Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

GeoAggrGeometry - script- en diagramfunctie

GeoAggrGeometry() wordt gebruikt voor het aggregeren van een aantal gebieden tot een groter gebied, bijvoorbeeld het aggregeren van een aantal subregio's tot een regio.

Syntaxis:  

GeoAggrGeometry(field_name)

Retourgegevenstypen: tekenreeks

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
field_name Een veld dat of uitdrukking die verwijst naar een veld dat de weer te geven geometrie bevat. Dit kan een punt (of reeks van punten) zijn met lengtegraad en breedtegraad, of een gebied.

Gewoonlijk kan GeoAggrGeometry() worden gebruikt voor het combineren van geospatiale grensgegevens. U beschikt bijvoorbeeld over postcodegebieden voor randgemeenten in een stad en de verkoopomzet voor elk gebied. Als het rayon van een verkoper verschillende postcodegebieden omvat, kan het handig zijn de totale omzet per verkooprayon te presenteren in plaats van afzonderlijke gebieden en de resultaten weer te geven op een kaart met kleurarceringen.

Met GeoAggrGeometry() kan de aggregatie van de geometrieën van de afzonderlijke randgemeenten worden berekend en de geometrie voor het samengevoegde rayon worden gegenereerd in het gegevensmodel. Als vervolgens de grenzen van het verkooprayon worden aangepast, worden de nieuwe samengevoegde grenzen en omzetgegevens weergegeven op de kaart als de gegevens opnieuw worden geladen.

GeoAggrGeometry() is een aggregatiefunctie. Wanneer u het in een script gebruikt, is een LOAD-instructie met de clausule Sorteren op vereist.

TipDe grenslijnen van kaarten die zijn gemaakt met GeoAggrGeometry() zijn de grenslijnen van de samengevoegde gebieden. Als u de afzonderlijke grenslijnen van de vooraf geaggregeerde gebieden wilt weergeven, gebruikt u GeoReduceGeometry().

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!