Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Sistem gereksinimleri ve sınırlamaları

Bu bölümde, Qlik Cloud Veri Entegrasyonu ile ilgili gereksinimler ve sınırlamalar açıklanmaktadır.

Öncelikle, başlamak için gereken her şeye sahip olduğunuzdan emin olmak üzere gereksinimleri gözden geçirmelisiniz.

İş akışı ve sistem bileşenleri hakkında daha fazla bilgiyi Verileri entegre etme bölümünde bulabilirsiniz

Qlik Cloud Veri Entegrasyonu ile ilgili genel gereksinimler

 • Qlik Cloud Veri Entegrasyonu erişimi olan Qlik Cloud kiracısı. Bunun için şu aboneliklerden biri gereklidir:

  • Veri entegrasyon projelerini yönetmek için Qlik Cloud Veri Entegrasyonu.

   Qlik Cloud Veri Entegrasyonu, üç katmandaki abonelik seçenekleri ile kullanılabilir: Standard, Premium ve Enterprise. Daha yüksek sürümler; daha gelişmiş veri kaynakları ve dönüşümler sağlar. Tüm abonelikler Qlik Cloud Analytics Standard içerir.

  • Qlik Cloud Analizleri aboneliği, Qlik Cloud veri platformunda QVD dosyaları oluşturmak için Qlik Cloud Veri Entegrasyonu aboneliğine erişim sağlar. QVD dosyaları analiz uygulamalarında kullanılabilir.

   Qlik Cloud Analizleri abonelik seçenekleri

 • Veri görevleri oluşturmak, yönetmek ve çalıştırmak için kullanıcının Professional veya Full User yetkilendirmesi ve Veri Hizmetleri Katkıda Bulunanı rolüne sahip olması gerekirQlik Cloud Veri Entegrasyonu.

 • Qlik Cloud Yönetimi notuQlik Cloud Government içinde Qlik Cloud Veri Entegrasyonu arayüzü ve araçlar kullanılabilir ancak bunlar veri işlem hattı oluşturma özelliği dışında lisanssız kullanılamaz.
 • Veri kaynaklarına bağlandığınızda, izin verilenler listenize temel alınan Qlik Cloud IP adreslerini eklemeniz gerekebilir.

  İzin verilenler listesine alan adları ve IP adresleri ekleme

 • Veri proje bağlantıları, veri teslimi ve aşağı gönderme dönüşümleri için bulut veri platformlarına bağlanmak için kullanılır. Daha fazla bilgi için bk. Bir veri işlem hattı oluşturma.

 • Veri kaynağınıza ve hedef platformunuza erişmek için gereken sürücülerin Veri Hareketi ağ geçidi makinesinde yüklü olması gerekir. Kaynağa erişmek için bir Veri Hareketi ağ geçidi ve hedefe erişmek için başka birini kullanıyorsanız hedefe erişmek için gereken sürücüleri hedef Veri Hareketi ağ geçidi öğesine ve veri kaynağınıza erişmek için gereken sürücüyü kaynak Veri Hareketi ağ geçidi öğesine yükleyin.

  Daha fazla bilgi için bk. Hedeflere bağlanma.

Veri depolama için gereksinimler

 • Verileri bir Amazon S3 demeti üzerine yerleştirirseniz, Qlik Cloud yönetilen deposu veya sizin tarafınızdan yönetilen depo Amazon S3 içinde QVD tabloları oluşturabilirsiniz.

 • Verileri Snowflake veyaAzure Synapse Analytics gibi bir bulut veri deposuna yerleştirirseniz, aynı bulut veri deposunda tablolar oluşturabilirsiniz.

 • Bir bulut veri kaynağından bir bulut veri deposuna veri yerleştirirseniz, aynı bulut veri deposunda tablolar oluşturabilirsiniz.

Hazırlama alanları için gereksinimler

Bazı bulut veri platformlarına veri yerleştirme için bir hazırlama alanına ihtiyacınız vardır:

 • Azure Synapse Analytics

  Bir Azure Data Lake Storage hazırlama alanına ihtiyacınız vardır.

 • Google BigQuery

  Bir Google Cloud Storage hazırlama alanına ihtiyacınız vardır.

 • Databricks

  Azure Data Lake Depolamasında, Google Cloud Storage'de veya Amazon S3'te bir hazırlama alanınız olması gerekir.

QVD tabloları oluşturmak için gereksinimler

 • Veri hazırlama içinData Gateway - Veri Hareketi sunucu makinesinden yazma erişimi veQlik Cloud kiracısından okuma erişimi olan Amazon S3 demeti.

