Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Apps migreren

Om apps permanent naar de cloud te migreren, gebruikt u het aanbevolen migratieproces voor het taggen van uw apps in de QMC van uw Qlik Sense met clientbeheer-implementatie. Dankzij het taggen kunt u de status van uw app-migratie volgen en met de migratie-app de app-lijst filteren op verschillende exporten. Na het taggen zijn er een aantal extra stappen vereist als voorbereiding op de werkelijke migratie. Voor meer informatie over de migratie, raadpleegt u: De apps migreren

Apps voor migratie selecteren en taggen

Als u uw applicaties tagt voor migratie, worden ze zichtbaar voor tracering in de migratie-app. Gebruik tags om apps te organiseren op basis van hun gereedheid voor migratie en hun migratiestatus. Taggen helpt u om prioriteit te geven aan apps die als eerst gemigreerd moeten worden en om te bepalen welke apps gecontroleerd of hersteld moeten worden voordat ze naar Qlik Cloud verplaatst kunnen worden. Als u geen migratietags in QMC hebt gemaakt, raadpleegt u Tags maken en toepassen.

De volgende applicatietags worden gebruikt in de migratie-app:

 • App - 05 Gemigreerd via multicloud

 • App - 05 URL-koppeling naar Qlik Sense Windows

 • App - 10 Geselecteerd voor controle van migratie

 • App - 20 Herstel van migratie vereist

 • App - 30 Gereed voor migratie

 • App - 40 Migratie voltooid

 • App - 99 Wordt niet gemigreerd

Tags toepassen op applicaties in de QMC.

U kunt een tag verbinden aan een resource.

Doe het volgende:

 1. Open de QMC: https://<QPS servernaam>/qmc

 2. Selecteer een resourcetype (bijvoorbeeld Apps) op de startpagina van QMC  of vanuit het vervolgkeuzemenu van Start Pijl-omlaag om het overzicht weer te geven.

  TipU kunt een kolom filteren door de filteroptie te gebruiken: Filtercontainer
 3. Selecteer de items waarmee u een tag wilt verbinden.

 4. Klik in de actiebalk op Bewerken.
 5. Controleer of Tags is geselecteerd in de sectie Eigenschappen.
 6. Klik op het tekstvak Tags om een lijst met beschikbare tags te bekijken.

  InformatieAls de tag niet beschikbaar is, moet u de tag eerst maken. U kunt tags niet maken of verwijderen als u een resource bewerkt. U maakt tags in de sectie Tags, deze vindt u op de startpagina.
 7. Typ de tagnaam om de lijst de filteren.
 8. Selecteer een tag.

  De tag wordt in blauw toegevoegd onder het tekstvak.

 9. Klik op Toepassen onderaan de pagina om uw wijzigingen op te slaan.

  (x) is toegevoegd aan het label van de tag, waarbij x aangeeft hoeveel resources die de tag gebruiken op dat moment worden bewerkt.

U hebt nu een tag verbonden met de resource.

De migratiestatus van een app controleren

In de migratie-app gebruikt u het werkblad Gegevensverbindingen om de status van uw apps bij te houden. Diagrammen tonen apps waarvoor de gegevensconnectiviteit gereed, is, gedeeltelijk gereed is of niet gereed is. U kunt ook de migratie-app met Qlik Lineage Connectors gebruiken om de afhankelijkheid van de app te begrijpen.

Werkblad Gegevensverbindingen in de migratie-app

Werkblad Gegevensverbindingen

Qlik Lineage Connectors

Qlik Lineage Connectors is beschikbaar met een SaaS-abonnement.

 • Download en installeer in uw Qlik Sense Enterprise Client-Managed-omgeving.

 • Bekijk de herkomst van de bron om te beslissen welke apps gemigreerd kunnen worden.

Qlik Lineage Connectors

Ga voor meer informatie naar Afstammingsgegevens extraheren met Qlik Lineage Connectors.

App-beperkingen

De volgende tabel geeft een overzicht van de omvang van basis-apps die is toegestaan voor Qlik Cloud op basis van uw abonnement.

App-type Ondersteunde app-grootte (in geheugen) Piekgeheugen tijdens geplande ladingen Piekgeheugen tijdens handmatige ladingen
Standaardlaag Tot 5 GB Tot 15 GB Tot 10 GB
Uitgebreide apps Tot 10 GB Tot 50 GB Tot 10 GB
Exclusieve capaciteit Tot 50 GB Beperkt door het beschikbare geheugen in de toegewezen engine Beperkt door het beschikbare geheugen in de toegewezen engine
InformatieDe meeteenheid voor capaciteit, verbruik en beperkingen van Qlik Cloud wordt weergegeven in binaire gigabytes (GB), waarbij 1 GB is 230 bytes (1.073.741.824). Dit heet ook gibibyte (GiB), zoals gedefinieerd door de International Electrotechnical Commission (IEC). Zo is 1 TB 240 bytes (of 1,024 GBs).

