Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Önkoşullar

Verileri yerleştirebilmeniz için önce aşağıdaki önkoşulları yerine getirdiğinizden emin olun:

 • Gerekli driver öğesini Veri Hareketi ağ geçidi sunucusuna yükleyin

 • Veri kaynağında gerekli izinleri verin

 • Veri kaynağı bağlayıcısını yapılandırma

Sürücü kurulumu

driver öğesini, sürücü yükleme yardımcı programını kullanarak (önerilir) veya manuel olarak yükleyebilirsiniz. Manuel yükleme, nadir görülen şekilde sürücü yükleme yardımcı programında bir sorunla karşılaşmanız durumunda denenmelidir.

Sürücüyü yüklemek için sürücü yükleme yardımcı programı kullanma

Bu bölümde, gerekli driver öğesinin nasıl yükleneceği açıklanmıştır. Sürece, gerekli driver öğesini otomatik olarak indirecek, yükleyecek ve yapılandıracak bir komut dosyası çalıştırma işlemi dahildir. Gerektiğinde driver öğesini güncellemek ve kaldırmak için de komut dosyaları çalıştırabilirsiniz.

Yüklemeyi hazırlama

 • Python 3.6 veya daha yeni bir sürümünün Veri Hareketi ağ geçidi sunucusunda yüklü olduğundan emin olun.

  Python, çoğu Linux dağıtımında önceden yüklenmiş şekilde sunulur. Aşağıdaki komutu çalıştırarak sisteminizde yüklü olan Python sürümünü öğrenebilirsiniz:

  python --version

driver uygulamasını yükleme

driver öğesini indirip yüklemek için:

 1. Veri Hareketi ağ geçidi makinesinde, çalışan dizini şu şekilde değiştirin:

  opt/qlik/gateway/movement/drivers/bin

 2. Şu komutu çalıştırın:

  Söz Dizimi:

  ./install oracle

  driver yüklenemiyorsa (erişim kısıtlamaları veya teknik sorunlar nedeniyle) driver öğesini nereden indireceğiniz ve Veri Hareketi ağ geçidi makinesinde nereye kopyalayacağınız konusunda size talimat veren bir mesaj görünür. Bu işlemi yaptıktan sonra install oracle komutunu tekrar çalıştırın.

  Aksi durumda, driver öğesinin EULA'sı görünür.

 3. Şunlardan birini yapın:

  • EULA'da yavaşça gezinmek için [Enter] tuşuna tekrar tekrar basın.
  • EULA'da hızlı bir şekilde gezinmek için Boşluk tuşuna tekrar tekrar basın.
  • Lisans metninden çıkmak ve EULA kabul seçeneklerine ulaşmak için q tuşuna basın.
 4. Şunlardan birini yapın:

  • EULA'yı kabul etmek ve yükleme işlemini başlatmak için "y" yazıp [Enter] tuşuna basın.
  • EULA'yı reddetmek ve yükleme işleminden çıkmak için "n" yazıp [Enter] tuşuna basın.
  • EULA'yı tekrar görüntülemek için "v" yazıp [Enter] tuşuna basın.

 5. driver yüklenir.

driver öğesini güncelleme

Sağlanan driver öğesini yüklemeden önce driver öğesinin eski sürümlerini kaldırmak istiyorsanız güncelleme komutunu çalıştırın.

driver öğesini indirip güncellemek için:

 1. Veri Hareketi ağ geçidi makinesinde, çalışan dizini şu şekilde değiştirin:

  opt/qlik/gateway/movement/drivers/bin

 2. Şu komutu çalıştırın:

  Söz Dizimi:

  ./update oracle

  driver yüklenemiyorsa (erişim kısıtlamaları veya teknik sorunlar nedeniyle) driver öğesini nereden indireceğiniz ve Veri Hareketi ağ geçidi makinesinde nereye kopyalayacağınız konusunda size talimat veren bir mesaj görünür. Bu işlemi yaptıktan sonra install oracle komutunu tekrar çalıştırın.

  Aksi durumda, driver öğesinin EULA'sı görünür.

