Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Mapping

Het prefix mapping wordt gebruikt om een toewijzingstabel te maken die bijvoorbeeld kan worden gebruikt voor het vervangen van veldwaarden en veldnamen tijdens de uitvoering van het script.

Syntaxis:  

Mapping( loadstatement | selectstatement )

 

Het prefix mapping kan voor een LOAD- of SELECT-opdracht worden gezet en gebruikt het resultaat van de laadopdracht als toewijzingstabel. Toewijzing vormt een efficiënt manier om veldwaarden te vervangen tijdens de uitvoering van het script, zoals het vervangen van US, U.S. of Amerika door USA. Een toewijzingstabel bestaat uit twee kolommen, de eerste met vergelijkingswaarden en de tweede met de gewenste toewijzingswaarden. Toewijzingstabellen worden tijdelijk in het geheugen opgeslagen en automatisch gewist na uitvoering van het script.

De inhoud van de toewijzingstabel is toegankelijk via onder andere de opdracht Map … Using, de opdracht Rename Field, de functie Applymap() of de functie Mapsubstring().

Voorbeeld:  

In dit voorbeeld laden wij een lijst met verkopers waarbij een landcode het land aangeeft waar zijn wonen. Wij gebruiken een tabel waarin een landcode wordt toegewezen aan een land ter vervanging van de landcode door de landnaam. Er zijn slechts drie landen gedefinieerd in de toewijzingstabel, andere landcode worden toegewezen aan 'Rest of the world'.

// Load mapping table of country codes: map1: mapping LOAD * Inline [ CCode, Country Sw, Sweden Dk, Denmark No, Norway ] ; // Load list of salesmen, mapping country code to country // If the country code is not in the mapping table, put Rest of the world Salespersons: LOAD *, ApplyMap('map1', CCode,'Rest of the world') As Country Inline [ CCode, Salesperson Sw, John Sw, Mary
Sw, Per Dk, Preben Dk, Olle No, Ole Sf, Risttu] ; // We don't need the CCode anymore Drop Field 'CCode';

De resulterende tabel ziet er als volgt uit:

Mapping table
SalespersonCountry
JohnSweden
MarySweden
PerSweden
PrebenDenmark
OlleDenmark
OleNorway
RisttuRest of the world

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!