App-grootte bepalen

U kunt de app-grootte op twee manieren bepalen:

 • Grootte in het geheugen van de laatste keer dat de app werd geladen

 • Grootte op de schijf

Gebruik de volgende hulpmiddelen om de grootte van een app te bepalen:

 • Qlik Sense Enterprise Client-Managed—Gebruik de analyse-app voor metagegevens die deel uitmaakt van alle Qlik Sense met clientbeheer-implementaties sinds de release van september 2019. Zie Implementatie-instructies (alleen in het Engels) voor meer informatie.

Problemen met app-grootte verminderen

Als u tegen problemen aanloopt bij het toewijzen van veel geheugen vanwege grote apps, zijn er twee methoden om de problemen te verminderen.

 • Controleer en werk het load-script voor gegevens eventueel bij:

  • Verwijder ongebruikte velden en rijen zodat ze niet hoeven te worden geladen.

  • Verwijder tabellen wanneer deze niet langer nodig zijn in de gegevensverwerking.

  • Implementeer incrementele ladingen om de hoeveelheid gegevens die worden verwerkt te optimaliseren.

  • Gebruik geoptimaliseerde QVD-ladingen.

 • Voeg meer capaciteit toe aan de tenant om zwaardere werklasten mogelijk te maken. Zie Ondersteuning van grote apps.

  • Uitgebreide apps

  • Exclusieve capaciteit

Andere beperkingen en overwegingen

Cloudimplementaties bieden over het algemeen geen toegang tot het bestandssysteem van uw host of server. Gebruik daarom deze aanpassingen voor het load-script als u het load-script migreert van een on-premises app naar Qlik Cloud.

Uitbreidingen exporteren

Als u slechts enkele uitbreidingen heeft, kunt u deze handmatig exporteren vanuit Qlik Sense Enterprise Client-Managed en importeren in Qlik Cloud. Als u veel uitbreidingen hebt, overweeg dan om het migratiescript te gebruiken om uitbreidingen te exporteren naar de uitbreidingenmap.

In Qlik Cloud zijn er enkele beperkingen voor uitbreidingen in vergelijking met Qlik Sense Enterprise Client-Managed. Zie Uitbreidingen beheren voor meer informatie.

U moet aanvragen voor externe resources toevoegen aan de acceptatielijst in Beheerconsole > Inhoudsbeveiligingsbeleid. Zie inhoudsbeveiligingsbeleid beheren.

 1. Kopieer de zip-bestanden van uw uitbreidingen naar de map .\Data\Extensions van de hulpprogramma's voor migratie.

 2. Voer het volgende migratiescript uit: 4_setextensions.ps1. Succesvolle uploads verplaatsen de uitbreiding naar de map Voltooid.

Thema's

Als u slechts enkele thema's heeft, kunt u deze handmatig exporteren vanuit Qlik Sense Enterprise Client-Managed en importeren in Qlik Cloud. In het geval van veel thema's, kunt u overwegen om het migratiescript te gebruiken om thema's te exporteren van de map Thema's naar de migratiehulpmiddelen.

 1. Kopieer de zip-bestanden van uw uitbreidingen naar de map .\Data\Extensions van de hulpprogramma's voor migratie.

 2. Voer het volgende migratiescript uit: 5_setthemes.ps1. Succesvolle uploads verplaatsen de thema's naar de map Voltooid.

GeoAnalytics

Verouderde uitbreidingsobjecten van GeoAnalytics worden uitgevoerd in Qlik Cloud voor een app die is geüpload, maar er kunnen geen nieuwe objecten gemaakt met behulp van deze verouderde objecten.

U kunt de systeemeigen toewijzingsobjecten gebruiken in nieuwe apps.

Migratie van GeoAnalytics-connector naar Qlik GeoOperations

Qlik GeoOperations in Qlik Cloud biedt functies en bewerkingen die vergelijkbaar zijn met wat GeoAnalytics-connector doet in Qlik Sense Enterprise on Windows. Ze bieden ook ondersteuning voor veel van dezelfde gegevensindelingen. Ze verschillen op de volgende punten:

 • Qlik GeoOperations is een geavanceerde analyse-integratie (AAI), wat geschikter is voor het verzenden en verwerken van gegevens dan een connector.
 • Scriptsyntaxis verschilt voor geavanceerde analyse-integratie in vergelijking met connectors.
 • Sommige GeoOperations kunnen ook worden gebruikt in diagramuitdrukkingen.
 • Qlik GeoOperations retourneert één enkele tabel. Vergeleken met wat de GeoAnalytics-connector retourneert, zijn de tabellen in Qlik GeoOperations samengevoegd.
 • In Qlik GeoOperations hebben sommige velden en parameters een andere naam gekregen omwille van de consistentie.

