Ga naar hoofdinhoud

Rekenkundige functies

In dit hoofdstuk komen functies voor rekenkundige constanten en Booleaanse waarden aan de orde. Deze functies hebben geen parameters, maar de haakjes zijn wel verplicht.

Alle functies kunnen zowel worden gebruikt in het load-script voor gegevens als in diagramuitdrukkingen.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!