Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Oracle

Bu bölümde, bir veri görevinde bir Oracle kaynağı kurma açıklanmaktadır. Veri görevini başlatmadan önce Önkoşullar yerine getirdiğinizden, Gerekli izinler kurulumu yaptığınızdan ve Sınırlamalar ve dikkate alınacak noktalar hakkında bilgi edindiğinizden emin olun.

Aşağıdaki veritabanlarından herhangi birinden veri yerleştirirken Oracle'a bağlantıları yapılandırmalısınız:

 • Şirket içi Oracle
 • Amazon RDS for Oracle

 • Oracle Cloud

Bağlantı özelliklerini ayarlama

Bu bölümde kullanılabilen bağlantı özellikleri anlatılmaktadır. Tüm özellikler, aksi belirtilmedikçe gereklidir.

Bağlayıcıyı açmak için aşağıdakileri yapın:

 1. Üst sütunda Yeni ekle'ye ve ardından Veri bağlantısı'na tıklayın.

 2. Oracle kaynak bağlayıcısını seçin ve ardından aşağıdaki ayarları yapın:

Veri kaynağı

 • Veri ağ geçidi

 • Veri taşımak için kullanmak üzere bir Veri Hareketi ağ geçidi seçin.

 • Bulut sağlayıcı: Oracle veritabanınız bulutta duruyorsa, sağlayıcıyı seçin:

  • Hiçbiri (varsayılan)

  • Amazon RDS

  • Oracle Cloud

 • Bağlantı dizesi: Kaynak veritabanının Oracle bağlantı dizesi. Bağlantı dizesini herhangi bir Oracle formatında yazabilirsiniz; örneğin:

  //host:port/service name

  Burada:

  • host: Bu, kullandığınız Oracle veritabanının bulunduğu bilgisayarın adı veya IP adresidir. Örneğin, johnboy_W7 veya 255.255.255.0.
  • port: (isteğe bağlı) Kullandığınız Oracle veritabanının bulunduğu bilgisayar için TNS Dinleyicisi Bağlantı Noktası numarasıdır. Bir bağlantı noktası numarası girmezseniz varsayılan Oracle TNS Dinleyicisi bağlantı numarası kullanılır.
  • service name: (isteğe bağlı) Kullandığınız Oracle veritabanının bulunduğu bilgisayar için hizmet adıdır. Bir hizmet adı girmezseniz varsayılan hizmet adı kullanılır.

  Ayrıca bir Oracle Net anahtar sözcük-değer çifti de girebilirsiniz. Örneğin:

  "(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp) (HOST=dlsun242) (PORT=5521))

  (CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=bjava21)))"

  Bilgi notu

  Çok Kiracılı bir ortam ile çalışılırken bağlantı dizesi özgül bir PDB belirtmelidir.

Hesap özellikleri

Kullanıcı Adı ve Parola: Oracle veritabanına erişim yetkisi olan bir kullanıcının kullanıcı adı ve parolası.

Veritabanı özellikleri

 • Sayıyı farklı göster: Şunlardan birini seçin:

  • Hassaslık-ölçek bileşimi
  • FLOAT
  • VARCHAR

  Bilgi notu
  • Hassaslık 39 veya büyükse, VARCHAR'ı seçin
  • Varsayılan olarak, NUMBER veri türü 38 hassaslık, 10 ölçek değerine dönüştürülür
  • Oracle veritabanındaki "Expose NUMBER" tanımı yalnızca NUMBER veri türü için (açık hassaslık ve ölçek tanımı olmadan) kullanılır.
 • İç içe tabloları destekle: İç içe tablolar veya tanımlı türler olan sütunlar içeren Oracle tablolarında land işlemi yapmak istiyorsanız bu seçeneği işaretleyin. Bu özellik ve önkoşulları hakkında daha fazla bilgi için bkz. Yerleştirme iç içe tabloları.
 • Görünmez sütunları destekle: Görünmez sütunlarda land işlemi yapmak için bu seçeneği işaretleyin.