Hieronder ziet u de stappen waarmee het script dat is geproduceerd door de GeoAnalytics-connector Wizard kan worden geconverteerd naar Qlik GeoOperations:

 1. In de GeoAnalytics-connector-scriptcode in de editor voor het laden van gegevens kopieert u alles na SQL tot aan de tweede SELECT of tot aan ";", afhankelijk van wat het eerst komt.
 2. Vervang de ' op alle plaatsen in het GeoAnalytics-connector-script door ".
 3. Voeg de geselecteerde veldnamen uit de secundaire SELECT-opdracht in het GeoAnalytics-connector-script toe aan de eerste SELECT-opdracht in het GeoOperations-script. Doe dat niet voor velden die er al zijn. Voeg de naam van de brontabel toe aan de veldnamen, gescheiden door een punt. Bijvoorbeeld tabel.veld. Hiermee wordt één enkele samengevoegde tabel gemaakt in plaats van meerdere tabellen.

 4. Raadpleeg de referentiedocumentatie voor de bewerking en gegevensverzameling en pas waar nodig parameter- of veldnamen aan.

  Bewerking

  Gegevensverzamelingen

  Voor een overzicht van de belangrijkste verschillen raadpleegt u Verschillen tussen velden van GeoOperations en GeoAnalytics

 5. Voeg het volgende toe aan het begin van het GeoOperations-script: 

  Load * Extension GeoOperations.ScriptEval('

 6. Voeg het volgende toe aan het einde van het GeoOperations-script:

  ');

Als u een geladen tabel met de GeoAnalytics-connector gebruikt, verzendt u het in plaats daarvan als de tweede parameter naar GeoOperations.ScriptEval.

Aangezien Qlik GeoOperations een samengevoegde tabel retourneert, worden alleen veldwaarden met een corresponderende waarde in de primaire tabel geretourneerd uit de secundaire tabellen. Als u bijvoorbeeld voor sommige punten de dichtstbijzijnde luchthavens in Duitsland wilt vinden, worden alleen gegevens geretourneerd over luchthavens die het dichtst bij de punten liggen. Als u alle luchthavens in Duitsland wilt zien, moeten ze afzonderlijk worden geladen met de bewerking LOAD.

Als u gegevens laadt vanuit een SQL-database met de connector, moeten de gegevens in plaats daarvan worden geladen met een van de databaseconnectors, zoals de ODBC-connector. Zorg ervoor dat de geometrieën worden geladen als WKT (gebruik daarvoor in de SQL-query een functie die meestal de naam st_asText() heeft). Converteer vervolgens het WKT-veld door de tabel naar Qlik GeoOperations te verzenden. Vervolgens wordt een veld geretourneerd met de geometrieën in de Qlik Sense-indeling.

Voorbeeld van scriptconversie

In dit voorbeeld van een scriptconversie wordt het volgende GeoAnalytics-connector-script gebruikt:

/* Generated by GeoAnalytics for operation Cluster ---------------------- */ [ClusterAssociations]: SQL SELECT [LocationDbId], [Clusters_ClusterID] FROM Cluster(distance='10000', points='Points') DATASOURCE Points LOCATIONSERVICE geometry='POINT', type='XIATA', country='de', serviceName='default' SELECT [Clusters_ClusterID], [Clusters_ClusterCenter] FROM Clusters; [Clusters]: SQL LOAD * FROM Clusters; tag field [LocationDbId] with '$primarykey'; tag field [Clusters_ClusterID] with '$primarykey'; tag field [Clusters_ClusterCenter] with '$geopoint'; tag field [Clusters_ClusterID] with '$geoname'; tag field [Clusters_ClusterCenter] with '$relates_Clusters_ClusterID'; tag field [Clusters_ClusterID] with '$relates_Clusters_ClusterCenter'; /* End GeoAnalytics operation Cluster ----------------------------------- */

Doe het volgende:

 1. Gebruik het deel van het script tussen SQL en de tweede SELECT-opdracht.

  SELECT [LocationDbId], [Clusters_ClusterID] FROM Cluster(distance='10000', points='Points') DATASOURCE Points LOCATIONSERVICE geometry='POINT', type='XIATA', country='de', serviceName='default'
 2. Vervang aanhalingstekens:

  SELECT [LocationDbId], [Clusters_ClusterID] FROM Cluster(distance="10000", points="Points") DATASOURCE Points LOCATIONSERVICE geometry="POINT", type="XIATA", country="de", serviceName="default"
 3. Voeg velden toe uit secundaire tabellen:

  SELECT [LocationDbId], [Clusters_ClusterID], [Clusters.Clusters_ClusterCenter] FROM Cluster(distance="10000", points="Points") DATASOURCE Points LOCATIONSERVICE geometry="POINT", type="XIATA", country="de", serviceName="default"
 4. Pas parameter- en veldnamen aan:

  SELECT [LocationDbId], [ClusterID], [Clusters.ClusterPoint] as [Clusters_ClusterCenter] FROM Cluster(distance="10000", points="Points") DATASOURCE Points LOCATIONSERVICE geometry="POINT", type="XIATA", country="de", serviceName="default"
 5. Sluit dit in de boilerplate-code in:

  Load * Extension GeoOperations.ScriptEval(' SELECT [LocationDbId], [ClusterID], [Clusters.ClusterPoint] as [Clusters_ClusterCenter] FROM Cluster(distance="10000", points="Points") DATASOURCE Points LOCATIONSERVICE geometry="POINT", type="XIATA", country="de", serviceName="default" ');

Deze scriptcode kan nu worden gebruikt met Qlik GeoOperations.

