transactietabel zijn verbonden.

U kunt de omzet per jaar en productgroep visualiseren met behulp van een draaitabel. Naast de draaitabel worden in twee keuzelijsten de dimensievelden weergegeven:

A pivot table and two list boxes.

Hoewel dit een correcte draaitabel is, kan de logica van QlikView nu mogelijk tot ongewenste resultaten leiden. Als het jaar 2012 is geselecteerd, krijgt u het volgende resultaat:

The year 2012 is selected, and the Z field is eliminated from the pivot table.

Productgroep Z is niet langer zichtbaar in de draaitabel. Dit komt natuurlijk doordat de waarde Z in het veld ProdGrp is uitgesloten van de waarde 2012 in het veld Year. Als u de omzet van het jaar 2012 analyseert, wilt u waarschijnlijk de waarde Z wel in de grafiek zien met een 0 in de kolom sum(Amount), zodat duidelijk is dat productgroep Z bestaat en dat er in 2012 niets uit is verkocht.

Je zou kunnen zeggen dat de twee velden Year en ProdGrp eigenlijk niets met elkaar te maken hebben en dat er daarom ook geen interactie tussen die velden hoeft te zijn alleen maar omdat ze toevallig zijn geassocieerd via de tabel Trans. Dit kan worden ondervangen door de tabel Trans te declareren als losjes gekoppeld, waardoor de opmaak van de draaitabel verandert:

The year 2012 is selected, and the Z field remains.

Let op dat de selectie in de keuzelijst Year geen van de waarden in de keuzelijst ProdGrp meer uitsluit.

InformatieZorg ervoor dat Null- (leeg-)waarden weglaten niet is geselecteerd voor dimensies op het tabblad Presentatie van het dialoogvenster Grafiekeigenschappen.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com