CDC özellikleri

 • Yeniden deneme aralığı: Sayacı kullanın veya sistemin bir sorguyu yeniden göndermeden önce bekleyeceği saniye sayısı yazın.
 • Arşivlenen yineleme günlükleri hedefinin kimliği: Arşivlenen yineleme günlüklerinin hedefi. Değer V$archived_log tablosundaki DEST_ID numarası ile aynı olmalıdır.

  Birden çok günlük hedefleri (DEST_ID) ile çalışırken, Data Movement gateway tarafından erişilebilecek arşivlenmiş günlükleri temsil eden bir Arşivlenen yineleme günlükleri konumu tanımlayıcısı belirtmelisiniz. Arşivlenen yineleme günlükleri konumu tanımlayıcısı belirtilmezse Data Movement gateway Alternatif arşivlenen yineleme günlükleri hedefi kimliği alanında belirtilen kimliği kullanır. Alternatif bir kimlik belirtilmezse, Data Movement gateway minimum mevcut DEST_ID değerini kullanır.

 • Alternatif arşivlenen yineleme günlükleri hedef kimliği: Birincil hedeften okunamaması durumunda arşiv hedefi.

 • Yalnızca arşivlenen yineleme günlüklerini kullan: Bu seçenek işaretlendiğinde Data Movement gateway yalnızca arşivlenen yineleme günlüklerine erişir. Arşivlenen yineleme günlükleri yalnızca ASM'de depolanıyorsa Data Movement gateway kullanıcısına Gerekli ASM ayrıcalıkları bölümünde açıklanan ASM ayrıcalıklarının verilmesi gerekir.
 • Yinleme günlüklerine şunun üzerinden eriş: Yineleme günlüklerine Günlük Okuyucu (varsayılan) üzerinden mi, yoksa LogMiner üzerinden mi erişileceğini belirleyin. Bulut sağlayıcı bir Oracle Bulutu olduğunda, yineleme günlüklerine her zaman Günlük Okuyucu üzerinden erişilir. İşaretlenmediğinde, yineleme günlüklerine LogMiner kullanılarak erişilir. Ne zaman Günlük Okuyucu yerine LogMiner kullanıcılacağına yönelik kılavuzluk için bkz. Yineleme günlüğü dosyaları - erişim yöntemi yönergeleri.

ASM özellikleri

 • Kullanmakta olduğunuz Oracle yineleme günlükleri Otomatik Depolama Yönetimi (ASM) kullanılarak depolanıyorsa, ilgili alanlara gerekli erişim bilgilerini girin.

  Bilgi notu
  • Bu seçenekler yalnızca Yineleme günlüklerine Günlük Okuyucu aracılığıyla eriş seçildiğinde kullanılabilir.
  • ASM Bağlantı Dizesi: Oracle veritabanınız ASM kullanıyorsa ASM örneğine bağlantı dizesi.
  • ASM kullanıcı adı: ASM kullanıcısı için kullanıcı adı.
  • ASM parolası: ASM kullanıcısı için parola.

  • Eşzamanlı ASM Okuma iş parçacıklarının sayısı: ASM'den yineleme günlüklerini okurken kullanılacak iş parçacığı sayısı. Bu sayıyı artırmak, büyük miktarda değişiklik olduğunda performansı artırabilir.

CDC için gizli depo şifreleme girişleri

Kaynak tablo sütunlarından bazıları şifreliyse, Oracle Wallet şifrelemesi Adlar'ını ve Değerler'ini girmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için aşağıda Wallet girişlerini bulma bölümüne bakın.

Dahili özellikler

Dahili özellikler özel kullanım durumları içindir ve bu nedenle diyalog penceresinde gösterilmez. Bunları yalnızca Qlik Desteği tarafından talimat verildiği takdirde kullanmalısınız.

Gerektiği takdirde özellik eklemek veya kaldırmak için alanların sağındaki Yeni oluştur ve İptal düğmelerini kullanın.

Ad

Kaynak bağlantısının görünen adı.

