Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

IBM DB2 for LUW

Bu bölümde, bir yerleştirme görevinde bir IBM DB2 for LUW kaynağı kurma açıklanmaktadır. Yerleştirme görevini başlatmadan önce Önkoşullar yerine getirdiğinizden ve Sınırlamalar ve dikkate alınacak noktalar hakkında bilgi edindiğinizden emin olun.

Bağlantı özelliklerini ayarlama

Bu bölümde kullanılabilen bağlantı özellikleri anlatılmaktadır. Tüm özellikler, aksi belirtilmedikçe gereklidir.

Veri kaynağı

 • Veri ağ geçidi: Verilerinize erişmek için kullanılacak Veri Hareketi ağ geçidi adı.

 • Sunucu: IBM DB2 for LUW kaynağının IP adresi veya konak adı.

 • Bağlantı noktası: IBM DB2 for LUW sunucusuna erişilecek bağlantı noktası.

Hesap özellikleri

 • Kullanıcı adı: IBM DB2 for LUW sunucusuna erişmek için gereken kullanıcı adı.

 • Parola: IBM DB2 for LUW sunucusuna erişmek için gereken parola.

Veritabanı özellikleri

 • Veritabanı: IBM DB2 for LUW kaynak veritabanı.
 • Okuma için maksimum arabellek boyutu (KB): CDC sırasında günlüğe her erişildiğinde okunacak maksimum kilobayt sayısı. Performans sorunlarıyla karşılaşırsanız, bu sayısı ayarlamak yardımcı olabilir.

SSL seçenekleri

 • SSL'yi etkinleştir: Etkinleştirmek için SSL'yi seçin
 • Saklama dosyası: (İsteğe Bağlı) Anahtar deposu veritabanı parolasının şifreli bir sürümünü içeren bir dosya.
 • Anahtar deposu veritabanı dosyası: (İsteğe bağlı) Data Movement gateway makinesindeki (özel anahtarınızı içeren) anahtar deposu veritabanı dosyası. Dosya JKS formatında olmalıdır.
 • Anahtar deposu veritabanı parolası: (İsteğe bağlı) Anahtar deposu veritabanı dosyası'na burada veya Saklama dosyası alanında belirtilen saklama dosyasında ayarlanan parola kullanılarak erişilebilir.

CDC özellikleri

 • IBM DB2 for LUW'dan veri yakalamayı etkinleştirmek için kaynak tabloların şu şekilde oluşturulması gerekir:

  CREATE / ALTER TABLE table-name …. DATA CAPTURE CHANGES [INCLUDE LONGVAR COLUMNS];

  Bu işlemi gerçekleştirmek üzere connector ayarlarında VERİ YAKALAMA DEĞİŞİKLİKLERİNİ otomatik olarak etkinleştir (yönetici ayrıcalığı gerektirir) seçeneğini işaretleyerek Data Movement gateway ürününü yapılandırabilir ya da işlemi manuel olarak yapabilirsiniz.

 • Değişiklik denetleme sıklığı (sn): Kaynak veritabanındaki değişiklerin ne sıklıkta denetleneceği.

Dahili özellikler

Dahili özellikler özel kullanım durumları içindir ve bu nedenle diyalog penceresinde gösterilmez. Bunları yalnızca Qlik Desteği tarafından talimat verildiği takdirde kullanmalısınız.

Gerektiği takdirde özellik eklemek veya kaldırmak için alanların sağındaki Yeni oluştur ve İptal düğmelerini kullanın.

Ad

Kaynak bağlantısının görünen adı.

PureScale ortamında LRI'daki bir görevi devam ettirme veya başlatma

Bir pureScale ortamında LRI'dan bir görevi devam ettirmek veya başlatmak için:

 1. Geçerli Günlük Numarasını belirlemek için db2pd DB2 komut satırını çalıştırın:

  $ db2pd -log -db database_name

  burada database_name veritabanınızın adıdır.

  Çıktı aşağıdakine benzer olacaktır:

  Database Member 0 -- Database SAMPLE -- Active -- Up 0 days 00:27:02 -- Date 2018-05-23-14.49.45.515600
  Logs:
  Current Log Number      2
  Pages Written         19
  Cur Commit Disk Log Reads   0
  Cur Commit Total Log Reads  0
  Method 1 Archive Status    n/a
  Method 1 Next Log to Archive n/a
  Method 1 First Failure    n/a
  Method 2 Archive Status    n/a
  Method 2 Next Log to Archive n/a
  Method 2 First Failure    n/a
  Log Chain ID         0
  Current LSO          57142478
  Current LSN          0x000000000004FB14
   
  Address      StartLSN     StartLSO  State Size    	Pages   Filename
  0x00007F164E99F090 00000000000429EC 48912001  0x00000000 1000    1000    S0000000.LOG
  0x00007F16511319F0 000000000004901E 52988001  0x00000000 1000    1000    S0000001.LOG
  0x00007F1651132350 000000000004F9A6 57064001  0x00000000 1000    1000    S0000002.LOG
  

  En yeni (güncel) kayıt 2 numaradır.

 2. Bu günlük dosyasının LRI/ LSN aralığını belirlemek için db2flsn komutunu çalıştırın:

  $ db2flsn -db SAMPLE -lrirange 2

  Çıktı aşağıdakine benzer olacaktır:

  S0000002.LOG: has LRI range
  00000000000000010000000000002254000000000004F9A6 to
  000000000000000100000000000022CC000000000004FB13

  Yukarıdaki çıktıda, "Başlangıç Noktası" görevi LRI değeri olacaktır:

  0100000000000022CC000000000004FB13 (yani aralığın sonundaki 34 bayt).

Geçerli LSN'yi alamıyor musunuz?

Geçerli LSN'yi alamıyorsanız geçerli LSN yerine CurrentLSN=scan (yukarıda Dahili özellikler bölümünde açıklandığı gibi) belirterek Veri Hareketi ağ geçidi öğesine günlüğü taraması talimatını verebilirsiniz.

Bilgi notu

CurrentLSN=scan, olduğunda, Veri Hareketi ağ geçidi geçerli LSN'yi bulana kadar günlüğü başlangıçtan itibaren arar. Bu, günlüğün boyutuna bağlı olarak biraz zaman alabilir.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!