Verschillen tussen velden van GeoOperations en GeoAnalytics

De standaardvelden van scripts voor GeoOperations en GeoAnalytics bevatten verschillen, met name als het gaat om prefixes. Als u uw GeoAnalytics-scripts migreert naar GeoOperations, moet u mogelijk enkele veldnamen wijzigen.

AddressToPoint

GeoOperations en GeoAnalytics retourneren de volgende velden:

 • GeoOperations: <id>, Address, AddressPoint, CountryIso2, Adm1, City, PostalCode, Street, HouseNumber, Match

 • GeoAnalytics: [<id>], [Dataset_Address], [Dataset_Geometry], [CountryIso2], [Dataset_Adm1], [Dataset_City], [Dataset_PostalCode], [Dataset_Street], [Dataset_HouseNumber], [Dataset_Match]

GeoAnalytics en GeoOperations verschillen op de volgende punten:

 • GeoAnalytics velden bevatten prefixes van de gegevensverzameling.

 • Dataset_Geometry heeft de naam AddressPoint in GeoOperations.

Binning

GeoOperations en GeoAnalytics retourneren de volgende velden:

 • GeoOperations: <id>, BinId, BinTable.BinPolygon, BinTable.CenterPoint

 • GeoAnalytics: [<id>], [RH2W3], [RH2W3_CenterPoint]

GeoAnalytics en GeoOperations verschillen op de volgende punten:

 • In GeoAnalytics, RH2W3 is het polygoonveld en de bijbehorende naam gegenereerd op basis van grootte/verhouding van het raster. In GeoOperations is dit het veld BinTable.BinPolygon.

 • GeoAnalytics heeft geen BinId veld.

Closest

GeoOperations en GeoAnalytics retourneren de volgende velden:

 • GeoOperations: dataset_dataset2_RelationId, dataset.<ds1 id>, dataset2.<ds2 id>, Distance

 • GeoAnalytics: [Dataset1_Dataset2_RelationId], [Dataset1.<ds1 id>], [Dataset2.<ds2 id>], [Dataset1_Dataset2_Distance]

GeoAnalytics en GeoOperations verschillen op de volgende punten:

 • GeoOperations heeft geen prefixes voor het veld Distance.

Cluster

GeoOperations en GeoAnalytics retourneren de volgende velden:

 • GeoOperations: <id>, ClusterID, Clusters.ClusterPoint, Clusters.PointCount

 • GeoAnalytics: [<id>], [Clusters_ClusterID], [Clusters_ClusterCenter], [Clusters_PointCount]

GeoAnalytics en GeoOperations verschillen op de volgende punten:

 • Prefixes zijn verschillend in GeoOperations en GeoAnalytics.

Dissolve

GeoOperations en GeoAnalytics retourneren de volgende velden:

 • GeoOperations: <id>, DissolvedPolygon

 • GeoAnalytics: [<id>], [<id>_Geometry]

GeoAnalytics en GeoOperations verschillen op de volgende punten:

 • Naam van de geometriekolom

Intersects

GeoOperations en GeoAnalytics retourneren de volgende velden:

 • GeoOperations: dataset_dataset2_RelationId, dataset.<dataset1 id>, dataset2.<dataset2 id>, dataset.RelativeOverlap, dataset2.RelativeOverlap

 • GeoAnalytics: [Dataset1_Dataset2_RelationKey], [Dataset1.<ds1 id>], [Dataset2.<ds1 id>], [Dataset1_RelativeOverlap], [Dataset2_RelativeOverlap]

GeoAnalytics en GeoOperations verschillen op de volgende punten:

 • Prefixes zijn verschillend in GeoOperations en GeoAnalytics.

IpLookup

GeoOperations en GeoAnalytics retourneren de volgende velden:

 • GeoOperations: <id>, IpPoint, CountryIso2, Adm1Code, City

 • GeoAnalytics: [<id>], [IpTable_Geometry], [CountryIso2], [IpTable_Adm1Code], [IpTable_City]

GeoAnalytics en GeoOperations verschillen op de volgende punten:

 • IpTable_Geometry in GeoAnalytics is IpPoint in GeoOperations.

 • Prefixes zijn verschillend in GeoOperations en GeoAnalytics.

