Ga naar hoofdinhoud

GeoProject - script- en diagramfunctie

GeoProject() wordt gebruikt in scripts en diagramuitdrukkingen voor toepassing van een projectie op een geometrie.

Syntaxis:  

GeoProject(type, field_name)

Retourgegevenstypen: tekenreeks

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
type Projectietype dat wordt gebruikt bij het transformeren van de geometrie van de kaart. Hierbij zijn twee waarden mogelijk: 'eenheid' (standaard), hetgeen in een 1:1-projectie, of 'mercator', waarbij de Mercator-projectie voor het web wordt gebruikt.
field_name Een veld dat of uitdrukking die verwijst naar een veld dat de weer te geven geometrie bevat. Dit kan een punt (of reeks van punten) zijn met lengtegraad en breedtegraad, of een gebied.
TipMaak geen gebruik van de Group by-clausule in de editor voor het laden van gegevens bij deze en andere niet-aggregerende geospatiale functies, omdat dit tot een fout bij het laden leidt.

Uw eigen kaartgegevens laden

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!