Ga naar hoofdinhoud

Overzicht van Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US)

OP DEZE PAGINA

Overzicht van Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US)

Qlik Cloud is beschikbaar in meerdere edities om te voldoen aan de uiteenlopende behoeften van onze klanten, inclusief de Amerikaanse publieke sector. Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) verschilt van het commerciële Qlik Cloud-aanbod van Qlik wegens de nood aan goedkeuringen om te voldoen aan de eisen voor beveiliging en compliance van de Amerikaanse publieke sector. Waar mogelijk houdt Qlik zowel Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) als het commerciële aanbod gesynchroniseerd voor productfuncties en -mogelijkheden.

Opmerkingen over de functies van Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US)

De commerciële versie van Qlik Cloud en Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) hebben bijna dezelfde uitgebreide functieset.

Deze sectie bevat opmerkingen over functieverschillen tussen de commerciële versie van Qlik Cloud en Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US).

Voor informatie over de nieuwe en verbeterde Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US)-functies raadpleegt u Nieuw in Qlik Cloud.

Analyses voor zakelijke gebruikers

 • De Qlik Sense Mobile for SaaS-app voor iOS en Android kan niet worden gebruikt met Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US). Als uw organisatie mobiele technologie inzet, is de browsergebaseerde versie van Qlik Sense van een iOS- of Android-besturingssysteem mogelijk beschikbaar voor gebruik. Neem contact op met uw Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US)-tenantbeheerder om beschikbaarheid te bepalen. Ga voor meer informatie naar Qlik Sense Mobile voor SaaS en Ondersteunde browsers.

 • Gebruikers van de Qlik Sense Desktop-client kunnen geen verificatie uitvoeren voor Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) omdat Qlik Sense Desktop-verificatie niet wordt ondersteund. Raadpleeg voor meer informatie Instellingen en beheer.

 • Waarschuwingen worden gebruikt voor het bewaken van gegevens en het detecteren van uitschieters en afwijkingen. Alle functionaliteit voor waarschuwingen is beschikbaar in Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) behalve voor waarschuwingen op Qlik Sense Mobile. Voor meer informatie gaat u naar Gegevens bewaken met waarschuwingen.

 • Voor gebruikers van Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) is veel documentatie beschikbaar, zoals video's en andere leermiddelen. Ze hebben geen toegang tot het venster Connect & Learn. De opties die beschikbaar zijn in dit venster kunnen echter rechtstreeks worden geopend vanaf community-, ondersteunings- en leerwebsites van Qlik.

 • Gebruikers van Qlik Sense Business en Qlik Sense Enterprise SaaS hebben toegang tot aankondigingen en hulp in het product, enquête- en feedbackopties en opties voor stapsgewijze handleidingen. Ze hebben ook toegang tot Qlik-meldingen voor activiteiten zoals gepland onderhoud. Deze mogelijkheden zijn niet beschikbaar in Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US). Gebruikers van Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) kunnen de Qlik-statuspagina controleren op geplande wijzigingsmeldingen van Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US).

Analyses maken en gegevens visualiseren

 • Visualisatie-uitbreidingen stellen u in staat de visualisatiecapaciteiten van Qlik Sense te vergroten met behulp van standaard webtechnologieën. Externe uitbreidingen worden ondersteund in Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US). Het gebruik van externe uitbreidingen dient echter mogelijk te worden gedefinieerd en goedgekeurd als deel van een Agency Authority to Operate afhankelijk van de eisen voor beveiliging en compliance die uw organisatie volgt. Zie Uitbreidingen beheren voor meer informatie over uitbreidingen.

 • Met Qlik Sense GeoOperations- en Qlik GeoCoding-mogelijkheden kunt u geografische berekeningen maken en functies gebruiken voor het berekenen van routes of reisschema's. GeoOperations kan worden gebruikt met Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US). Qlik GeoCoding is niet beschikbaar in Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US). Ga voor meer informatie naar Qlik Sense GeoOperations.

 • De Qlik Reporting Service wordt gebruikt om aanpasbare, geautomatiseerde rapporten te maken. De Qlik Reporting Service is niet beschikbaar in Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US). Zie voor meer informatie Rapporten maken vanuit Qlik Cloud.

Analysegegevens laden en modelleren

 • Met de Qlik SAP NetWeaver Connector kunt u op efficiënte wijze gegevens laden naar een Qlik Sense-app vanaf SAP NetWeaver. De informatie kan worden opgeslagen in verschillende opslagplaatsen in de SAP-architectuur, zoals SAP BI/BW, een SAP ERP- of een CRM-systeem. Deze connector is beschikbaar met Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US), en is beschikbaar in Qlik Sense Enterprise SaaS met een extra licentie. Het is niet beschikbaar met Qlik Sense Business. Zie SAP NetWeaver (alleen in het Engels) voor meer informatie.

 • Levering van hybride gegevens is een service op enterprise-schaal die automatisch en continu gegevens uploadt van uw on-premises systemen naar Qlik Cloud. Deze functie is niet beschikbaar in Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US). Zie Levering van hybride gegevens voor meer informatie.

