Przeskocz do zawartości głównej

STEYX — funkcja skryptu

Funkcja STEYX() zwraca zagregowany błąd standardowy przewidywanej wartości y dla każdej wartości x w regresji dla serii współrzędnych reprezentowanych przez liczby zestawione w pary w wyrażeniach x-expression i y-expression iterowanych po liczbie rekordów, zgodnie z definicją z klauzuli group by.

Składnia:  

STEYX (y_value, x_value)

Typ zwracanych danych: numeric

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opisu
y_value Wyrażenie lub pole zawierające zakres wartości y do zmierzenia.
x_value Wyrażenie lub pole zawierające zakres wartości x do zmierzenia.

Ograniczenia:  

Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w dowolnej części pary danych powodują pominięcie całej pary danych.

Przykłady i wyniki:  

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Aby zobaczyć wynik, dodaj do arkusza w swojej aplikacji pola wyszczególnione w kolumnie wyników.

Dane wynikowe
Przykład Wynik

Trend:

Load *, 1 as Grp;

LOAD * inline [

Month|KnownY|KnownX

Jan|2|6

Feb|3|5

Mar|9|11

Apr|6|7

May|8|5

Jun|7|4

Jul|5|5

Aug|10|8

Sep|9|10

Oct|12|14

Nov|15|17

Dec|14|16

] (delimiter is '|');

 

STEYX1:

LOAD Grp,

STEYX(KnownY, KnownX) as MySTEYX

Resident Trend Group By Grp;

W tabeli z wymiarem MySTEYX wynikiem obliczenia STEYX() w skrypcie ładowania danych jest 2,0714764.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!