 3. Şunlardan birini yapın:

  • EULA'da yavaşça gezinmek için [Enter] tuşuna tekrar tekrar basın.
  • EULA'da hızlı bir şekilde gezinmek için Boşluk tuşuna tekrar tekrar basın.
  • Lisans metninden çıkmak ve EULA kabul seçeneklerine ulaşmak için q tuşuna basın.
 4. Şunlardan birini yapın:

  • EULA'yı kabul etmek ve yükleme işlemini başlatmak için "y" yazıp [Enter] tuşuna basın.
  • EULA'yı reddetmek ve yükleme işleminden çıkmak için "n" yazıp [Enter] tuşuna basın.
  • EULA'yı baştan incelemek için "v" yazıp [Enter] tuşuna basın.
 5. Eski driver kaldırılacak ve yeni driver yüklenecektir.

driver öğesini kaldırma

driver öğesini kaldırmak istiyorsanız kaldırma komutunu çalıştırın.

driver öğesini kaldırmak için:

 1. Verileri indirmek için Veri Hareketi ağ geçidi kullanılıyorsa tüm indirme görevlerinizi durdurun. Hedef üzerinde ELT işlemlerini gerçekleştirmek için farklı bir Veri Hareketi ağ geçidi kullanılıyorsa ilgili tüm görevleri (Veri Kaydı, Depolama, Dönüşümler ve Veri Ambarları) durdurun. Yerleştirme verileri için tek bir Veri Hareketi ağ geçidi kullanılıyorsa ve hedef üzerinde ELT görevleri gerçekleştiriliyorsa yukarıda bahsedilen tüm görevleri durdurun.

 2. Veri Hareketi ağ geçidi makinesinde, çalışan dizini şu şekilde değiştirin:

  opt/qlik/gateway/movement/drivers/bin

 3. Şu komutu çalıştırın:

  Söz Dizimi:

  ./uninstall oracle

  driver kaldırılacaktır.

Sürücüyü manuel olarak yükleme

driver öğesini manuel olarak yüklemeyi yalnızca otomatik sürücü yükleme başarıyla tamamlanmadığında denemelisiniz.

Oracle Instant Client for Linux (x86-64) Sürüm 12.0'ı https://www.oracle.com/database/technologies/instant-client/linux-x86-64-downloads.html adresinden indirin.

Örnek dosya adı: oracle-instantclient12.2-basic-12.2.0.1.0-1.x86_64.rpm

Sonra Data Movement gateway sunucusunda bir kabuk istemi açıp şunu yapın:

 1. Data Movement gateway hizmetini durdurun:

  sudo service repagent stop
 2. İsteğe bağlı olarak hizmetin durduğunu doğrulayın:

  sudo service repagent status

  Çıktı şu şekilde olmalıdır:

  not running: /opt/qlik/gateway/movement/bin/agentctl -d /opt/qlik/gateway/movement/data service host

 3. Oracle Instant Client for Linux (x86-64) Sürümü 12.0 veya sonrasını yükleyin.
 4. Ek olarak, zaten sisteme dahil değilse $Oracle_Home\lib dizininde bir sembolik bağlantı oluşturun. libclntsh.so bağlantısını adlandırın ve bu dosyanın belirli bir sürümüne işaret ettirin.

  lrwxrwxrwx 1 oracle oracle 63 Oct 2 14:16 libclntsh.so -> /u01/app/oracle/home/lib/libclntsh.so.12.1

 5. Çalışma dizinini <Data Movement gateway-Yukleme-Dizini>/bin dizine geçirin ve sürücü sürümünüze göre aşağıdakilerden birini yapın:

  Sürücü konumunu site_arep_login.sh dosyasına kopyalayarak LD_LIBRARY_PATH ortam değişkenini Oracle lib dizininin sonuna ekleyin:

  echo "export LD_LIBRARY_PATH=\$LD_LIBRARY_PATH:/u01/app/oracle/home/lib/" >> site_arep_login.sh

  Sürücü konumunu site_arep_login.sh dosyasına kopyalayarak LD_LIBRARY_PATH ortam değişkenini Oracle anlık istemci dizininin ve Data Movement gateway lib dizininin sonuna ekleyin:

  echo "export LD_LIBRARY_PATH=\$LD_LIBRARY_PATH:/opt/oracle/instantclient_<version>:/opt/qlik/gateway/movement/lib/" >> site_arep_login.sh