Zelf-gehoste software

 • Qlik DataTransfer is een lichtgewicht Windows-toepassing waarmee u gegevens kunt uploaden vanuit on-premise gegevensbronnen naar Qlik Sense zonder firewall-tunneling. Klanten kunnen ervoor kiezen om Qlik DataTransfer te gebruiken als onderdeel van hun implementatie van Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US). Deze tool ondersteunt versleutelde communicaties maar is niet compatibel met FIPS (Federal Information Processing Standards). Gebruikers van Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) kunnen het gebruiken in hun implementatie in afwachting van hun eigen risicobeoordeling. Ga voor meer informatie naar Qlik DataTransfer installeren. Qlik DataTransfer is niet beschikbaar om te downloaden van Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US), maar het kan worden gedownload van de Qlik-downloadsite.

 • Qlik Lineage Connectors zijn een uitbreidingsmodule van Qlik Sense Enterprise SaaS. Deze connectoren extraheren herkomstgegevens uit QlikView, QlikSense (clientbeheerd), externe BI-tools en gegevensbronnen. Vervolgens kan een grafische weergave van het gegevenstraject worden geopend door Impactanalyse te selecteren in een ruimte die is gedefinieerd binnen een Qlik Catalog Service-doeltenant. Deze functie is niet beschikbaar in Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US). Zie Qlik Lineage Connectors voor meer informatie. De Qlik Lineage Connector is zelf-gehoste software die kan worden gedownload van de Qlik-downloadsite.

Beheer en systeembeheer

 • Apps tot 5 GB (in geheugen) worden ondersteund. Qlik Sense Enterprise SaaS ondersteunt apps tot GB met de optie Uitgebreide apps. Deze optie is niet beschikbaar in Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US). Zie voor meer informatie Uitgebreide apps en exclusieve capaciteit.

 • Exclusieve capaciteit biedt extra exclusief geheugen en virtuele CPU. Met Qlik Sense Enterprise SaaS kunt u optioneel ook kiezen tussen geheugenpods van 120 GB en 240 GB. Standaard bevat Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) twee geheugenpods van 240 GB. Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US)-organisaties kunnen extra geheugenpods kiezen. Zie voor meer informatie Uitgebreide apps en exclusieve capaciteit.

 • Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) biedt geen ondersteuning voor de Qlik Account IdP-(identiteitsprovider)opties. Zie Identiteitsproviders beheren voor meer informatie. De JSON Web Token (JWT)-verificatiestandaard kan worden gebruikt met Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US). Ga voor meer informatie naar OpenID Connect voor integratie met identiteitsproviders.

Interoperabiliteit met clientbeheerde Qlik-producten

Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) uitbreiden

 • Qlik CLI is een opdrachtregelinterface die toegang biedt tot alle openbare API's van Qlik Cloud via een opdrachtregel. Klanten kunnen ervoor kiezen om Qlik CLI te gebruiken als onderdeel van hun implementatie van Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US). Deze tool ondersteunt versleutelde communicaties maar is niet compatibel met FIPS (Federal Information Processing Standards). Gebruikers van Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) kunnen het gebruiken in hun implementatie in afwachting van hun eigen risicobeoordeling. Qlik CLI kan worden gedownload van qlik-cli.

 • Qlik Application Automation is een visuele interface zonder code waarmee Qlik Sense SaaS-gebruikers geautomatiseerde analyses en gegevenswerkstromen kunnen maken door applicaties en services van buiten uw Qlik-omgeving te integreren. Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) ondersteunt het gebruik van Qlik Application Automation niet. Ga voor meer informatie naar Automatisering van Qlik-applicaties (alleen in het Engels).

 • Qlik Forts is een hybride service die Qlik Sense SaaS capaciteiten veilig uitbreidt naar het gegevenslandschap van klanten, ongeacht locatie, dus zowel intern, in een eigen datacenter of in de openbare cloud. Qlik Cloud en Forts werken samen als één ondersteunde oplossing. Gebruikers krijgen een naadloze ervaring en een enkel toegangspunt, zodat toegang tot analyse en inzichten eenvoudig naar heel de organisatie kunnen worden opgeschaald. Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) ondersteunt het gebruik van Qlik Forts niet. Ga voor meer informatie naar Qlik Forts.

 • OAuth is een standaard beveiligingsprotocol voor autorisatie en delegering. Hiermee kunnen toepassingen van derden toegang krijgen tot API-bronnen zonder de referenties van de eindgebruiker bekend te maken. Een OAuth-client kan een autorisatiecode verkrijgen en deze uitwisselen met een toegangstoken dat kan worden gebruikt om toegang te krijgen tot Qlik CloudAPI's. Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (VS) biedt geen ondersteuning voor OAuth-clients. Zie OAuth-clients maken en beheren voor meer informatie.

Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) implementeren

 • Het Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US)-abonnementsproces verschilt van de Qlik Sense Business- en Qlik Sense Enterprise SaaS-processen. U kunt bijvoorbeeld uw tenant niet handmatig maken of de My Qlik-portal gebruiken om het abonnement aan te schaffen en te beheren. Neem contact op met uw primaire ondersteuningsverantwoordelijke van Qlik.

 • Meerdere Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US)-tenants kunnen niet worden opgenomen in één enkel Qlik-abonnement. Elke tenant moet een afzonderlijk abonnement hebben.