Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Qlik DataTransfer uygulamasını yapılandırma

Qlik DataTransfer kurulumuna erişim izni olan yöneticiler ayarları yapılandırabilir ve özelleştirebilir. Bunlar bağlantı noktaları, günlükler, veri depolama ile düşük bant genişliğini, büyük dosyaları ve ağ gecikmesini yönetmenize yardımcı olabilecek diğer birkaç ayarı kapsar. Ayarları değiştirmek için %Program Files%\Qlik\DataTransfer klasöründeki services.conf dosyasını düzenleyin.

Bağlantı noktalarını yapılandırma

Qlik DataTransfer aşağıdaki bağlantı noktalarını kullanır:

Hizmet Bağlantı noktası Yön

Güvenli web tarayıcısı iletişimi (HTTPS)

Bilgi notuGüvenlik duvarınızda bu bağlantı noktasını açmalısınız.
443 Giden
Data Upload service 5505 Dahili
Engine service 5506 Dahili
Connector Registry proxy 5507 Dahili

Varsayılan hizmet bağlantı noktalarından biriyle bağlantı noktası çakışmanız olursa %Program Files%\Qlik\DataTransfer konumunda bulunan services.conf dosyasında bunu değiştirebilirsiniz.

[globals] LogPath="${ALLUSERSPROFILE}\Qlik\DataTransfer\Log" StoragePath="${ALLUSERSPROFILE}\Qlik\DataTransfer" DataUploadServicePort=5505 EnginePort=5506 ConnectorRegistryPort=5507

Günlükleri ve veri dosyası depolamayı yapılandırma

Qlik DataTransfer günlük dosyaları burada bulunur: %ProgramData%\Qlik\DataTransfer\Log

Qlik DataTransfer veri bağlantıları burada bulunur: %ProgramData%\Qlik\DataTransfer\DataUpload

%Program Files%\Qlik\DataTransfer konumunda bulunan services.conf dosyasında varsayılan depolama yolunu değiştirebilirsiniz.

[globals] LogPath="${ALLUSERSPROFILE}\Qlik\DataTransfer\Log" StoragePath="${ALLUSERSPROFILE}\Qlik\DataTransfer" DataUploadServicePort=5505 EnginePort=5506 ConnectorRegistryPort=5507
Bilgi notuDepolama klasöründeki dosyaları güvenli konumda yedeklemeniz önerilir.

Diğer Qlik DataTransfer ayarlarını yapılandırma

Düşük bant genişliği, büyük dosyalar, ağ gecikmesi veya küçük uygulamaları yeniden yükleme gecikmesi gibi sorunla karşılaşabileceğiniz ya da hata alabileceğiniz birçok senaryo vardır. Qlik DataTransfer, bu tür hataları önlemenize ve verimliliği artırmanıza yardımcı olabilecek yapılandırılabilen ayarlar sunar. Bu parametreleri, %Program Files%\Qlik\DataTransfer konumunda bulunan services.config dosyasında yapılandırabilirsiniz.

Parametre adı Parametre Biçimi Parametre örneği Açıklama ve kullanım
Sunucu ana bilgisayar adı

-o [host]

--host [host]

-o localhost

--host localhost

Varsayılan değer: localhost
Sunucu ana bilgisayar adı (kuruluş ana bilgisayarını tanımlayın).

Ana bilgisayar adını localhost'tan farklı bir adla değiştirebilirsiniz.

Sunucu bağlantı noktası

-p [port]

--port [port]

-p 5505

--port 5505

Varsayılan değer: 5505
Sunucu bağlantı noktası.

5505 sistem tarafından zaten kullanılıyorsa bunu değiştirebilirsiniz.

Qlik Altyapısı bağlantı noktası

-e [port]

--engine-port [port]

-e 5506

--engine-port 5506

Varsayılan değer: 5506
Qlik Altyapısı bağlantı noktası.

5506 zaten kullanılıyorsa bunu değiştirebilirsiniz.

Günlük yolu

-l [folder]

--log-path [folder]

-l [folder]

--log-path [folder]

Varsayılan değer: C:\ProgramData\Qlik\DataTransfer\Log
Günlük dosyalarının saklandığı yol.
Geçerli çalışma dizini

-f [folder]

--working-folder [folder]

-f [folder-path]

--working-folder [folder-path]

Varsayılan değer: C:\ProgramData\Qlik\DataTransfer\DataUpload
Geçerli çalışma klasörü.

Çalışma dizinini değiştirmek için bu parametreyi belirtin. Çalışma dizininde yapılandırma dosyaları yer alır.

