Przeskocz do zawartości głównej

Właściwości dokumentu: Arkusze

Karta Właściwości dokumentu: Arkusze ułatwia panowanie nad poszczególnymi arkuszami i obiektami arkusza dokumentu QlikView. To okno dialogowe zawiera dwie listy: listę Arkusze i listę Obiekty arkusza.

Każdą tabelę można posortować wg dowolnej kolumny, klikając nagłówek kolumny.

Lista Arkusze zawiera następujące informacje:

Właściwości arkuszy dokumentu
Właściwość Opis
# Numer arkusza (pozycja), liczony od 0.
IDArkusza Unikatowy ID arkusza.
Tytuł Tekst aktualnie pokazywany na karcie arkusza.
Status Wskazuje, czy arkusz jest normalny, ukryty, czy zawiera warunek pokazywania.
Liczba obiektów Aktualna liczba obiektów arkusza w arkuszu.

Po kliknięciu arkusza na liście użyj przycisków poniżej, aby Usunąć arkusz albo otworzyć okno dialogowe jego Właściwości bezpośrednio z tego menu. W tym miejscu można także Podwyższyć/Obniżyć poziom arkusz.

Lista Obiekty arkusza zawiera następujące informacje:

Właściwości obiektów arkusza dokumentu
Właściwość Opis
IDArkusza Unikatowy ID arkusza.
IDObiektu Wyświetla unikatowy ID obiektu dla każdego istniejącego obiektu arkusza. Obiekty powiązane mają ten sam identyfikator.
Typ Określa typ obiektu.
Nagłówek Tekst aktualnie pokazywany w nagłówku obiektu arkusza.
Tryb wyświetlania Podaje tryb wyświetlania obiektu: normalny, zminimalizowany, zmaksymalizowany, ukryty lub wyświetlany warunkowo.
Czas obl. Czas trwania (w ms) ostatniego przeliczenia zawartości obiektu. Ta informacja ma sens jedynie w przypadku obiektów obliczanych, czyli wykresów, tabel i obiektów zawierających formuły.
Warstwa Warstwa zdefiniowana na stronie Układ okna dialogowego właściwości obiektu arkusza, jako Dół, Normalne lub Góra, co odpowiada numerom -1, 0 lub 1 na liście. (Za pośrednictwem API automatyzacji warstwę obiektu arkusza można ustawić na dowolny numer z zakresu od -128 do +127).
Pamięć Ilość pamięci przejściowej (w kB) wymaganej dla ostatniego ponownego obliczenia zawartości obiektu. Ta informacja ma sens jedynie w przypadku obiektów obliczanych, czyli wykresów, tabel i obiektów zawierających formuły.
Z lewej, Góra, Z prawej,
Dół
Bieżące położenie wskazanej krawędzi obiektu arkusza względem krawędzi okna dokumentu, wyrażone w pikselach.
Szerokość, Wysokość Wymiary obiektu w pikselach.
Z lewej (min.), Góra (min.), Z prawej (min.),
Dół (min.)
Bieżąca pozycja obiektu po zminimalizowaniu do postaci ikony, wyrażona w pikselach.
Szerokość Bieżąca szerokość obiektu arkusza po zminimalizowaniu do postaci ikony, wyrażona w pikselach.
Wysokość Bieżąca wysokość obiektu arkusza po zminimalizowaniu do postaci ikony, wyrażona w pikselach.
Eksportuj strukturę Naciśnięcie tego przycisku umożliwia wyeksportowanie arkusza i struktury obiektu arkusza dokumentu do zestawu plików tekstowych. Te pliki tekstowe — jeden dla arkuszy (nazwa_pliku.Sheets.tab), jeden dla obiektów arkusza (nazwa_pliku.Objects.tab) — można łatwo wczytać ponownie do programu QlikView w celu dalszej analizy z wykorzystaniem wszystkich funkcji logiki QlikView. Zostanie wyświetlone okno dialogowe, w którym można wybrać folder docelowy dla eksportu. Domyślnie pliki należy umieścić w tym samym folderze, w którym znajduje się dokument QlikView.

Po kliknięciu obiektu na liście użyj przycisków poniżej, aby Usunąć arkusz albo otworzyć okno dialogowe jego Właściwości bezpośrednio z tego menu. Aby zaznaczyć wiele obiektów, należy je klikać z wciśniętym klawiszem Ctrl.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com