Load (location dataset)

GeoOperations en GeoAnalytics retourneren de volgende velden:

 • GeoOperations (area): LocationDbId, LocationPolygon, Name, CountryIso2, Adm1Code, Adm2Code, LocationDbType

 • GeoOperations (point): LocationDbId, LocationPoint, Name, CountryIso2, Adm1Code, Adm2Code, LocationDbType

 • GeoAnalytics: [LocationDbId], [Dataset_Geometry], [Dataset_Name], [CountryIso2], [Dataset_Adm1Code], [Dataset_Adm2Code], [LocationDbType]

GeoAnalytics en GeoOperations verschillen op de volgende punten:

 • De geometrievelden (LocationPolygon en LocationPoint in GeoAnalytics zijn Dataset_Geometry in GeoOperations.

 • Prefixes zijn verschillend in GeoOperations en GeoAnalytics.

PointToAddress

GeoOperations en GeoAnalytics retourneren de volgende velden:

 • GeoOperations: <id>, Address, AddressPoint, CountryIso2, Adm1, City, PostalCode, Street, HouseNumber, Distance

 • GeoAnalytics: [<id>], [Dataset_Address], [Dataset_Geometry], [CountryIso2], [Dataset_Adm1], [Dataset_City], [Dataset_PostalCode], [Dataset_Street], [Dataset_HouseNumber], [Dataset_Distance]

GeoAnalytics en GeoOperations verschillen op de volgende punten:

 • Prefixes zijn verschillend in GeoOperations en GeoAnalytics.

Routes

GeoOperations en GeoAnalytics retourneren de volgende velden:

 • GeoOperations: <id>, Distance, Duration, Status, LowResLine

 • GeoAnalytics: [<id>], [Dataset_Distance], [Dataset_Duration], [Dataset_Status], [Dataset_PathLowRes]

GeoAnalytics en GeoOperations verschillen op de volgende punten:

 • Het geometrieveld Dataset_PathLowRes in GeoAnalytics is LowResLine in GeoOperations.

 • Prefixes zijn verschillend in GeoOperations en GeoAnalytics.

Simplify

GeoOperations en GeoAnalytics retourneren de volgende velden:

 • GeoOperations: <id>, Simplified_<geo field name>

 • GeoAnalytics: [<id>], [Dataset_Simplified_Geometry]

.GeoAnalytics en GeoOperations verschillen op de volgende punten:

 • De namen van de geometrievelden zijn verschillend in GeoOperations en GeoAnalytics.

TravelAreas

GeoOperations en GeoAnalytics retourneren de volgende velden:

 • GeoOperations: <id>, TravelArea, Cost, CostUnit, Status

 • GeoAnalytics: [<id>], [Dataset_TravelArea], [Dataset_Origin], [Dataset_Cost], [Dataset_CostUnit], [Dataset_Status]

GeoAnalytics en GeoOperations verschillen op de volgende punten:

 • GeoOperations bevat geen herkomstveld.

 • Prefixes zijn verschillend in GeoOperations en GeoAnalytics.

Within

GeoOperations en GeoAnalytics retourneren de volgende velden:

 • GeoOperations: dataset_dataset2_RelationId, dataset.<dataset1 id>, dataset2.<dataset2 id>

 • GeoAnalytics: [Enclosed_Enclosing_RelationId], [Enclosed.<dataset 1/2 id>], [Enclosing.<datasets 1/2 id>]

GeoAnalytics en GeoOperations verschillen op de volgende punten:

 • GeoOperations prefixes bevatten namen van gegegevensverzamelingen, terwijl GeoAnalytics ook de prefix Enclosed bevat.

App-koppelingen

Voor apps die in Qlik Sense Enterprise Client-Managed blijven, kunt u koppelingen maken van Qlik Cloud terug naar de app. Koppelingen bieden een afzonderlijke hubervaring voor gebruikers tijdens de migratie.

Doe het volgende:

 1. In de migratie-app > tabblad Apps exporteren, worden apps met de tag App -05 URL-koppeling naar Qlik Sense Windows weergegeven in de tabel Exporttabel voor gekoppelde apps.

 2. Exporteer en sla vervolgens op onder de mapnaam: links.csv.

 3. Voer het CLI-script 6_setlinks.ps1 uit.

App herstellen

Als u een app een tag voor herstel geeft, zijn enkele scriptwijzigingen vereist voor deze apps:

Voeg een tag toe aan apps waarvoor algemene koppelingen moeten worden gemaakt als App - 05 URL-koppeling naar Qlik Sense Windows.

Voeg een tag toe aan apps die worden gedistribueerd via multicloud als App - 05 Gemigreerd via multicloud.

Voeg een tag toe aan apps die worden weergegeven als App - 10 Geselecteerd voor controle van migratie.

Voeg een tag toe aan apps die worden gemigreerd naar Qlik Cloud als App - 20 Gereed voor migratie.

Voeg een tag toe aan apps waarvoor herstelwerkzaamheden zijn vereist als App - 30 Herstel van migratie vereist.

