Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Statistische verdelingsfuncties

De statistische verdelingsfuncties retourneren de waarschijnlijkheid van verschillende mogelijke uitkomsten voor een opgegeven invoervariabele. U kunt deze functies gebruiken om de mogelijke waarden van uw gegevenspunten te berekenen.

De drie groepen van de hieronder beschreven statistische verdelingsfuncties worden via de Cephes-functiebibliotheek in Qlik Sense geïmplementeerd. Zie Cephes library voor referenties en meer informatie over gebruikte algoritmen, nauwkeurigheid enzovoort. De Cephes-functiebibliotheek wordt met toestemming gebruikt.

  • De waarschijnlijkheidsfuncties berekenen de waarschijnlijkheid vanaf het punt in de verdeling die door de opgegeven waarde wordt gegeven.

    • De frequentiefuncties worden gebruikt voor discrete verdelingen.

    • De dichtheidsfuncties worden gebruikt voor continue functies.

  • De dist-functies berekenen de gecumuleerde waarschijnlijkheid van de verdeling vanaf het punt in de verdeling die door de opgegeven waarde wordt gegeven.

  • De Inv-functies berekenen de waarde, gegeven de gecumuleerde waarschijnlijkheid van de verdeling.

Alle functies kunnen zowel worden gebruikt in het load-script voor gegevens als in diagramuitdrukkingen.

Gebruik de vervolgkeuzelijst bij elke functie om een korte beschrijving en de syntaxis van de functie te bekijken. Klik op de functienaam in de beschrijving van de syntaxis voor meer informatie.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!