Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Avg - diagramfunktion

Avg() returnerar det aggregerade medelvärdet av uttrycket eller fältet itererat över diagrammets dimensioner.

Syntax:  

Avg([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] expr)

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:  

  • expr: Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
  • SetExpression: Som standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys.
  • DISTINCT: Om predikatet DISTINCT förekommer framför funktionsargumenten ignoreras alla dubbletter som evaluerats utifrån funktionsargumenten.
  • TOTAL: Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras. Bestämningen TOTAL kan följas av en lista med ett eller flera fältnamn inom vinkelparenteser <fld>. Dessa fältnamn bör ingå i en underuppsättning av diagrammets dimensionsvariabler.

    Definiera aggregeringens omfattning

Begränsningar:  

Parametern för aggregeringsfunktionen får inte innehålla andra aggregeringsfunktioner, om inte dessa inre aggregeringar innehåller kvalificeraren TOTAL. För mer avancerade nästlade aggregationer kan du använda den avancerade funktionen Aggr, i kombination med en specificerad dimension.

Exempel:  

Exempel och resultat
Exempel Resultat
Avg(Sales)

Om du har en tabell med dimensionen Customer och måttet Avg([Sales]) har den resultatet 2566 om Totalvärden visas.

Avg([TOTAL (Sales)) 53.458333 för alla värden för Customer, eftersom TOTAL-kvalificeraren innebär att dimensionerna ignoreras.
Avg(DISTINCT (Sales)) 51.862069 som totalvärde, eftersom Distinct-kvalificeraren innebär att endast unika värden i Sales för varje Customer utvärderas.
Exempel på utdata som tabell
Customer Sum(Sales) Avg(Sales) Avg(TOTAL Sales) Avg(DISTINCT Sales) Avg({1}DISTINCT Sales)
- 2566 53.46 53.458333 51.862069 53.458333
Astrida 587 48.92 53.458333 43.1 53.458333
Betacab 539 44.92 53.458333 43.909091 53.458333
Canutility 683 56.92 53.458333 55.909091 53.458333
Divadip 757 63.08 53.458333 61 53.458333

Data som används i exempel:

Monthnames:

LOAD * INLINE [

Month, Monthnumber

Jan, 1

Feb, 2

Mar, 3

Apr, 4

May, 5

Jun, 6

Jul, 7

Aug, 8

Sep, 9

Oct, 10

Nov, 11

Dec, 12

];

Sales2013:

crosstable (Month, Sales) LOAD * inline [

Customer|Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec

Astrida|46|60|70|13|78|20|45|65|78|12|78|22

Betacab|65|56|22|79|12|56|45|24|32|78|55|15

Canutility|77|68|34|91|24|68|57|36|44|90|67|27

Divadip|57|36|44|90|67|27|57|68|47|90|80|94

] (delimiter is '|');

För att få månaderna att sorteras i korrekt ordning när du skapar dina diagram går du till fliken Sort under diagramegenskaperna och markerar kryssrutan Expression under Sort by. Skriv Monthnumber i uttrycksrutan.

Exempeldata som tabell
Customer Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Astrida 46 60 70 13 78 20 45 65 78 12 78 22
Betacab 65 56 22 79 12 56 45 24 32 78 55 15
Canutility 77 68 34 91 24 68 57 36 44 90 67 27
Divadip 57 36 44 90 67 27 57 68 47 90 80 94

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com