Ga naar hoofdinhoud

Pop-up-vensterinstellingen

Het dialoogvenster Pop-up-vensterinstellingen kan worden geopend vanuit de dialoogvensters Documenteigenschappen: Algemeen en Waarschuwingen die beide in het menu Instellingen zijn te vinden. Het dialoogvenster kan worden gebruikt voor het instellen van de eigenschappen van Help-pop-ups en Waarschuwingspop-ups.

Met de besturingselementen in het dialoogvenster kunt u de volgende eigenschappen aanpassen:

Met de knop Lettertype wordt het standaarddialoogvenster Lettertype geopend, waarin u de instellingen voor het lettertype van de pop-uptekst kunt wijzigen.

Font

U kunt de achtergrondkleur van het pop-upvenster instellen als effen kleur of als kleurovergang in het dialoogvenster Kleurgebied. U opent dit door te klikken op de gekleurde knop.

Het standaardpictogram voor de pop-up is respectievelijk een vraagtekenpictogram voor Help-pop-ups en een waarschuwingspictogam voor waarschuwingspop-ups. U kunt nog enkele andere opties kiezen in het veld, of de weergave instellen op Geen pictogram.

Voer een tijdsvertraging in het tekstvak Wachttijd waarna pop-upvensters automatisch worden gesloten. (Dit is in milliseconden. Als u de time-out op 0 instelt, blijft de pop-up op het scherm staan totdat deze door de gebruiker wordt gesloten).

Schakel Geluid in om een geluid te koppelen aan de pop-up. In het invoerobject eronder moet een geldig pad naar een wav-geluidsbestand worden opgegeven. Dit kan een extern pad zijn (bijvoorbeeld c:\mijngeluid.wav) of een pad naar een QlikView-geluid dat met het programma wordt meegeleverd (bijvoorbeeld qmem://<bundled>/sounds/qv_ok.wav).

Interne bestanden

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com