Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

TimestampFormat

De gedefinieerde notatie vervangt de datum- en tijdnotatie van het besturingssysteem (landinstellingen).

Syntaxis:  

TimestampFormat

Voorbeeld:  

In de volgende voorbeelden wordt 1983-12-14T13:15:30Z als invoer voor de tijdstempel gebruikt om de resultaten van verschillende SET TimestampFormat-opdrachten weer te geven. YYYYMMDD wordt gebruikt als datumnotatie en h:mm:ss TT als tijdnotatie. Bovenaan het load-script voor gegevens wordt de datumnotatie bepaald met de opdracht SET DateFormat en de tijdnotatie met de opdracht SET TimeFormat.

Resultaten
Voorbeeld Resultaat

SET TimestampFormat='YYYYMMDD';

19831214

SET TimestampFormat='M/D/YY hh:mm:ss[.fff]';

12/14/83 13:15:30

SET TimestampFormat='DD/MM/YYYY hh:mm:ss[.fff]';

14/12/1983 13:15:30

SET TimestampFormat='DD/MM/YYYY hh:mm:ss[.fff] TT';

14/12/1983 1:15:30 PM

SET TimestampFormat='YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.fff] TT';

1983-12-14 01:15:30

Voorbeelden: Load-script

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!