Ga naar hoofdinhoud

Trigonometrische en hyperbolische functies

In dit hoofdstuk worden functies beschreven voor trigonometrische en hyperbolische bewerkingen. In alle functies zijn de argumenten uitdrukkingen waarmee hoeken worden herleid die zijn gemeten in radialen, waarbij x moet worden geïnterpreteerd als een reëel getal.

Alle hoeken zijn weergegeven in radialen.

Alle functies kunnen zowel worden gebruikt in het script voor het laden van gegevens als in diagramuitdrukkingen.

Voorbeelden:  

Met de volgende scriptcode wordt een steekproeftabel geladen en vervolgens wordt een tabel geladen met de berekende trigonometrische en hyperbolische bewerkingen op de waarden.

SampleData: LOAD * Inline [Value -1 0 1]; Results: Load *, cos(Value), acos(Value), sin(Value), asin(Value), tan(Value), atan(Value), atan2(Value, Value), cosh(Value), sinh(Value), tanh(Value) RESIDENT SampleData; Drop Table SampleData;

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!