Ga naar hoofdinhoud

Correl - scriptfunctie

Correl() retourneert de geaggregeerde correlatiecoëfficiënt voor een reeks coördinaten die wordt vertegenwoordigd door getallenparen in x-expression en y-expression, herhaald over een aantal records zoals vastgelegd door een group by-clausule.

Syntaxis:  

Correl(value1, value2)

Retourgegevenstypen: numeriek

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
value1, value2 De uitdrukkingen of velden die de twee voorbeeldsets bevatten waarvoor de correlatiecoëfficiënt moet worden gemeten.

Beperkingen:  

Als een of beide delen van een gegevenspaar tekstwaarden, NULL-waarden of ontbrekende waarden bevatten, wordt het hele gegevenspaar genegeerd.

Voorbeelden en resultaten:  

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw app en voer het uit. Voeg vervolgens de velden die in de resultatenkolom staan toe aan een werkblad in uw app om het resultaat te bekijken.

Resulterende gegevens
Voorbeeld Resultaat

Salary:

Load *, 1 as Grp;

LOAD * inline [

"Employee name"|Gender|Age|Salary

Aiden Charles|Male|20|25000

Brenda Davies|Male|25|32000

Charlotte Edberg|Female|45|56000

Daroush Ferrara|Male|31|29000

Eunice Goldblum|Female|31|32000

Freddy Halvorsen|Male|25|26000

Gauri Indu|Female|36|46000

Harry Jones|Male|38|40000

Ian Underwood|Male|40|45000

Jackie Kingsley|Female|23|28000

] (delimiter is '|');

 

Correl1:

LOAD Grp,

Correl(Age,Salary) as Correl_Salary Resident Salary Group By Grp;

 

In een tabel met de dimensie Correl_Salary, wordt het resultaat van de berekening Correl() in het script voor het laden van gegevens weergegeven: 0,9270611

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!