Ga naar hoofdinhoud

Een abonnement annuleren

De serviceaccounteigenaar (SAO) kan op elk moment een Qlik Sense Business-abonnement annuleren met behulp van My Qlik of via de profielinstellingen. U kunt er voor het einde van het termijn ook op elk moment voor kiezen om het annuleren van uw abonnement ongedaan te maken.

Opmerking: Deze opzegging wordt van kracht aan het einde van uw abonnementsperiode. U behoudt de toegang tot uw abonnement tot het einde van de termijn.

Een Qlik Sense Business-abonnement annuleren met behulp van My Qlik

 1. Meld u aan bij My Qlik. Voor meer informatie over het navigeren van My Qlik, raadpleegt u Het Qlik Sense SaaS-abonnement beheren.
 2. Selecteer het abonnement dat u wilt wijzigen.
 3. Klik op de knop Beheren.
 4. Klik op Abonnement annuleren.

  Er verschijnt een venster waarop wordt aangegeven op welke datum het abonnement wordt geannuleerd en er wordt u gevraagd om de wijziging te bevestigen.

 5. Vink het selectievakje Ik begrijp het en klik op Bevestigen.

Een Qlik Sense Business-abonnement annuleren via de profielinstellingen

 1. Meld u aan bij uw tenant.
 2. Selecteer uw profiel en klik op Abonnementen.
 3. Selecteer het abonnement dat u wilt annuleren.
 4. Klik op Abonnement annuleren.

  Er verschijnt een venster waarop wordt aangegeven op welke datum het abonnement wordt geannuleerd en er wordt u gevraagd om de wijziging te bevestigen.

 5. Vink het selectievakje Ik begrijp het en klik op Bevestigen.

De abonnement-tegel wordt bijgewerkt om de aanvraag voor annulering weer te geven en toont de datum waarop het abonnement wordt geannuleerd.

Opmerking: Als u besluit dat u het abonnement toch niet wilt annuleren, kunt u de aanvraag op elk moment ongedaan maken voor het einde van de betalingstermijn.