Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Kleurfuncties

Deze functies kunnen worden gebruikt in uitdrukkingen die verband houden met het instellen en evalueren van de kleureigenschappen van diagramobjecten, alsmede in load-scripts voor gegevens.

InformatieQlik Sense ondersteunt de kleurfuncties Color(), qliktechblue en qliktechgray om redenen van achterwaartse compatibiliteit, maar het gebruik ervan wordt niet aanbevolen.

Gebruik de vervolgkeuzelijst bij elke functie om een korte beschrijving en de syntaxis van de functie te bekijken. Klik op de functienaam in de beschrijving van de syntaxis voor meer informatie.

Vooraf gedefinieerde kleurfuncties

De volgende functies kunnen worden gebruikt in uitdrukkingen voor vooraf gedefinieerde kleuren. Elke functie retourneert een RGB-kleurrepresentatie.

Optioneel kan een parameter voor alfafactor worden opgegeven. In dat geval wordt een ARGB-kleurrepresentatie geretourneerd. Een alfafactor van 0 komt overeen met volledige transparantie en een alfafactor van 255 komt overeen met volledige ondoorzichtigheid. Als geen waarde voor alfa is ingevoerd, wordt uitgegaan van 255.

Vooraf gedefinieerde kleurfuncties
Kleurfunctie RGB -waarde
black ([alpha]) (0,0,0)

blue([alpha])

(0,0,128)

brown([alpha])

(128,128,0)

cyan([alpha])

(0,128,128)

darkgray([alpha])

(128,128,128)

green([alpha])

(0,128,0)

lightblue([alpha])

(0,0,255)

lightcyan([alpha])

(0,255,255)

lightgray([alpha])

(192,192,192)

lightgreen([alpha])

(0,255,0)

lightmagenta([alpha])

(255,0,255)

lightred([alpha])

(255,0,0)

magenta([alpha])

(128,0,128)

red([alpha])

(128,0,0)

white([alpha])

(255,255,255)

yellow([alpha])

(255,255,0)

Voorbeelden en resultaten:  

Voorbeelden en resultaten
Voorbeelden Resultaten

Blue()

RGB(0,0,128)

Blue(128)

ARGB(128,0,0,128)

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!