Hata ayıklama modu

-m [true/false]

--debug-mode [true/false]

-m true

--debug-mode true

Varsayılan değer: false
Oluşturulan günlüğü daha ayrıntılı hale getirmek için bu parametreyi ekleyin.
Yoklamayı etkinleştir --usePolling --usePolling Varsayılan değer: Önceden belirlenmiş bir varsayılan değer yoktur
Veri Klasörü bölümünde yapılandırılmış paylaşılan klasörde yoklamayı etkinleştir. Bu, paylaşılan klasörde belirtilen aralıkta yoklama yapmak için kullanılır.
Yoklama aralığı --pollingInterval [mSec] --pollingInterval 10000 Varsayılan değer: 100
Güncelleştirmeleri yakalamak için paylaşılan klasörde yoklama yapma aralığı (milisaniye olarak). Bu, –usePolling etkinleştirildiyse kullanılır.
Paylaşılan klasör bağlantı denetim aralığı --folderCheckInterval [mSec] --folderCheckInterval 30000 Varsayılan değer: 30.000
Qlik DataTransfer, paylaşılan klasörün bağlantısını belirtilen aralıklarda denetler. Bağlantı kesildiğinde Bağlantı kesildi olarak işaretlenir ve sonraki aralıkta denetlenir. Tekrar bağlantı kurulduğunda DataTransfer, bağlantı kesildikten sonra güncellenen tüm dosyaları yükler.
Dalgalanma Gecikme Süresi --debounceDelay [mSec] --debounceDelay 3000 Varsayılan değer: 1.000
Dosya sık sık oluşturuluyor veya güncelleniyorsa dosya yüklenmeden önce bir gecikme ekleyebilirsiniz. Buna dalgalanma gecikmesi adı verilir ve yalnızca Veri Klasörü bağlantıları için geçerlidir.
Dosya yükleme öbek boyutu --chunkSize [size in MB] --chunkSize 200

Varsayılan değer: 300
Dosya veri öbekleri halinde yüklenir.

Maksimum değer 300 MB'dir. Öbek boyutunu azaltmak, bant genişliği düşük ortamda yükleme işleminin daha verimli olmasına yardımcı olabilir.

Uzak uygulamayı yeniden yükleme gecikme süresi --appReloadDelay [mSec] --appReloadDelay 30000 Varsayılan değer: 30.000
Qlik DataTransfer, yükleme bittiğinde bağlantı ile yapılandırılmış bağımlı uygulamalara yeniden yükleme işlemini tetikler. Bu gecikme, bağımlı uygulamalarla ilgili birden fazla dosyanın yüklendiği durumlarda kullanıcının bir uygulamayı sıkça yeniden yüklemesini önlemeye yardımcı olur.
Minimum yükleme bant genişliği --minBandwidth [kbps] --minBandwidth 10240

Varsayılan değer: 25.600
Minimum yükleme akış bant genişliği Kb/sn olarak belirtilir.

Bu bant genişliği, doğru yaşam süresini (TTL) hesaplamak için kullanılır.

Maksimum eşzamanlı yükleme sınırı --maxConcurrentUploads [number] --maxConcurrentUploads 10

Varsayılan değer: 10
Maksimum eşzamanlı yükleme sayısı.

Bu da TTL'yi hesaplamak için kullanılır. Qlik DataTransfer, yükleme süresini, bant genişliğinin eşzamanlı yüklemeler arasında eşit olarak bölündüğünü varsayımına dayanarak hesaplar. Sayıları azaltmak daha fazla bant genişliği kullanmanıza yardımcı olur.

Yeniden Deneme Gecikmeleri --tusRetryDelays [list-mSec] --tusRetryDelays 2000,5000,10000 Varsayılan değer: 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 3.000
Dosya öbeği yüklenemezse maxConcurrentUploads ayarı, yeniden deneme sayısını ve her deneme arasındaki bekleme süresini denetler. Ayrıca en kötü durumdaki olası TTL'yi tahmin etmek için, tüm yeniden deneme gecikmelerinin toplamı TTL'ye eklenir.
Kuyruğa Alma Gecikme Süresi --queueingDelay [mSec] --queueingDelay 30000 Varsayılan değer: 30.000
Eşzamanlı yükleme kuyruğunda, aynı anda izin verilen maksimum sayıdaki yüklemeler yönetilir. Bu, dosya yükleme işlemi başlamadan önce kuyruğu oluştururken birkaç saniyelik gecikmeye neden olabilir. Kullanıcı bu bekleme süresini yapılandırabilir. Buna, kuyruğa alma gecikmesi adı verilir.
Maksimum dosya boyutu --maxFileSize [size in GB] --maxFileSize 6.0

Varsayılan değer: 0
Yüklenebilecek maksimum dosya boyutu (GB olarak).

Sıfır, Qlik Cloud kiracısının maksimum büyük dosya boyutu kotası anlamına gelir. Kullanıcıların yanlışlıkla çok büyük dosyaları yüklemesini önlemek için bu, daha küçük bir değer olarak ayarlanabilir.

Kaynak meşgul olma gecikme süresi --resourceBusyDelay [mSec] --resourceBusyDelay 60000

Varsayılan değer: 60.000
Qlik Cloud, yükleme sırasında Kaynak meşgul (423) hatası döndürürse işlemi yeniden denemeden önce belirli bir süre bekler. Bu gecikme süresini belirleyebilirsiniz.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!