Ga naar hoofdinhoud
Laadschema's beheren

OP DEZE PAGINA

Laadschema's beheren

Apps in de cloudhub worden niet automatisch bijgewerkt wanneer hun gegevensbronnen worden bijgewerkt. Door een app te laden, wordt deze bijgewerkt met de laatste gegevens uit de gegevensbronnen van de app. Vanuit de cloudhub kunt u handmatig uw apps laden of ladingen voor uw apps plannen. U kunt apps laden in uw persoonlijke en gedeelde ruimten. Als u toestemming hebt in een beheerde ruimte, kunt u andere apps laden.

Daarnaast kunnen tenantbeheerders en analysebeheerders laadschema's weergeven en verwijderen uit de Beheerconsole. Dit wordt gedaan op de pagina Planningen.

Eigenschappen voor laadschema's
Eigenschap Beschrijving

App

Naam van de app waaraan de laadtaak is toegewezen.

Laatste uitvoering

Geeft aan wanneer de taak voor het laatst is uitgevoerd.

Volgende uitvoering

Geeft aan wanneer de is taak gepland voor de volgende uitvoering.
InformatieDe planning voor herladen wordt gedeactiveerd als deze vijf keer achter elkaar niet wordt uitgevoerd.

Voor informatie over het maken van laadschema's en hoe u app-gegevens handmatig opnieuw laad, raadpleegt u Een app opnieuw laden in de cloudhub.

Het is niet mogelijk om laadschema's te beheren voor gegevensassets met hybride gegevenslevering in de Beheerconsole. Ga voor meer informatie naar Nieuwe ladingen plannen van de tijdelijke gegevensasset.

Een laadschema weergeven

Tenantbeheerders en analysebeheerders kunnen bestaande laadschema's bekijken in de Beheerconsole. Selecteer het laadschema in de lijst en klik op Weergeven.

Een laadschema verwijderen

Tenantbeheerders en analysebeheerders kunnen bestaande laadschema's verwijderen in de Beheerconsole.

Doe het volgende:

  1. Selecteer de laadtaak die u wilt verwijderen en klik op Verwijderen.

    InformatieU kunt verschillende items tegelijk verwijderen.
  2. Bevestig dat u de laadtaak wilt verwijderen.