Voeg een tag toe aan apps die zijn voltooid als App - 40 Migratie voltooid.

Voeg een tag toe aan apps die niet worden gemigreerd als App - 99 Wordt niet gemigreerd.

De apps migreren

Open het tabblad Apps exporteren in de migratie-app.

 • Apps met de tag App - 30 Gereed voor migratie worden getoond in de tabel "Exporttabel voor apps die gereed zijn voor migratie".

 • Voer het CLI-script 7_migrateapps.ps1 uit.

 • De app wordt geëxporteerd van Qlik Sense Enterprise Client-Managed en zonder gegevens geïmporteerd in Qlik Cloud.

 • Selfservice werkbladen worden ook gemigreerd.

Gebruikersinhoud

U kunt de gebruikersinhoud van een applicatie (inclusief community, gedeeld en persoonlijk) handmatig exporteren van Qlik Sense met clientbeheer en dan importeren in Qlik Cloud.

InformatieControleer of u beheerdersrechten in Qlik Sense met clientbeheer hebt om de eigenaar van een app en van inhoud te wijzigen. Zie Hoofdbeheerder en gebruikers met beheerdersrechten toevoegen (alleen in het Engels).
InformatieAanbevolen wordt om apps te dupliceren zodat u een back-up hebt van de originele inhoud totdat alle importen zijn voltooid.
WaarschuwingMomenteel zijn werkbladen de enige vorm van gebruikersinhoud die kan worden geëxporteerd van Qlik Sense met clientbeheer en geïmporteerd in Qlik Cloud.

Gedeelde inhoud van een app-gebruiker exporteren van Qlik Sense met clientbeheer

De eerste stap voor het verplaatsen van gebruikersinhoud naar Qlik Cloud om de inhoud vanuit Qlik Sense met clientbeheer te exporteren. Nadat u een duplicaat van de app hebt gemaakt en uzelf de eigenaar hebt gemaakt van de app-objecten van de originele app, kunt u starten met het kopiëren van app-objecten van de originele app naar het duplicaat. U moet de eigenaar van het app-object zijn om deze te kopiëren en verplaatsen tussen de originele en gedupliceerde app.

Doe het volgende:

 1. Open de QMC: https://<QPS servernaam>/qmc

 2. Selecteer Apps op de startpagina van QMC  of vanuit het vervolgkeuzemenu van Start Pijl-omlaag om het overzicht weer te geven.

 3. Selecteer de app die u wilt dupliceren, klik op Meer acties op de actiebalk en selecteer Dupliceren in het pop-upmenu.

 4. Open de gedupliceerde app en verifieer of de openbare werkbladen van de originele app beschikbaar zijn. Laat het tabblad van de webbrowser open staan voor later gebruik.

 5. In de QMC selecteert u App-objecten.

 6. Zoek naar uw originele app (niet de gedupliceerde app) door te klikken op Zoeken in de tabelkop.

  Wis indien nodig eerdere zoekcriteria.

 7. Bewerk het app-object (of type werkblad) om uzelf de eigenaar te maken. Selecteer het app-object dat u wilt bewerken en klik vervolgens op Bewerken op de actiebalk.

 8. Wijzig de Eigenaar van het app-object in uzelf. Aanbevolen wordt om elk app-object afzonderlijk te wijzigingen in plaats van meerdere objecten tegelijkertijd.

  InformatieU kunt het beste een soort identificatie toevoegen aan de naam van het app-object om aan te geven wie de originele eigenaar is en wat de publicatielocatie is. Zo kunt u de inhoud eenvoudiger weer toewijzen aan de originele eigenaar zodra de app zich in Qlik Cloud bevindt. Vanwege het typen ruimten in Qlik Cloud (gedeeld en beheerd) kunt u de locatie/eigenaar van de inhoud in Qlik Cloudmogelijk niet volledig repliceren zoals in Qlik Sense met clientbeheer.
  1. Noteer de eigenaar en locatie van het originele app-object (bijvoorbeeld een persoonlijk app-object of een openbare).

  2. Publicatielocatie van een app-object

  3. Open de originele app in de Qlik Sense Hub en selecteer het app-object waarvan u de eigenaar wilt worden.

  4. Als het app-object tot gepubliceerde of goedgekeurde inhoud behoort, klik dan met de rechtermuisknop op het object en verlaag het niveau totdat de inhoud persoonlijk en bewerkbaar is.

  5. Voeg een opmerking toe met de vorige eigenaar en de publicatielocatie. Voeg de informatie toe aan de titel van het app-object, indien beschikbaar, of in het beschrijvingsveld.

  6. Beschrijvingsveld van een werkblad

  7. Klik met de rechtermuisknop op het werkblad en selecteer Kopiëren.

  8. Ga naar de gedupliceerde app die u hebt gemaakt in stap 3. In het App-overzicht klikt u met de rechtermuisknop naast de knop Nieuw werkblad maken en selecteert u Plakken.

