Przeskocz do zawartości głównej

Właściwości dokumentu: Otwieranie

Na tej karcie można dostosować sposób otwierania dokumentu.

Właściwości otwierania dokumentu
Właściwość Opis
Grafika To pole wyboru należy zaznaczyć, aby uzyskać dla dokumentu grafikę otwierania.
Wybierz... Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno dialogowe Wybierz grafikę, w którym można wybrać grafikę (plik bmp, jpg, jpeg lub png).
Zamknij przy kliknięciu myszą Umożliwia użytkownikowi zamknięcie grafiki otwierania poprzez jej kliknięcie. Należy zaznaczyć to pole wyboru albo pole wyboru pod nim.
Zamknij po N Sekundy Powoduje automatyczne zamknięcie grafiki otwierania. Należy zaznaczyć to pole wyboru albo pole wyboru nad nim.
Zamknięcie w przypadku ładowania Powoduje zamknięcie grafiki otwierania po załadowaniu pliku.
Dźwięk To pole wyboru należy zaznaczyć, aby dodać dla dokumentu dźwięk otwierania. To spowoduje aktywację przycisku Wybierz.
Wybierz... Ten przycisk powoduje otwarcie okna dialogowego Wybierz plik dźwiękowy, w którym można przeglądać w celu znalezienia pliku dźwiękowego.
Odtwórz Kliknij ten przycisk, aby odtworzyć wybrany dźwięk.
Początkowa redukcja danych na podstawie dostępu do sekcji

Jeśli wybrana jest opcja Zabezpieczenia, aplikacja QlikView przeprowadzi procedurę podczas otwierania dokumentu (albo podczas uruchamiania nowej sesji na serwerze QlikView Server), co spowoduje trwałe ukrycie niektórych danych przed użytkownikiem, w zależności od tożsamości, pod jaką użytkownik zalogował się do dokumentu.
Gdy ta opcja jest używana względem dokumentu, który nie został uruchomiony na wyłączność na serwerze QlikView Server, wówczas w celu zachowania bezpieczeństwa w zakresie dostępu do danych należy ją połączyć z opcją Nie zezwalaj na binarną operację ładowania (zob. poniżej). To ustawienie działa z ustawieniem Początkowa selekcja na podstawie dostępu do sekcji na zasadzie wzajemnego wykluczania.

Zabezpieczenia

Wykluczenie dokładne Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone w połączeniu z opcją Początkowa redukcja danych na podstawie dostępu do sekcji, wówczas w przypadku redukcji danych stosowane będzie wykluczenie dokładne. Oznacza to, że w sytuacji, gdy wartości pola w polach redukcji w Section Access są niezgodne z odpowiadającymi im wartościami w Section Application, wówczas nastąpi odmowa dostępu do dokumentu. To jednak nie dotyczy użytkowników, którzy mają status administratora — w przypadku niezgodności tacy użytkownicy zobaczą zestaw danych bez redukcji.
Początkowa selekcja na podstawie dostępu do sekcji Jeśli ta opcja jest zaznaczona, aplikacja QlikView przeprowadzi procedurę podczas otwierania dokumentu (albo podczas uruchamiania nowej sesji na serwerze QlikView Server), która spowoduje wyświetlenie selekcji w zależności od tożsamości, pod jaką użytkownik zalogował się do dokumentu. Gdy ta opcja jest używana względem dokumentu, który nie został uruchomiony na wyłączność na serwerze QlikView Server, wówczas w celu zachowania bezpieczeństwa w zakresie dostępu do danych należy ją połączyć z opcją Nie zezwalaj na binarną operację ładowania (zob. poniżej). To ustawienie działa z ustawieniem Początkowa redukcja danych na podstawie dostępu do sekcji na zasadzie wzajemnego wykluczania.
Nie zezwalaj na binarną operację ładowania

Zaznaczenie tej opcji uniemożliwia ładowanie danych z pliku dokumentu QlikView do innego dokumentu QlikView z użyciem instrukcji binary.

Miniatura dokumentu

Ustawia sposób wyświetlania dokumentu w AccessPoint po wybraniu opcji Miniatura.

  • Brak: W AccessPoint będzie wyświetlana miniatura z komunikatem Missing Image.
  • Pierwszy arkusz: W AccessPoint będzie wyświetlany pierwszy arkusz dokumentu.
  • Grafika: Kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć grafikę do wyświetlenia w AccessPoint.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com