Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Güvenlik rolleri atama

Güvenlik rolleri, kullanıcılara ve yöneticilere kiracı düzeyinde bir dizi izin sağlar. Yönetim Konsolu, kiracı yöneticisi olarak rolleri manuel olarak atamanıza veya otomatik rol ataması ayarlamanıza olanak sağlar.

Bilgi notuBu konu Qlik Cloud Analizleri ve Qlik Cloud Veri Entegrasyonu uygulamalarının Standart, Premium ve Enterprise sürümleri için geçerlidir. Qlik Sense Enterprise SaaS, Qlik Sense Business veya Qlik Cloud Government aboneliğiniz varsa bkz. Kullanıcıları yönetme - Kullanıcı tabanlı abonelikler.

Güvenlik rolleri, kiracıdaki kullanıcılar ve yöneticiler için eylemleri ve erişim haklarını kontrol eder. Kiracı düzeyindeki rollere ek olarak, alanlardaki içerik üzerinde kullanıcı eylemlerini kontrol eden alan rolleri de vardır. Alan rolleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Paylaşılan alanlarda izinleri yönetme, Yönetilen alanlarda izinleri yönetme ve Veri alanı rolleri ve izinleri.

Kiracı yöneticileri, bir kullanıcıya atanan hem güvenlik rollerini hem alan rollerini görüntüleyebilir. Kullanıcıya atanan tüm rolleri listeleyen bir araç ipucu görüntülemek için fare imini Tüm kullanıcılar tablosunun Roller sütunundaki Bilgi üzerine getirin.

Yönetim Konsolu üzerinden tek tek kullanıcılara veya gruplara roller atayabilirsiniz.

Bilgi notu Kullanıcılar kendilerine bir güvenlik rolü atandığında oturum açmış durumdaysa rolün uygulanması için oturumu kapatıp tekrar açması gerekir.

Kullanıcılara güvenlik rolleri atama

Yönetim Konsolu uygulamasının Kullanıcılar bölümünde iki sekme bulunur. Kiracı yöneticileri, güvenlik rollerini Tüm kullanıcılar sekmesinden veya İzinler sekmesinden atayabilir.

Tüm kullanıcılar sekmesinde kiracıya eklenen veya davet edilen kullanıcıların listesi görüntülenir. Bir veya daha fazla kullanıcıyı seçerek bu kullanıcılara atanmış tüm rolleri görebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Yönetim Konsolu öğesinde, Kullanıcılar > Tüm kullanıcılar bölümüne gidin.

 2. Bir veya daha fazla kullanıcıyı seçin ve Rolleri düzenle seçeneğine tıklayın.

 3. Rolleri düzenle diyalog penceresinde Kullanıcı veya Yönetici sekmesinde atamak istediğiniz rolleri seçin.

 4. Kaydet düğmesine tıklayın.

  Rol, bir sonraki oturum açma işlemlerinde kullanıcılara atanacaktır.

İzinler sekmesinde kullanılabilen tüm güvenlik rollerini görebilirsiniz. Bir rolü seçerek bu role atanmış tüm kullanıcıları görebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Yönetim Konsolu uygulamasında Kullanıcılar > İzinler seçeneğine gidin.

 2. Atamak istediğiniz güvenlik rolünde ok Aşağı ok simgesine tıklayın.

 3. Kullanıcılar sekmesinde Ata seçeneğine tıklayın.

 4. Kullanıcıları ada veya e-posta adresine göre arayın ve listeye ekleyin.

 5. Ata seçeneğine tıklayın.

  Rol, bir sonraki oturum açma işlemlerinde kullanıcılara atanacaktır.

Gruplara güvenlik rolleri atama

Gruplar, kimlik sağlayıcı aracılığıyla tanımlanır ve Yönetim Konsolu içinden oluşturulamaz. Kiracı yöneticileri, Yönetim Konsolu içindeki İzinler sekmesinden gruplara güvenlik rolleri atayabilir. Bir gruba bir rol atadığınızda, o grubun her üyesine söz konusu rol için tanımlanan izinler verilir.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Yönetim Konsolu uygulamasında Kullanıcılar > İzinler seçeneğine gidin.

