Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

GeoReduceGeometry - script- en diagramfunctie

GeoReduceGeometry() wordt gebruikt om het aantal hoekpunten van een geometrie te verminderen, en om meerdere gebieden te aggregeren tot één gebied waarbij wel de grenslijnen van de afzonderlijke gebieden worden getoond.

Syntaxis:  

GeoReduceGeometry(field_name[, value])

Retourgegevenstypen: tekenreeks

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
field_name Een veld dat of uitdrukking die verwijst naar een veld dat de weer te geven geometrie bevat. Dit kan een punt (of reeks van punten) zijn met lengtegraad en breedtegraad, of een gebied.
value

De mate van reductie die moet worden toegepast op de geometrie. Het bereik loopt van 0 tot 1, waarbij 0 geen reductie is en 1 maximale reductie van de hoekpunten.

InformatieAls u een value kiest van 0,9 of hoger voor een complexe gegevensverzameling, kan het aantal hoekpunten dusdanig worden gereduceerd dat de visuele representatie onnauwkeurig is.

GeoReduceGeometry() voert ook een functie uit die vergelijkbaar is met GeoAggrGeometry(). Een aantal gebieden wordt namelijk geaggregeerd tot één gebied. Het verschil is dat afzonderlijke grenslijnen uit de vooraf geaggregeerde gegevens op de kaart worden weergegeven als u GeoReduceGeometry() gebruikt.

GeoReduceGeometry() is een aggregatiefunctie. Wanneer u het in een script gebruikt, is een LOAD-instructie met de clausule Sorteren op vereist.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!