Ga naar hoofdinhoud
Uitgebreide apps en exclusieve capaciteit

OP DEZE PAGINA

Uitgebreide apps en exclusieve capaciteit

Met uitgebreide apps en exclusieve capaciteit kunt u met grotere apps werken. Uitgebreide apps en exclusieve capaciteit worden toegewezen aan een of meer ruimten in de hub in Qlik Sense Enterprise SaaS. Uitgebreide apps en exclusieve capaciteit zijn beperkt, wat betekent dat de prestatie minder wordt als u de capaciteit overschrijdt. Neem gerust contact op met het Qlik-team dat verantwoordelijk is voor uw account om aanvullende uitgebreide apps en exclusieve capaciteit aan te schaffen.

Opmerking over Qlik Sense Enterprise SaaS GovernmentQlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) biedt geen ondersteuning voor uitgebreide apps.

Exclusieve capaciteit biedt extra exclusief geheugen en virtuele CPU. Met Qlik Sense Enterprise SaaS kunt u optioneel ook kiezen tussen geheugenpods van 120 GB en 240 GB. Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) bevat twee geheugenpods van 240 GB. Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US)-organisaties kunnen extra geheugenpods kiezen.

InformatieNeem voor meer informatie over het bijkopen van uitgebreide apps en exclusieve capaciteit, en voor de technische details over de beschikbare volumes, contact op met Qlik Sales. Qlik levert ondersteuning bij het plannen en verzorgen van uitgebreide apps en exclusieve capaciteit bij uw SaaS-tenant.

Werken met uitgebreide apps en exclusieve capaciteit

Houd rekening met het volgende:

  • Ruimten met uitgebreide apps en exclusieve capaciteit zijn niet expliciet als zodanig gelabeld in de Qlik Sense-hub. Maak bij het plannen en leveren van ruimten met uitgebreide apps en exclusieve capaciteit gebruik van duidelijke aanduidingen, bijvoorbeeld Verkoop - exclusieve capaciteit.
  • Apps kunnen van een standaardruimte worden verplaatst naar een ruimte met uitgebreide apps of exclusieve capaciteit.
  • Apps kunnen van een ruimte met uitgebreide apps of exclusieve capaciteit worden verplaatst naar een standaardruimte. U kunt de app echter niet openen als deze de standaard in-geheugen-limiet overschrijdt. Wel kunt u de app downloaden en informatie over de app in de hub bekijken.
  • Als er uitgebreide apps of exclusieve capaciteit wordt weggehaald bij een ruimte, wordt de app niet verwijderd. U kunt de app echter niet openen als deze de standaard in-geheugen-limiet overschrijdt.
  • Als u gegevens opnieuw laadt vanuit een ruimte die aan de uitgebreide apps of exclusieve capaciteit is toegewezen, wordt de lading respectievelijk op de uitgebreide apps en exclusieve capaciteit uitgevoerd.

Voor een beschrijving van het toewijzen van uitgebreide apps of exclusieve capaciteit aan ruimten, raadpleegt u Uitgebreide apps en exclusieve capaciteit.

App-capaciteit

De volgende tabel geeft de ondersteunde capaciteit weer voor standaard-apps, uitgebreide apps en exclusieve capaciteit. De capaciteit is gedefinieerd voor uw abonnement.

App-type Ondersteunde app-grootte (in geheugen)
Standaard-apps Tot 5 GB
Uitgebreide apps Tot 10 GB
Exclusieve capaciteit Tot 50 GB