Ga naar hoofdinhoud Skip to complementary content

Forts beheren

Maak een fort om veilig met uw gegevens te werken op de locatie waar de gegevens zich op dat moment bevinden.

Met behulp van Qlik Forts kunnen organisaties Qlik SenseSaaS implementeren naast hun gegevens, in elke regio en elke cloud en tegelijkertijd de gegevensbeveiliging waarborgen.

Een fort maken

In de Beheerconsole maakt u een fort en genereert u een certificaat dat wordt gebruikt om het fort met uw tenant te verbinden.

  1. In de Beheerconsole van uw Qlik Sense Enterprise SaaS-tenant opent u Forts.

  2. Selecteer Nieuwe maken.

  3. Voer een naam in.

  4. URL: URL van het fort, dit kan de volledig gekwalificeerde domeinnaam (FQDN) of het IP-adres van uw fort zijn. Bijvoorbeeld: https://123.45.67.89.

    Gebruik geen aanvullende slash. Zorg dat de URL alleen kleine letters bevat, omdat bij het gebruik van hoofdletters de verbinding kan worden verbroken.

  5. Beschrijving: Voer desgewenst een beschrijving in.

  6. Klik op Maken.

  7. Kopieer de bootstrapconfiguratie.