Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Fractile - diagramfunctie

Fractile() retourneert de waarde die correspondeert met de inclusieve fractiel (kwantiel) van de geaggregeerde gegevens in het bereik van de uitdrukking, geïtereerd op de diagramdimensies.

TipU kunt FractileExc - diagramfunctie gebruiken om de exclusieve fractiel te berekenen.

Syntaxis:  

Fractile([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] expr, fraction)

Retourgegevenstypen: numeriek

De functie retourneert de waarde die overeenkomt met de rangorde zoals gedefinieerd door rangorde = fractie * (N+1) waarbij N het aantal waarden is in expr. Als rangorde een niet-geheel getal is, wordt een interpolatie uitgevoerd tussen de twee dichtstbijzijnde waarden.

Argumenten:  

Argumenten
ArgumentBeschrijving
exprDe uitdrukking of het veld met de te gebruiken gegevens bij het berekenen van de fractiel.
fractionEen getal tussen 0 en 1 die correspondeert met de fractiel (kwantiel uitgedrukt als een fractie) die moet worden berekend.
SetExpressionDe aggregatiefunctie aggregeert standaard over de set mogelijke records die wordt gedefinieerd door de selectie. Met de uitdrukking Set-analyse kunt u een alternatieve set records definiëren.
DISTINCTAls het woord DISTINCT voor de argumenten van de functie wordt geplaatst, worden duplicaten die het resultaat zijn van de evaluatie van de argumenten van de functie genegeerd.
TOTAL

Als het woord TOTAL voor de functieargumenten staat, wordt de berekening gemaakt op basis van alle mogelijke waarden bij de huidige selecties, en niet alleen de selecties die betrekking hebben op de huidige dimensiewaarde. Dit betekent dat de dimensies van het diagram worden genegeerd.

Wanneer u TOTAL [<fld {.fld}>] gebruikt en de TOTAL-kwalificatie wordt gevolgd door een lijst van één of meer veldnamen als subset van de dimensievariabelen van het diagram, maakt u een subset van de totale mogelijke waarden.

Het aggregatiebereik definiëren

Beperkingen:  

De parameter van de aggregatiefunctie mag geen andere aggregatiefuncties bevatten, tenzij deze ingesloten aggregaties de kwalificatie TOTAL bevatten. Gebruik voor meer geavanceerde geneste aggregaties de geavanceerde functie Aggr, in combinatie met een opgegeven dimensie.

Voorbeelden en resultaten:  

Example table
Customer Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Astrida 46 60 70 13 78 20 45 65 78 12 78 22
Betacab 65 56 22 79 12 56 45 24 32 78 55 15
Canutility 77 68 34 91 24 68 57 36 44 90 67 27
Divadip 57 36 44 90 67 27 57 68 47 90 80 94
Voorbeelden van functies
Voorbeeld Resultaat
Fractile(Sales, 0.75)

Voor een tabel met de dimensie Customer en de meting Fractile([Sales]), is 71,75 het resultaat als Totalen worden weergegeven. Dit is het punt in de verdeling van waarden van Sales waar 75% van de waarden onder vallen.

Fractile(TOTAL Sales, 0.75)) 71.75 voor alle waarden van Customer, omdat de kwalificatie TOTAL betekent dat dimensies buiten beschouwing worden gelaten.
Fractile(DISTINCT Sales, 0.75) 70 voor het totaal, omdat het gebruik van de kwalificatie DISTINCT betekent dat alleen unieke waarden in Sales worden geëvalueerd voor elke Customer.

Gegevens die worden gebruikt in voorbeelden:

Monthnames: LOAD *, Dual(MonthText,MonthNumber) as Month INLINE [ MonthText, MonthNumber Jan, 1 Feb, 2 Mar, 3 Apr, 4 May, 5 Jun, 6 Jul, 7 Aug, 8 Sep, 9 Oct, 10 Nov, 11 Dec, 12 ]; Sales2013: Crosstable (MonthText, Sales) LOAD * inline [ Customer|Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec Astrida|46|60|70|13|78|20|45|65|78|12|78|22 Betacab|65|56|22|79|12|56|45|24|32|78|55|15 Canutility|77|68|34|91|24|68|57|36|44|90|67|27 Divadip|57|36|44|90|67|27|57|68|47|90|80|94 ] (delimiter is '|');

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!