Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Kleurgebied

De meeste gekleurde oppervlakken in de QlikView-opmaak kunnen worden opgemaakt in het dialoogvenster Kleurgebied. U kunt opgeven dat het hele oppervlak wordt bedekt door een effen kleur of een kleurovergang instellen. De opties voor een kleurovergang die hieronder worden beschreven, zijn niet voor alle elementen beschikbaar, bijvoorbeeld niet voor tekstkleuren. De opties worden dan gedimd weergegeven in het dialoogvenster.

  • Effen kleur: De basisoptie waarbij gebruik wordt gemaakt van één enkele effen basiskleur.
  • Kleurovergang met één kleur: Met deze optie kunt u verschillen in Helderheid instellen om het effect van een kleurovergang te creëren.
  • Kleurverloop met twee kleuren: Een kleurverloop vindt plaats tussen de basiskleur en een opgegeven tweede kleur.

Kleuren kunnen vast zijn of berekend, zoals opgegeven in de groepen Basiskleur en Tweede kleur.

Eventuele kleurinstellingen kunnen worden bekeken in het dialoogvenster.

In de groep Basiskleur wordt de basiskleur vastgesteld voor effen oppervlakken en kleurovergangen.

  • Vast: Met deze optie legt u één basiskleur vast. Klik op de gekleurde knop om de kleur te wijzigen.
  • Berekend: De kleur kan dynamisch worden berekend aan de hand van een uitdrukking. De uitdrukking moet een geldige kleurrepresentatie opleveren. Gebruik daarvoor de kleurfuncties. Klik op de knop ... om het dialoogvenster Uitdrukking bewerken te openen. Hierin kunt u lange formules eenvoudiger bewerken. Als het resultaat van de uitdrukking geen geldige kleurrepresentatie oplevert, wordt standaard zwart gebruikt als kleur.
  • Helderheid: Als u een Kleurovergang met één kleur gebruikt, stelt u met deze schuifregelaar de relatieve schaduw/helderheid in van de kleur aan het andere einde van het kleurverloop. De instelling van de schuifregelaar gaat van donker (links) naar licht (rechts). De middenpositie van de instelling is gelijk aan een uniforme kleur.

In de groep Tweede kleur wordt de tweede kleur vastgesteld voor kleurovergangen met twee kleuren.

  • Vast: Met deze optie legt u één basiskleur vast. Klik op de gekleurde knop om de kleur te wijzigen.
  • Berekend: De kleur kan dynamisch worden berekend aan de hand van een uitdrukking, met behulp van de kleurfuncties.

Als Kleurovergang met één kleur of Kleurverloop met twee kleuren is geselecteerd, wordt de richting van het overgangseffect bepaald door instellingen in de groep Overgangsstijl. U kunt verschillende resultaten bereiken door de beschikbare opties (Horizontaal, Verticaal, enz.) te combineren met een van de vier knopgebieden die de richting van de kleurovergang aangeven.

Meer informatie

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com