Cüzdan girişlerini bulma

TDE sütun şifrelemesi için kullanılan cüzdan girişini bulma

TDE tablo alanı şifrelemesi veya TDE sütun şifrelemesi için kullanılan doğru şifreleme anahtarlarını belirtmek için önce şifreleme anahtarlarını içeren Oracle Wallet'da ilgili girişi (veya birden fazla anahtar söz konusu olduğunda girişleri) bulmalısınız. İlgili girişi veya girişleri bulduktan sonra girişi ve değerini (veya birden fazlaysa girişleri ve değerleri) sırasıyla Adlar ve Değerler alanlarına kopyalayın.

Bilgi notu

Birden fazla değer girmek için önce her girişi Notepad gibi bir metin düzenleyicisine, değerleri virgülle ayırdığınızdan emin olarak kopyalayın. Sonra, değerleri ve virgülleri içeren dizeyi metin düzenleyicisinden kopyalayıp Değerler alanına yapıştırın. Bunun girişler için yapılması gerekmez. Girişleri doğrudan Girişler alanına, her girişi virgülle ayırmayı unutmayarak yapıştırabilirsiniz.

Oracle Wallet girişlerini bulmak için:

 1. ENCRYPTION_WALLET_LOCATION parametresi sqlnet.ora dosyasında tanımlıysa, bu parametre ile tanımlanan dizindeki cüzdanı kullanın.
 2. WALLET_LOCATION parametresi sqlnet.ora dosyasında tanımlıysa, bu parametre ile tanımlanan dizindeki cüzdanı kullanın.
 3. Diğer durumlarda, varsayılan veritabanı konumundaki cüzdanı kullanın.  

  Bilgi notu

  Cüzdanın adı ewallet.p12 olmalıdır

 4. ORACLE.SECURITY.DB/TS.ENCRYPTION.<SUFFIX> giriş adlarını belirlemek için Oracle mkstore yardımcı programındaki “list” seçeneğini aşağıdaki gibi kullanın:

  mkstore –wrl <full wallet name> -list

 5. Yineleme günlüklerini şifrelemek için hangi girişin/girişlerin kullanıldığını biliyorsanız, giriş adlarını seçin ve giriş değerini belirlemek için Oracle mkstore yardımcı programındaki “viewEntry” seçeneğini aşağıdaki gibi kullanın:

  mkstore –wrl <full wallet name> -viewEntry <entry name>

  Bilgi notu

  Yineleme günlüklerini şifrelemek için hangi girişin kullanıldığını bilmiyorsanız, yukarıda anlatıldığı gibi değerlerini belirlemek için birden çok DB veya TS girişini seçebilirsiniz (sonra giriş adlarını ve değerlerini Adlar ve Değerler alanlarına yapıştırın). Belirtilen girişler doğru değilse görev başarısız olur ve hata mesajı doğru giriş adını içerir.

  Bilgi notu

  DBA girişi görev çalışırken değiştirirse görev başarısız olur ve hata mesajı yeni giriş adını içerir. Yeni girişi (ad ve değer) belirtilmiş olan girişlere ekleyin ve sonra görevi sürdürün.

Belirli bir tabloda TDE sütunu şifrelemesi için kullanılan cüzdan girişini bulma

Bu bölüm, belirli bir tabloda TDE sütun şifreleme için kullanılan doğru şifreleme anahtarının nasıl bulunacağını anlatmaktadır.

Oracle Wallet girişini bulmak için:

 1. Oracle veritabanında, belirli bir sahip ve tablo adına göre object_id (ör. tablo kimliği) değerini döndürmek için şu sorguyu çalıştırın:

  Select object_id from all_objects where owner='<table owner>' and object_name='<table name>' and object_type='TABLE';

 2. İlgili ana anahtarı döndürmek için alınan object_id değerini şu sorguda kullanın:

  select mkeyid from sys.enc$ where obj#=OBJECT_ID;

 3. Oracle Wallet'tan anahtar değerini şu şekilde seçin:

  mkstore –wrl <full_wallet_name> -viewEntry <entry_name>

 4. Ana anahtar girişini ve değerini sırasıyla Adlar ve Değerler alanlarına kopyalayın.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!