Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

GeoGetBoundingBox - script- en diagramfunctie

GeoGetBoundingBox() wordt gebruikt in scripts en diagramuitdrukkingen om het kleinste geospatiale kader te berekenen dat alle coördinaten van een geometrie bevat.

Een geospatiaal kader, dat is gemaakt met de functie GeoBoundingBox(), wordt weergegeven als een lijst met vier waarden: links, rechts, boven, beneden.

Syntaxis:  

GeoGetBoundingBox(field_name)

Retourgegevenstypen: tekenreeks

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
field_name Een veld dat of uitdrukking die verwijst naar een veld dat de weer te geven geometrie bevat. Dit kan een punt (of reeks van punten) zijn met lengtegraad en breedtegraad, of een gebied.
TipMaak geen gebruik van de Group by-clausule in de editor voor het laden van gegevens bij deze en andere niet-aggregerende geospatiale functies, omdat dit tot een fout bij het laden leidt.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!