Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Relationele functies

Dit is een groep functies die eigenschappen van afzonderlijke dimensiewaarden in een diagram berekenen met behulp van eerder geaggregeerde getallen.

De functies zijn relationeel in de zin dat de functie-uitvoer niet alleen afhankelijk is van de waarde van het gegevenspunt zelf, maar ook van de relatie van de waarde met andere gegevenspunten. Een rangschikking kan bijvoorbeeld niet worden berekend zonder een vergelijking met andere dimensiewaarden.

Deze functies kunnen alleen worden gebruikt in diagramuitdrukkingen. Ze kunnen niet worden gebruikt in het load-script.

Een dimensie is vereist in het diagram, omdat deze de andere benodigde gegevenspunten voor de vergelijking definieert. Daarom is een relationele functie niet van betekenis in een diagram zonder dimensies (bijvoorbeeld een KPI-object).

Gebruik de vervolgkeuzelijst bij elke functie om een korte beschrijving en de syntaxis van de functie te bekijken. Klik op de functienaam in de beschrijving van de syntaxis voor meer informatie.

Rangordefuncties

InformatieDe onderdrukking van nulwaarden wordt automatisch uitgeschakeld als deze functies worden gebruikt. NULL-waarden worden buiten beschouwing gelaten.

Clusterfuncties

Ontledingsfuncties voor tijdreeksen

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!