Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Zarządzanie kluczami API

Klucz interfejsu API jest unikatowym identyfikatorem służącym do uwierzytelniania użytkownika, programisty lub programu wywołującego w interfejsie API. Klucze interfejsu API są często używane do śledzenia i kontrolowania sposobu używania interfejsu API, aby zapobiec jego nadużyciom.

Przegląd kluczy API

Klucze interfejsu API są domyślnie wyłączone w funkcji Konsola zarządzania. Aby włączyć klucze interfejsu API, przejdź do sekcji Ustawienia. Administrator dzierżawy może odwołać klucze interfejsu API, ale do edytowania ustawień kluczy interfejsu API oraz generowania i usuwania kluczy interfejsu API wymagana jest rola programisty. Rolę programisty przypisuje użytkownikom administrator dzierżawy. Jeżeli jesteś administratorem dzierżawy, możesz przypisać rolę programisty sobie.

Tabela kluczy interfejsu API zawiera następujące informacje o kluczach interfejsu API: nazwa, identyfikator, właściciel, ostatnia aktualizacja, data utworzenia, data wygaśnięcia i status. Użyj pola wyszukiwania, aby wyszukać w pierwszych trzech polach: Nazwa klucza Identyfikator klucza i Właściciel.

Statusy kluczy interfejsu API

Klucze interfejsu API mogą mieć następujące statusy:

 • Aktywny: klucz interfejsu API jest w użyciu.
 • Wygasły: data wygaśnięcia minęła.
 • Odwołany: klucz interfejsu API został odwołany i nie można go już używać.

Jako administrator możesz przejrzeć działania z kluczami interfejsu API zarejestrowane w sekcji Zdarzenia w funkcji Konsola zarządzania. W przypadku wykrycia podejrzanych działań, takich jak intensywne korzystanie z niektórych kluczy interfejsu API, możesz odwołać dany klucz interfejsu API. Otwórz szczegółową listę, klikając strzałkę po prawej stronie tabeli i skopiuj identyfikator klucza interfejsu API. Następnie możesz wyszukać identyfikator w sekcji Klucze API, aby znaleźć klucz interfejsu API do odwołania.

Aby odwołać pojedynczy klucz interfejsu API, kliknij przycisk ... po prawej stronie i wybierz polecenie Odwołaj. Odwoływać można klucze tylko ze statusem Aktywny. Aby odwołać wiele kluczy, zaznacz pola wyboru po lewej stronie kluczy do odwołania i kliknij polecenie Odwołaj w prawym górnym rogu. Odwołanie jest nieodwracalne, a odwołanego klucza interfejsu API nie można ponownie aktywować.

Oprócz odwołania istnieje również opcja usuwania. Klucz interfejsu API można usunąć z huba, ale nie w funkcji Konsola zarządzania.

Włączanie kluczy API w dzierżawie

Ustawienie Włącz klucze API włącza się w funkcji Konsola zarządzania na stronie Ustawienia. Klucze interfejsu API są domyślnie wyłączone w funkcji Konsola zarządzania.

Właściwości kluczy API
Właściwość Opis
Włącz klucze API

Ten przełącznik włącza lub wyłącza wszystkie klucze API w dzierżawie. Klucze interfejsu API może włączyć tylko administrator dzierżawy.

Zmień maksymalny termin wygaśnięcia tokenu

Zmiana wartości wygaśnięcia tokenu powoduje, że wszystkie nowe tokeny będą opatrzone nową wartością wygaśnięcia. Zmiana nie obejmie istniejących interfejsów API, w których wartość wygaśnięcia nie zostanie zmodyfikowana.

Zmień maksymalną liczbę kluczy interfejsu API na użytkownika

To ustawienie wpływa tylko na nowe klucze interfejsu API. Jeżeli łączna liczba kluczy interfejsu API przekroczy liczbę maksymalną po dodaniu nowego klucza, nastąpi odmowa utworzenia.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W funkcji Konsola zarządzania przejdź do strony Ustawienia.
 2. W sekcji Klucze API włącz przycisk Włącz klucze API.
 3. W razie potrzeby zmień ustawienia Zmień maksymalny termin wygaśnięcia tokenu i Zmień maksymalną liczbę kluczy interfejsu API na użytkownika.

Generowanie klucza interfejsu API z huba

Klucze interfejsu API można generować z huba. Najpierw sprawdź, czy są spełnione następujące trzy wymagania:

 • Używasz licencji. Do wygenerowania klucza API wymagana jest licencja.

 • Ustawienie Włącz klucze API włącza się w funkcji Konsola zarządzania.
 • Administrator dzierżawy przypisał Ci rolę programisty.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do dzierżawy, na przykład pod adresem https://<tenantname>.com.

 2. Kliknij swój profil w prawym górnym rogu i wybierz pozycję Ustawienia profilu.

 3. Wybierz pozycję Klucze API.

 4. Kliknij pozycję Wygeneruj nowy klucz.

 5. Wprowadź opis klucza interfejsu API i wybierz, kiedy klucz API ma wygasnąć.

 6. Kliknij przycisk Generuj.

  Zostanie wygenerowany klucz interfejsu API.

 7. Skopiuj klucz interfejsu API i zachowaj go w bezpiecznym miejscu.

Po utworzeniu możesz edytować nazwę klucza interfejsu API. Możesz go również usunąć.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!