  9. Om het werkblad in de originele app terug te zetten naar de originele eigenaar en locatie, gaat u naar de originele app in Qlik Sense met clientbeheer. Wis de beschrijving van de inhoud die u hebt toegevoegd en publiceer of keur het werkblad goed in de originele locatie. In de QMC selecteert u het bijbehorende app-object en klikt u op Bewerken om de eigenaar te wijzigen in de originele gebruiker.

  10. Herhaal stap 5 totdat alle app-objecten (werkbladen) zijn gedupliceerd.

 9. In de QMC klikt u op Apps en selecteert u de gedupliceerde app die u hebt gemaakt in stap 3. Klik op Meer acties, selecteer Exporteren en sla het QVF-bestand op. Nadat de app met succes is geëxporteerd, kunt u deze importeren in Qlik Cloud.

Gedeelde inhoud van een app-gebruiker in Qlik Sense met clientbeheer importeren naar Qlik Cloud

WaarschuwingQlik Cloud stelt beheerders in staat om een eigenaar toe te wijzen aan app-objecten, evenals aan de hele applicatie. Het type ruimte bepaalt ook hoe een gebruiker inhoud kan publiceren. Voor meer informatie raadpleegt u Werken in ruimten.

Start met het importeren van uw geëxporteerde Qlik Sense-applicatie naar uw tenant.

Doe het volgende:

 1. In de Qlik Cloud-hub klikt u op + Nieuwe toevoegen en selecteert u App uploaden. Zoek het QVF-bestand dat u eerder hebt geëxporteerd in Qlik Sense met clientbeheer en klik op Uploaden.

 2. Open de recent geüploade app, het liefst op een apart tabblad in de webbrowser.

  InformatieMomenteel wordt ervan uitgegaan dat de geëxporteerde app-upload in uw persoonlijke ruimte was geplaatst en de uiteindelijke versie (gebruikersgericht) van de applicatie al is overgenomen (d.w.z de gegevensbronverbindingen) en is gepubliceerd in de doelruimte.
 3. Als de doel-app zich in een gedeelde ruimte bevindt:

  1. Open de doel-app op de locatie waar de gebruikersinhoud wordt geïmporteerd.

  2. Kopieer de beoogde inhoud van de recent geüploade app als volgt naar de doel-app:

   • In het App-overzicht van de recent geüploade app klikt u met de rechtermuisknop op een werkblad om de doel-app te selecteren en selecteert u Kopiëren.

   • In het App-overzicht van de doel-app, onder Mijn werkbladen klikt u met de rechtermuisknop op de lege ruimte en selecteert u Plakken.

   • Klik met de rechtermuisknop op het werkblad en selecteer Openbaar maken. Zo wordt het werkblad dat u hebt gekopieerd beschikbaar voor andere gebruikers.

   InformatieGezien de aard van gedeelde ruimten is het concept van openbaar werkblad vs. gepubliceerd door mij vs. communitywerkbladen verschillend en er zijn alleen gepubliceerde of persoonlijke werkbladen. Voor meer informatie raadpleegt u Apps gezamenlijk ontwikkelen in de sectie Gedeelde ruimten van onze documentatie.
   • U kunt gebruikers ook verzoeken om hun persoonlijke werkbladen te dupliceren. Deze functie is nu beschikbaar in de sectie Openbare werkbladen. Als u de eigenaar van het werkblad hebt genoteerd, op de werkbladtitel of de omschrijving, bij het exporteren van de inhoud, dan kunt u aanbevelen dat gebruikers naar deze inhoud zoeken om ze te onderscheiden van de rest van de beschikbare werkbladen. Nadat de gebruiker het werkblad heeft geïdentificeerd, kunnen ze er met de rechtermuisknop op klikken en Dupliceren selecteren.

   • Nadat de gebruiker het werkblad naar zijn persoonlijke ruimte heeft gedupliceerd, kunt u het werkblad dat u hebt gepubliceerd verwijderen. Klik met de rechtermuisknop op het werkblad en selecteer Privé maken om het te verplaatsen naar het onderdeel Mijn werkbladen. Klik nogmaals met de rechtermuisknop op het werkblad en selecteer Verwijderen.

 4. Als de doel-app zich in een beheerde ruimte bevindt:

  1. Open de app waarop de gepubliceerde app in de beheerde ruimte is gebaseerd.

  2. Kopieer de beoogde inhoud van de recent geüploade app als volgt naar de doel-app:

   • In het App-overzicht van de recent geüploade app klikt u met de rechtermuisknop op een werkblad om de doel-app te selecteren en selecteert u Kopiëren.

   • In het App-overzicht van de doel-app, onder Mijn werkbladen klikt u met de rechtermuisknop op de lege ruimte en selecteert u Plakken.

   • Klik met de rechtermuisknop op het werkblad en selecteer Openbaar maken. Zo wordt het werkblad dat u hebt gekopieerd beschikbaar voor andere gebruikers.

