Ga naar hoofdinhoud

GeoGetPolygonCenter - script- en diagramfunctie

GeoGetPolygonCenter() wordt gebruikt in scripts en diagramuitdrukkingen voor het berekenen en retourneren van het middelpunt van een geometrie.

In sommige gevallen moet een punt worden getekend in plaats van een kleurarcering op een kaart. Als de bestaande geospatiale gegevens niet beschikbaar zijn in de vorm van gebiedsgeometrie (bijvoorbeeld een grens), gebruikt u GeoGetPolygonCenter() om een set lengte- en breedtegraden voor op te halen voor het midden van het gebied.

Syntaxis:  

GeoGetPolygonCenter(field_name)

Retourgegevenstypen: tekenreeks

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
field_name Een veld dat of uitdrukking die verwijst naar een veld dat de weer te geven geometrie bevat. Dit kan een punt (of reeks van punten) zijn met lengtegraad en breedtegraad, of een gebied.
TipMaak geen gebruik van de Group by-clausule in de editor voor het laden van gegevens bij deze en andere niet-aggregerende geospatiale functies, omdat dit tot een fout bij het laden leidt.

Uw eigen kaartgegevens laden

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!