  Uyarı notuYerleştirme bölgesinin güvenli olduğundan emin olmanız gerekir. Amazon S3 tarafından yönetilen anahtarlar veya AWS KMS tarafından yönetilen anahtarlar ile sunucu tarafı şifrelemesi kullanabilirsiniz.
 • Depolama (QVD) verilerini Qlik tarafından yönetilen depo yerine kendi yönettiğiniz depoda depolamak istiyorsanız bir Amazon S3 demetiniz olması gerekir. Yerleştirme verileri için kullandığınız Amazon S3 demetini kullanabilirsiniz, ancak bu Qlik Cloud kiracısından da yazma erişimi gerektirir. Ayrıca yerleştirme verileri ve depolama için ayrı klasörler kullanmanız gerekir.

  Uyarı notuYerleştirme bölgesinin güvenli olduğundan emin olmanız gerekir. Amazon S3 tarafından yönetilen anahtarlar veya AWS KMS tarafından yönetilen anahtarlar ile sunucu tarafı şifrelemesi kullanabilirsiniz.

Sınırlamalar

Qlik Cloud Veri Entegrasyonu öğesinin nasıl kullanılacağı hakkında bazı sınırlamalar vardır.

Yaygın sınırlamalar

 • Veri kaynağı şemasındaki değişiklikler desteklenmez. Veri kaynağındaki şemada değişiklik yaparsanız yeni veri varlıkları oluşturmanız gerekir.

 • Veri görevinin sahibi değiştirilemez veya veri görevi başka bir veri projesine taşınamaz.

 • Yerleştirme alanının otomatik olarak temizlenmesi desteklenmez. Bu performansı etkileyebilir. El ile temizleme yapmanızı öneririz.

 • Depolama veri varlığındaki tablolarda değişiklik uygulanırken görevdeki farklı tablolar arasında işlem tutarlılığı bulunmaz.

 • Bir veritabanı şeması birden fazla veri göreviyle ilişkilendirildiğinde, her veri görevinin tablolar ve görünümler için benzersiz bir önek kullanması gerekir. Öneki veri görevi ayarlarından ayarlayabilirsiniz.

 • İki Veri Taşıma görevi yerleştirme alanında aynı tabloya yazmamalıdır. En iyi yöntem, her Veri Taşıma ağ geçidi görevi için ayrı bir yerleştirme alanı kullanmaktır.

 • Değişiklik işleme, birincil anahtarı olmayan kaynak tablolar için desteklenmez. Bu, hem tanıtımı yapılan hem de kayıtlı veriler için geçerlidir.

QVD tabloları oluşturma ile ilgili sınırlamalar

 • Veri alanları her zaman, Depolama veri görevi kapasitesini sınırlayan standart kapasiteyle çalışır. Depolama veri görevi tarafından işlenen her tablo, standart uygulamalar için desteklenen uygulama boyutuna (bellek içi) kadar olan değişiklikler de dahil olmak üzere genel bir boyuta sahip olmalıdır.

  Kapasiteyle ilgili daha fazla bilgi için bk. Büyük uygulama desteği.

Bulut veri deposu için sınırlamalar

Genel sınırlamalar

 • Tüm veri kümeleri aynı dahili şemaya ve tüm görünümler depolama alanındaki aynı veri varlığı şemasına yazılır. Bu nedenle tek bir yerleştirme veri görevinde, farklı şemalarda aynı ada sahip iki veri kümesi olamaz.

Snowflake sınırlamaları

 • OAuth kimlik doğrulaması, Snowflake ile bağlantı kurulurken desteklenmez.

Google BigQuery sınırlamaları

 • Sütun adlarında boşluk kullanılamaz.

 • Sütunları yeniden adlandırır veya silerseniz tabloların yeniden oluşturulması gerekir ve veriler kaybolur.

 • Parametreli veri türü varsayılan değerlere ayarlanır:

  • Dize

   Uzunluk: 8192

  • Bayt

   Uzunluk: 8192

  • Sayısal

   Kesinlik: 38

   Ölçek: 9

  • bigDecimal

   Kesinlik: 76

   Ölçek: 38

 • Google BigQuery veri bağlantıları varsayılan olarak ABD'deki bir konum ile yapılandırılır. Başka bir konum kullanmak istiyorsanız veri bağlantısı özelliklerinde bunu ayarlamanız gerekir.

  1. Veri bağlantısını düzenleyin.

  2. Gelişmiş'in altına konum adında bir özellik ekleyin.

  3. Özelliğin değerini kullanmak istediğiniz konuma ayarlayın.

  4. Kaydet düğmesine tıklayın.

Databricks sınırlamaları

 • Tablo ve sütunları yeniden adlandırma desteklenmez. Yeniden adlandırma sonrasında senkronizasyonda veriler kaybolur.

 • Yalnızca Databricks 10.4 desteklenir.

 • SSL'yi etkinleştir etkinleştirilmelidir.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!