 2. Atamak istediğiniz güvenlik rolünde ok Aşağı ok simgesine tıklayın.

 3. Gruplar sekmesinde Ata seçeneğine tıklayın.

 4. Grupları ada göre arayın ve listeye ekleyin.

 5. Ata seçeneğine tıklayın.

  Rol, bir sonraki oturum açma işlemlerinde grup üyelerine atanacaktır.

Bilgi notuKullanıcıları kiracıya tek tek ekler ve kimlik sağlayıcı aracılığıyla bir gruba dahil ederseniz kullanıcıya aynı rolün iki kez atanması (kullanıcı atamasından ve grup atamasından) mümkündür. Böyle bir kullanıcının kullanıcı atamasını kaldırmak için hem İzinler > Kullanıcılar hem de Gruplar sekmesinden rolün atamasını kaldırmanız gerekir.

Kiracıdaki herkese güvenlik rolleri atama

Kiracı yöneticileri, Yönetim Konsolu içindeki İzinler sekmesinde yer alan Otomatik atama sütunundaki tüm kullanıcılara güvenlik rolleri atayabilir. Bir kullanıcıya bu şekilde atanan rol, sütundaki değeri Kapalı olarak ayarlarsanız kullanıcıdan kaldırılır.

Bilgi notuLisansınız hem Tam Kullanıcıları hem de Temel kullanıcıları içeriyorsa herkese bir güvenlik rolü atamak kiracıdaki tüm kullanıcıları Tam Kullanıcılara yükseltir. Bunun istisnası, bu promosyonu tetiklemeyen Yerleşik Analiz Kullanıcısı rolüdür.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Yönetim Konsolu uygulamasında Kullanıcılar > İzinler seçeneğine gidin.

 2. Herkese atamak istediğiniz güvenlik rolünü bulun ve Otomatik atama sütununda <your tenant name> içindeki herkes'i seçin.

  Rol, bir sonraki oturum açma işlemlerinde tüm kullanıcılara atanacaktır.

Yeni kiracılar için, aşağıdaki roller tüm kullanıcılara varsayılan olarak otomatik bir şekilde atanır:

 • Otomasyon Oluşturucu

 • Veri Hizmetleri Katkıda Bulunanları

 • Sorumlu

 • Özel Analiz İçeriği Oluşturucu

 • Paylaşılan Alan Oluşturucu

 • Automl Experiment Contributor

 • Automl Deployment Contributor

Güvenlik rolü nedir?

Güvenlik rolü, bir kullanıcıya verilen bir dizi izindir. Güvenlik rolleri, yönetici rollerine ve kullanıcı rollerine bölünmüştür. Güvenlik rolleri, yönetici rollerine ve kullanıcı rollerine bölünmüştür. Yönetici rolleri, kiracı genelinde idare, performans ve güvenlik üzerinde etkili olan fonksiyonların yönetilmesini sağlar. Kullanıcı rolleri, uygulamaları düzenleme veya veri dosyalarını açma gibi kaynak eylemlerine olanak sağlar. Kullanıcılara rol atayarak, kullanıcılarınızı ve kiracıda neler yapabileceklerini daha iyi organize edebilirsiniz.

Aşağıdaki güvenlik rollerini atayabilirsiniz. Her rol ile verilen izinler hakkında daha fazla bilgi edinmek için bk. Güvenlik rolleri ile verilen izinler.

