Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Amazon RDS for Oracle ile çalışma

Amazon RDS for Oracle'dan verileri yerleştirebilmeniz için önce aşağıda açıklanan önkoşulları karşıladığınızdan emin olun.

Bilgi notuMulti-AZ etkinleştirilmiş Oracle veritabanları desteklenir.

Amazon RDS for Oracle ile ilgili dikkate alınması gerekenler ve sınırlamalar

Amazon RDS for Oracle'dan landing işlemi yapılırken, TDE yalnızca şifrelenmiş tablo alanıyla ve yalnızca Oracle LogMiner kullanıldığında desteklenir.

Gerekli Amazon RDS for Oracle izinleri

Bu konuda, Amazon RDS for Oracle'dan landing işlemi yapılırken gereken izinler açıklanır.

Aşağıdaki ayrıcalıkları verin:

 • GRANT SELECT ANY TABLE
 • GRANT SELECT on ALL_VIEWS to user;
 • GRANT SELECT ANY TRANSACTION to user;
 • GRANT SELECT on DBA_TABLESPACES to user;
 • GRANT SELECT on ALL_TAB_PARTITIONS to user;
 • GRANT SELECT on ALL_INDEXES to user;
 • GRANT SELECT on ALL_OBJECTS to user;
 • GRANT SELECT on ALL_TABLES to user;
 • GRANT SELECT on ALL_USERS to user;
 • GRANT SELECT on ALL_CATALOG to user;
 • GRANT SELECT on ALL_CONSTRAINTS to user;
 • GRANT SELECT on ALL_CONS_COLUMNS to user;
 • GRANT SELECT on ALL_TAB_COLS to user;
 • GRANT SELECT on ALL_IND_COLUMNS to user;
 • GRANT SELECT on ALL_LOG_GROUPS to user;
 • GRANT LOGMINING TO user;

Bunlara ek olarak aşağıdaki deyimleri yürütün:

exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('V_$ARCHIVED_LOG','user','SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('V_$LOG','user','SELECT'); exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('V_$LOGFILE','user','SELECT'); exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('V_$DATABASE','user','SELECT'); exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('V_$THREAD','user','SELECT'); exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('V_$PARAMETER','user','SELECT'); exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('V_$NLS_PARAMETERS','user','SELECT'); exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('V_$TIMEZONE_NAMES','user','SELECT'); exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('V_$TRANSACTION','user','SELECT'); exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('V_$CONTAINERS','user','SELECT'); exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBA_REGISTRY','user','SELECT'); exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('OBJ$','user','SELECT'); exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('ALL_ENCRYPTED_COLUMNS','user','SELECT'); exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('V_$LOGMNR_LOGS','user','SELECT'); exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('V_$LOGMNR_CONTENTS','user','SELECT'); exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBMS_LOGMNR','user','EXECUTE');

Oracle için Azure RDS'den Landing hazırlığı yapma

Bu bölümde Azure RDS üzerinde Oracle ile çalışmaya yönelik gereksinimlerin ayrıntıları yer alır.

Tamamlayıcı günlük kurma

Data Movement gateway veritabanı düzeyinde tamamlayıcı günlüğün etkinleştirilmesini gerektirir. Veritabanı düzeyinde tamamlayıcı günlüğü etkinleştirmek için aşağıdaki komutu yürütün:

exec rdsadmin.rdsadmin_util.alter_supplemental_logging('ADD');

Gerekli olmasa da, tamamlayıcı günlük özniteliklerini değiştirmek için yürütebileceğiniz ek komut örnekleri şunlardır:

exec rdsadmin.rdsadmin_util.alter_supplemental_logging('ADD','ALL');

exec rdsadmin.rdsadmin_util.alter_supplemental_logging('DROP','PRIMARY KEY');

Otomatik yedeklemeleri etkinleştirme

Oracle veritabanı örneğinizi ayarlama işlemindeki 5. Adım: Yönetim Seçenekleri'nde, Otomatik Yedeklemeler Etkinleştirildi seçeneğini Evet olarak ayarlayın.

Arşivlemeyi ayarlama

Oracle veritabanı örneğinizin arşivlenmiş yineleme günlüklerini korumak için (Data Movement gateway tarafından Oracle LogMiner kullanılarak günlük bilgilerinin alınmasına olanak tanır), aşağıdaki komutu yürütün (örneğin 24 saat):

exec rdsadmin.rdsadmin_util.set_configuration('archivelog retention hours',24);

Belirtilen süre boyunca depolama alanınızda arşivlenmiş yineleme günlükleri için yeterli alan bulunduğundan emin olun.

Yineleme günlüklerine erişmek için Log Reader kullanma

Aşağıdaki adımlar, yalnızca yineleme günlüklerine erişmek için Log Reader kullanılan durumlara uygundur.

Çevrimiçi ve arşivlenmiş günlükler için dizinleri oluşturma

Log Reader kullanabilmeniz için önce çevrimiçi ve arşivlenmiş günlüklere dizinler oluşturmanız gerekir.

Dizinleri oluşturmak için aşağıdaki komutları çalıştırın:

exec rdsadmin.rdsadmin_master_util.create_archivelog_dir;

exec rdsadmin.rdsadmin_master_util.create_onlinelog_dir;

Dizinleri kaldırmak için (devam eden landing görevi yoksa) aşağıdaki komutları çalıştırın:

exec rdsadmin.rdsadmin_master_util.drop_archivelog_dir;

exec rdsadmin.rdsadmin_master_util.drop_onlinelog_dir;

Sınırlamalar ve dikkate alınacak noktalar

Aşağıdaki Oracle özellikleri, Amazon RDS for Oracle ile Log Reader kullanılırken desteklenmez:

 • ASM
 • TDE

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!