 5. Nadat alle relevante werkbladen zijn gekopeerd, gaat u naar de hub en publiceert u de app opnieuw. Klik op Meer naast de app en selecteer Publiceren. Zorg dat u de juiste gepubliceerde kopie overschrijft wanneer u hierom wordt gevraagd.

 6. Verzoek gebruikers om hun persoonlijke en gemeenschappelijke werkbladen te dupliceren. Deze zijn nu beschikbaar in de sectie Openbare werkbladen van de gepubliceerde app in de beheerde ruimte. Als u de eigenaar van het werkblad hebt genoteerd, op de werkbladtitel of de omschrijving, bij het exporteren van de inhoud, dan kunt u aanbevelen dat gebruikers naar deze inhoud zoeken om ze te onderscheiden van de rest van de beschikbare werkbladen. Nadat de gebruiker het werkblad heeft geïdentificeerd, kunnen ze er met de rechtermuisknop op klikken en Dupliceren selecteren.

 7. Als sommige werkbladen aanwezig zijn in het gemeenschappelijke deel van de app, verzoek de gebruiker dan om de werkbladen te publiceren door met de rechtermuisknop te klikken op het werkblad en Publiceren te selecteren.

 8. Nadat gebruikers de werkbladen naar hun persoonlijke deel hebben gepubliceerd (en indien nodig de gemeenschappelijke werkbladen hebben gepubliceerd), kunt u de werkbladen verwijderen die u hebt gepubliceerd in stap (c). In de app waaraan u inhoud hebt toegevoegd, klikt u met de rechtermuisknop op de juiste werkbladen en selecteert u Privé maken om ze te verplaatsen naar het onderdeel Mijn werkbladen. Klik nogmaals met de rechtermuisknop op het werkblad en selecteer Verwijderen.

 9. Nadat alle relevante werkbladen zijn verwijderd gaat u naar de hub en publiceert u de app opnieuw. Klik op Meer naast de app en selecteer Publiceren. Zorg dat u de juiste gepubliceerde kopie overschrijft wanneer u hierom wordt gevraagd.

Taken koppelen en geplande ladingen

Selfservice ladingen en taken koppelen

In Qlik Cloud kunnen sommige taakladingen worden beheerd door eindgebruikers in hun gedeelde ruimten. Dit doet u als volgt:

Centraal beheerde ladingen en taken koppelen

Centraal beheerde ladingen zijn laadtaken die door IT-beheerders worden beheerd. Bij het migreren naar Qlik Cloud zijn er drie opties die u kunt gebruiken afhankelijk van de complexiteit van de taken.

Optie 1 - Qlik Application Automation

Gebruik Qlik Application Automation om de taakketens te reproduceren die in uw Qlik Sense met clientbeheer-omgeving werden gebruikt. Zie Taken koppelen.

Optie 2 - Planner van derden en qlik-cli

Wanneer het koppelen van taken erg complex wordt, kunt u een planner van derden en qlik-cli gebruiken, dit is een opdrachtregelinterface voor het automatiseren van beheerfuncties met behulp van opdrachten en scripts in Qlik Cloud. In de migratiehulpmiddelenset van Qlik Cloud vindt u een PowerShell-script dat u via een planner van derden kunt aanroepen om de reeks applicaties te laden. Gebruik reloadqlikcloudapp.ps1 en geef appid door als de parameter.

Planner van derden en qlik-cli

Zie De migratiehulpmiddelen van Qlik Cloud instellen om de hulpmiddelenset te downloaden.

Optie 3 - Qlik Sense met clientbeheerPlanner met externe programmataken

Gebruik de functionaliteit Externe programmataak in Qlik Sense met clientbeheer Planner om het PowerShell-script reloadqlikcloudapp.ps1 aan te roepen dat beschikbaar is in de migratiehulpmiddelenset van Qlik Cloud en geef appid door als de parameter.

Planner met externe programmataken

Zie Het maken en bewerken van externe programmataken (alleen in het Engels)

Aanvullende hulpprogrammascripts

De volgende scripts maken deel uit van de migratiehulpmiddelenset

 • ReloadQlikCloudApp.ps1

  • Laad een app in Qlik Cloud

  • Gebruik: reloadqlikcloudapp.ps1 -appid <guid>

 • UploadQlikCloudDataFile.ps1

  • Uploadt een ondersteunde bestandsindeling naar een opgegeven ruimte

  • Gebruik: uploadqlikclouddatafile.ps1 <spacename> <filename>

 • UploadQlikCloudDataFolder.ps1

  • Uploadt een map en onderliggende mappen van ondersteunde bestanden naar een opgegeven ruimte

  • Gebruik: uploadqlikclouddatafolder.ps1 <spacename> <foldername>

TipTIP

Bij alle scripts moet u de werkmap van de QlikMigrationPlaybook in het .ps1-bestand plaatsen.

Meer informatie

Visit the discussion forum at community.qlik.com

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!