Güvenlik rolleri
Rol Tür İzinler Rol ile erişim verildi
Kiracı Yöneticisi Yönetici Kiracıyı her yönden yönetebilmek ve idare edebilmek için tüm izinlere sahip bir yönetici. Başlatıcı menüsünden Yönetim Konsolu erişimi
Analytics Yöneticisi Yönetici Yalnızca bazı yönetişim ve içerik alanlarını yönetmek için sınırlı izinlere sahip bir yönetici. Başlatıcı menüsünden Yönetim Konsolu erişimi
Denetleme Yöneticisi Yönetici Olaylara ve verilere Doğal Dil API'sinden erişim de (Geliştirici rolü de gerekir) dahil olmak üzere sınırlı izinleri olan bir yönetici. Başlatıcı menüsünden Yönetim Konsolu erişimi
Veri Yöneticisi Yönetici Yalnızca veri alanlarını yönetmek için sınırlı izinleri olan yönetici. Başlatıcı menüsünden Yönetim Konsolu erişimi
Geliştirici Kullanıcı API anahtarları oluşturabilen bir kullanıcı. Kullanıcı profili menüsünde API anahtarları seçeneği
Veri Alanı Oluşturucu Kullanıcı Veri alanları oluşturabilen kullanıcı. Hub'da Yeni ekle düğmesinin altındaki Alan oluştur seçeneği
Yönetilen Alan Oluşturucu Kullanıcı Yönetilen alanlar oluşturabilen kullanıcı. Hub'da Yeni ekle düğmesinin altındaki Alan oluştur seçeneği
Paylaşılan Alan Oluşturucu Kullanıcı Paylaşılan alanlar oluşturabilen kullanıcı. Hub'da Yeni ekle düğmesinin altındaki Alan oluştur seçeneği
Veri Hizmetleri Katkıda Bulunanları Kullanıcı Veri Entegrasyonu hizmetlerine erişebilen bir kullanıcı Başlatıcı menüsünden Veri Entegrasyonu erişimi
Özel Analiz İçeriği Oluşturucu Kullanıcı Özel analiz içeriği oluşturabilen kullanıcı. Yeni içerik eklerken Alan listesindeki Kişisel alan seçeneği
Otomasyon Oluşturucu Kullanıcı Özel otomasyonlar oluşturabilen bir kullanıcı. Hub'ta Yeni ekle düğmesi altında yer alan Yeni otomasyon seçeneği.
Collaboration Platform User Kullanıcı Harici iş birliği platformları üzerinden Qlik Cloud ile iletişim kurabilen bir kullanıcı. Harici ortamlar ekleyebilir ve bu ortamları kullanarak Qlik Cloud uygulamalarıyla iletişim kurabilir.
Sorumlu Kullanıcı Sözlük oluşturabilen, güncelleyebilen ve silebilen ve terimleri onaylayabilen, düzenleyebilen ve silebilen kullanıcı. Hub'daki Yeni ekle düğmesinin altında Sözlük oluştur seçeneğini belirleyin.
Yerleşik Analiz Kullanıcısı Kullanıcı

Qlik Sense uygulamalarına yalnızca doğrudan yerleşik kullanım durumlarında erişebilen, hub ve diğer arayüzlere erişimi engellenen bir kullanıcı.

Bu rol, Qlik Cloud öğesinin diğer tüm bölümlerine erişimi kısıtlar.
Automl Experiment Contributor Kullanıcı ML deneylerini görüntüleyebilen, oluşturabilen, kullanabilen ve yönetebilen bir kullanıcı. Bir deneyde eğitilen modelleri ML dağıtımlarına da dağıtabilir. ML kaynaklarını görüntüleme imkanı. ML deneylerini kullanmak için tam erişim.
Automl Deployment Contributor Kullanıcı ML dağıtımlarını görüntüleyebilen, oluşturabilen, kullanabilen ve yönetebilen bir kullanıcı. Bu kullanıcılar bir alanda gerekli izinlere sahip olmaları durumunda o alandaki ML deneylerini de görüntüleyebilir. ML kaynaklarını görüntüleme imkanı. ML dağıtımlarını kullanmak için tam erişim.

Güvenlik rolleri ile Veri Entegrasyonu aboneliğinin etkileşimi

Veri Entegrasyonu aboneliği, Veri Entegrasyonu ana sayfasının yanı sıra veri yöneticileri ve veri alanları için özel olarak tasarlanmış güvenlik rollerine erişmenizi sağlar.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!