 6. İsteğe bağlı olarak sürücü konumunun kopyalandığını doğrulayın:

  cat site_arep_login.sh
 7. Data Movement gateway hizmetini başlatın:

  sudo service repagent start
 8. İsteğe bağlı olarak hizmetin başladığını doğrulayın:

  sudo service repagent status

  Çıktı şu şekilde olmalıdır:

  running: /opt/qlik/gateway/movement/bin/agentctl -d /opt/qlik/gateway/movement/data service host

Oracle hesap erişimi sağlama

Data Movement gateway kullanıcısına Oracle hesap erişimi sağlamalısınız. Bu kullanıcının Oracle veritabanı üzerinde okuma/yazma ayrıcalıkları olmalıdır. Oracle hesabına erişim ayarlama hakkında bilgi için bkz. Gerekli izinler.

ARCHIVELOG modunun açık olduğundan emin olma

Oracle iki farklı modda çalıştırılabilir: ARCHIVELOG modu ve NOARCHIVELOG modu. Oracle günlüklerini Data Movement gateway ile kullanmak için, veritabanını ARCHIVELOG modunda çalıştırın. Günlük ARCHIVELOG moduna ayarlı değilse, şu sorguyu yürütün:

ALTER database ARCHIVELOG

Oracle veritabanı örneğiniz Amazon RDS üzerindeyse, başka bir komut yürütülmesi gerektiğini unutmayın. Daha fazla bilgi için bkz. Otomatik yedeklemeleri etkinleştirme ve Arşivlemeyi ayarlama

Tamamlayıcı günlük kurma

Tamamlayıcı günlük, Oracle veritabanı için gerek veritabanı düzeyinde gerekse tablo düzeyinde etkinleştirilmelidir.

Bilgi notu

Bir Oracle hazır bekleme veritabanından landing işlemi yapılırken, ilave günlük, hazırda bekleme örneğinde değil (aşağıda açıklandığı şekilde) birincil Oracle örneğinde kurulmalıdır.

Tamamlayıcı günlüğü veritabanı düzeyinde denetleme ve etkinleştirme

 1. Şu sorguyu çalıştırın:

  SELECT name, value, description FROM v$parameter WHERE name = 'compatible';

  Döndürülen sonuç GE to n.n.n kaynağından olmalıdır; burada n.n.n Oracle veritabanı sürümüdür (ör. 10.0.0).

  Uyarı notu

  Parametre değeri veritabanının gerçek sürümüyle eşleşmelidir.

 2. Şu sorguyu çalıştırın:

  SELECT supplemental_log_data_min FROM v$database;

  Döndürülen sonuç YES veya IMPLICIT olmalıdır.

  Tamamlayıcı günlüğü şu sorguyu yürüterek etkinleştirin:

  ALTER DATABASE ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA

  Bilgi notu

  Oracle veritabanı örneğiniz Amazon RDS üzerindeyse, farklı bir komutun yürütülmesi gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Amazon RDS for Oracle ile çalışma.

Tamamlayıcı günlüğü tablo düzeyinde denetleme ve etkinleştirme

 1. Tamamlayıcı günlüğün tablo düzeyinde etkinleştirildiğinden emin olmak için şu sorguyu çalıştırın:

  Söz Dizimi:

  select count(*) from ALL_LOG_GROUPS where LOG_GROUP_TYPE='ALL COLUMN LOGGING' and OWNER= 'OWNER' and TABLE_NAME='TABLE-NAME';

  Örnek:

  select count(*) from ALL_LOG_GROUPS where LOG_GROUP_TYPE='ALL COLUMN LOGGING' and OWNER= 'HR' and TABLE_NAME='EMPLOYEES';

 2. Tamamlayıcı günlüğü tablo düzeyinde etkinleştirmek için şu sorguyu çalıştırın:

  Söz Dizimi:

  ALTER TABLE TABLE-NAME ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA (ALL) COLUMNS;

  Örnek:

  ALTER TABLE HR.EMPLOYEES ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA (ALL) COLUMNS;

Ayrıca bkz.: Gerekli izinler

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!