Ga naar hoofdinhoud

GeoInvProjectGeometry - script- en diagramfunctie

GeoInvProjectGeometry() wordt voor aggregatie van een geometrie in een gebied en voor toepassing van de inverse van een projectie.

Syntaxis:  

GeoInvProjectGeometry(type, field_name)

Retourgegevenstypen: tekenreeks

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
type Projectietype dat wordt gebruikt bij het transformeren van de geometrie van de kaart. Hierbij zijn twee waarden mogelijk: 'eenheid' (standaard), hetgeen in een 1:1-projectie, of 'mercator', waarbij de standaard Mercator-projectie wordt gebruikt.
field_name Een veld dat of uitdrukking die verwijst naar een veld dat de weer te geven geometrie bevat. Dit kan een punt (of reeks van punten) zijn met lengtegraad en breedtegraad, of een gebied.

Uw eigen kaartgegevens laden

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!