Ga naar hoofdinhoud

Gegevensruimten

Gegevensruimten zijn beheerde delen van uw Qlik Cloud-tenant die worden gebruikt om gegevensassets te maken en op te slaan. Een gegevensasset is een verzameling tabellen voor een specifiek doel. Het is de belangrijkste werkeenheid in Qlik Cloud Data Services.

Voor meer informatie over Qlik Cloud Data Services gaat u naar Levering van hybride gegevens

De toegang tot een gegevensruimte hangt af van het lidmaatschap van die ruimte. De toegang tot de gegevensassets in een gegevensruimte wordt bepaald door de rollen die zijn toegewezen aan de leden van de ruimte. Dit betekent dat een gebruiker ten eerste lid moet zijn van de gegevensruimte en ten tweede de vereiste rollen moet hebben om gegevensassets en -bronnen in een gegevensruimte te creëren, te beheren of te bewaken. Leden met de rollen om gegevensassets te mogen benutten, kunnen gegevensassets uit een gegevensruimte ook gebruiken bij het bouwen van apps in persoonlijke, gedeelde en beheerde ruimten.